Szkolenia

Wydawnictwo Explanator oferuje dobrze zdefiniowane i zwarte formy szkoleniowe obejmujące swoją tematyką szeroko rozumiane zagadnienia finansowe i podatkowe. Wspomagamy praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawiamy rozwiązania problemów zawodowych, tłumaczymy zawiłości prawa z różnych obszarów. Szczególną wagę przywiązujemy do kompetencji i praktycznych doświadczeń współpracujących z nami trenerów i wykładowców. Nasz zespół proponuje także szkolenia zamknięte – formy ściśle dopasowane do kultury organizacyjnej i potrzeb Państwa przedsiębiorstw. Aby stworzyć szkolenie idealnie dopasowane do profilu firmy współpracujemy ściśle ze zleceniodawcą – tak na etapie definiowania potrzeb, jak i oceny efektywności szkolenia. Poprzez nasze przywiązanie do praktycznego charakteru szkoleń dedykowanych wspomagamy realizację Państwa celów w zakresie rozwoju zawodowego kadr zarządzających i pracowników.

warsztaty praktyczne

Warsztaty efektywnego wykorzystania narzędzia Power Query w praktyce biznesowej

Pobieranie, transformacje i ładowanie danych

Jeżeli chcesz się nauczyć:

 • łączenia danych z wielu źródeł (np. plików rozsianych po folderach)
 • porównywania danych z różnych źródeł
 • oczyszczania i filtrowania danych
 • automatyzacji pobierania danych
 • transformacji danych do czytelniejszej postaci i wyciągania z nich najważniejszych informacji

zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których poznasz potężne możliwości Power Query w pozyskiwaniu, transformowaniu, modelowaniu i ładowaniu danych z różnych źródeł bezpośrednio do arkuszy programu Excel.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Wrocław Warszawa Poznań
szkolenie

Jak uruchomić biznes w Niemczech?

Prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Polskich przedsiębiorców, podobnie jak pozostałych obywateli Unii Europejskiej, dotyczy swoboda przedsiębiorczości, która pozwala na założenie firmy na terenie całej Wspólnoty. Bliskość niemieckiej granicy oraz duży potencjał gospodarczy naszego zachodniego sąsiada powoduje, że Polacy coraz częściej dostrzegają szansę na ekspansję gospodarczą do Niemiec. Podczas szkolenia doświadczony prawnik (który na co dzień prowadzi obsługę w zakresie systemów prawnych Polski i Niemiec) przybliży Państwu informacje na temat kształtowania relacji z niemieckimi partnerami, przedstawi wymagania, które należy spełnić, aby założyć firmę w Niemczech, opowie o prawno-podatkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówi plany wprowadzenia podatku od wyjścia Exit tax.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa Wrocław Poznań
e-kurs mailowy

Skuteczna windykacja za pomocą e - sądu

Nie trzeba być zawodowym windykatorem, aby móc korzystać z narzędzi, które zapewniają skuteczne odzyskiwanie należności. Ten 4-częsciowy kurs nauczy Państwa korzystać z możliwości, które oferuje elektroniczne postępowanie upominawcze.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy i pokażemy, jak pracować z tym narzędziem oraz jakie możliwości ono daje. Kurs wyposaży Państwa w umiejętności odzyskania należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line
warsztaty praktyczne

Zarządzanie rentownością w promocji i działaniach marketingowych

 • Jakie czynniki należy uwzględnić, kontrolując wykonanie budżetu marketingowego?
 • W jakim stopniu istotne jest stworzenie planów marketingowych i sprzedażowych dla kontrolowania wydatków?
 • Czy przy ograniczonym budżecie marketingowym warto lokować w niego środki?
 • Jak monitorować realizację celów w obszarze marketingu?

Jeśli chcą poznać Państwo odpowiedź na te pytania, zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach z Zarządzania rentownością w promocji i działaniach marketingowych.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Gdańsk Warszawa Poznań
Seminarium

Zatrudnianie cudzoziemców

Aktualne procedury i dokumentacja

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP obwarowane są licznymi wymogami formalnymi. Część tych formalności leży w gestii pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca. Jeżeli chcesz być na bieżąco z procedurami oraz dokumentacją dla zatrudnianych w Polsce obcokrajowców zapraszamy na szkolenie, podczas którego w łatwy sposób dowiesz się jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie spełnić wymogi, aby zgodnie z prawem przyjąć do pracy osoby spoza terytorium RP.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Poznań Katowice Gdańsk Warszawa Kraków Wrocław
e-kurs mailowy

EXCEL dla początkujących

Zasady budowania przejrzystych skoroszytów

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę z narzędziem EXCEL lub chcą odświeżyć jego znajomość. Na praktycznych przykładach zostaną zaprezentowane m.in. podstawowe funkcje i formuły, z których można korzystać, rodzaje wykresów oraz podstawy tworzenia tabel przestawnych.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line
warsztaty praktyczne

Podstawy controllingu budżetowego w praktyce

Budżetowanie jest procesem, który ma na celu określenie wielkości niezbędnych zasobów finansowych oraz faz wydatkowania tych zasobów. Jeżeli zależy Państwu na:

 • nabyciu umiejętności tworzenia planów finansowych oraz ich późniejszych weryfikacji
 • nabyciu umiejętności scalania danych, wyłapywania rozbieżności oraz błędów
 • stosowaniu narzędzi, które ograniczą czas i koszty pracy nad budżetem
 • racjonalnym wykorzystaniu powszechnych praktyk budżetowych w codziennej pracy

zapraszamy na praktyczne warsztaty, które wprowadzą Państwa w tematykę controllingu budżetowego.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Katowice Poznań
warsztaty praktyczne

Dział zakupