Zestawy tematyczne

Excel w finansach i controllingu cz. 1

Excel w finansach i controllingu cz. 1

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Excel to potężne narzędzie i skarbnica wiedzy na temat finansów i kondycji firmy, o ile umiemy się nim właściwie posługiwać. Program pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wyliczeń, analiz i zestawień, a poza tym posiada ogromne możliwości prezentacji danych.

Z artykułów dowiesz się m.in., jak wykorzystać MS Excel:

  • w analizie i kalkulacji pozycji zobowiązań
  • w analizie opłacalności przedsięwzięć
  • w analizie finansowej projektu inwestycyjnego
  • do budowy kalkulatora skonta
  • do kalkulacji kosztów podatkowych w warunkach niedostatecznej kapitalizacji
  • w prognozowaniu i planowaniu
  • do budowania dashboardów
  • w budowie scenariuszy
  • konstrukcji kalkulatora NPV z wykorzystaniem funkcji VBA
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 2/2010

Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Strategia rozwoju każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością, jak również decyzji o charakterze inwestycyjnym. W tym rozumieniu nie tylko biznesplan nowego przedsiębiorstwa jest inwestycją – jest nią również każde działanie związane z uruchomieniem nowego produktu, usługi bądź otwarciem nowej placówki.

Czytaj więcej
nr 21/2012

Wykorzystanie tabel przestawnych w analizie danych finansowych

Arkusz MS Excel stanowi obecnie jedno z podstawowych narzędzi warsztatu controllingowego, za pomocą których przygotowywane są sprawozdania finansowe i analizy. Zazwyczaj typowym postępowaniem jest sformatowanie gotowych tabeli (wzorów) sprawozdań, które następnie są ręcznie uzupełnianie przez służby księgowe.

Czytaj więcej
nr 24/2012

Wykorzystanie arkusza MS Excel w analizie ryzyka kursowego

data-mining-on-multicolor-puzzle-xs.jpg

Problem ryzyka kursowego pojawia się zawsze, jeżeli strony transakcji nominowane są w różnych walutach. Powszechnie dotyczy to transakcji wynikowej, kiedy nominowanie przychodów i kosztów w tej samej walucie nie powoduje ryzyka kursowego. Typowym stwierdzeniem jest, że bezpieczne jest generowanie kosztów w walucie, w której osiągane są przychody.

Czytaj więcej
nr 25/2013

Wykorzystanie MS Excel w analizach marketingowych

Rozważając problematykę analiz marketingowych, pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl, jest odpowiednia analiza i prezentacja złożonych danych rynkowych, umożliwiająca dokonanie oceny pozycji rynkowej danego przedsiębiorstwa i potencjału dalszego rozwoju. W aspekcie możliwości wykorzystania narzędzi MS Office, typowym rozwiązaniem wspierającym analizę i prezentację takich danych będzie tabela...

Czytaj więcej
nr 26/2013

Wykorzystanie MS Excel do budowy kalkulatora skonta

W działalności gospodarczej, szczególnie w tak specyficznych warunkach, jak obecne, płynność finansowa nabiera znacznie większego znaczenia aniżeli rentowność. Firmy, które swoją działalność organizują jako proces kojarzenia usług B2B, muszą przede wszystkim odpowiednio skorelować strumienie płatności.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Wykorzystanie arkusza MS Excel do kalkulacji kosztów podatkowych w warunkach niedostatecznej kapitalizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w formach zakładających powiązania prawne i organizacyjne wiąże się z koniecznością właściwego ujmowania kosztów odsetkowych wzajemnego finansowania. W polskim prawie podatkowym funkcjonuje pojęcie tzw. niedostatecznej kapitalizacji, ograniczające możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych tych części odsetek, które dotyczą kwoty zadłużenia ponad trzykrotność kapitału...

Czytaj więcej
nr 34/2014

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy....

Czytaj więcej
nr 36/2014

Konstrukcja kalkulatora NPV z wykorzystaniem funkcji VBA w Excelu

NPV jest jedną ze standardowych funkcji finansowych arkusza MS Excel, jednak w celu jej prawidłowego stosowania trzeba wskazać zakres obliczonych wcześniej przepływów finansowych. Funkcja w swojej konstrukcji jedynie sumuje zdyskontowane przepływy. W praktyce bardzo często potrzebna jest „szybka” kalkulacja opłacalności inwestycji i w takich sytuacjach doskonale sprawdza się arkusz MS Excel wraz z...

Czytaj więcej
nr 29/2013

Wykorzystanie MS Excel w analizie i kalkulacji pozycji zobowiązań

Arkusz kalkulacyjny jest narzędziem wyposażonym w wiele użytecznych funkcji finansowych umożliwiających samodzielne obliczanie spłat pożyczek i kredytów, z uwzględnieniem parametrów zmienności stóp procentowych. O ile typowy kredyt o stałych ratach kapitałowych nie nastręcza kłopotów analitycznych, o tyle model annuitetowy oraz zmienność stóp procentowych stanowią już wyzwanie. Dodatkowo w wielu przypadkach...

Czytaj więcej
nr 2/2010

Microsoft Excel w pracy finansisty

Można korzystać z wysublimowanych narzędzi analitycznych, ale każdy controller wie, że bez Excela jak bez ręki. W poniższym tekście omawiamy na praktycznych przykładach wykorzystanie funkcji PPMT, PMT oraz IPMT.

Czytaj więcej
nr 18/2011

Budowa harmonogramu Gannta w MS Excel

Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z zarządzaniem projektami,spotkał się z problemem wizualizacji procesu w ramach tzw. diagramu Gannta. Zadanie polega na tym, aby poszczególnym działaniom przypisać linię czasu i zaprezentować ją na wykresie.

Czytaj więcej
nr 42/2015

Wykorzystanie arkusza Excel do budowania „dashboardów”

Pojęcie „dashboard” wywodzi się od angielskiego określenia używanego do opisania układu wskaźników w kokpicie. Powstała zatem paralela między tym, co widzi np. pilot samolotu, a tym, co powinien widzieć menedżer. Bardzo „nośne” hasło zrównało pod względem stopnia odpowiedzialności rolę pilota oraz menedżera, gdyż zarówno jeden, jak i drugi swoimi decyzjami wpływają na losy wielu ludzi, a podejmują...

Czytaj więcej
nr 47/2016

Excel w służbie planowania i prognozowania, czyli jak uniknąć „wróżenia z fusów

FiC_47_33.jpg

Żaden prezes w przedsiębiorstwie nie lekceważy wykonywanych analiz. Zarządzanie firmą bez pomysłu bardziej przypomina grę w kasynie niż rozsądne podejmowanie decyzji wpływających na dalszy rozwój oraz wzrost sprzedaży. Z pomocą tabel, funkcji i wykresów w Excelu można ułatwić sobie analizę oraz szybciej przejść do planowania, a następnie do prognozowania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 52/2017

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Analiza finansowa to podliczenie wszystkiego, co wiadomo na temat biznesu, za pomocą liczb i sprawdzenie, czy opłaca się go rozpocząć. Im lepiej znamy branżę, tym łatwiej jest przeprowadzić szczegółową analizę, a tym samym poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainwestować w biznes, czy należy coś w nim zmienić albo w ogóle zainwestować w inne przedsięwzięcie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 56/2018

Prognozowanie w Excelu

Jak w Excelu można prognozować przyszłe wyniki finansowe firmy? Na wiele sposobów! W zależności od wersji Excela, zainstalowanych dodatków i wymagań odnośnie do dokładności naszych prognoz mamy różne możliwości.

Czytaj więcej
nr 60/2018

Bezpieczeństwo danych w Excelu

Informacja rządzi światem. Jest to widoczne zwłaszcza teraz, kiedy świat cyfrowy ściera się ze światem realnym i oba przenikają się nawzajem. Dzisiaj to informacja decyduje o tym, kto wygrywa wybory, jak będzie kształtował się kurs akcji spółek notowanych na giełdzie, czy konkurencja wyprzedzi nas na rynku itd. To wszystko sprawia, że coraz częściej słyszymy o cyberprzestępstwach, których głównym celem...

Czytaj więcej

Reklama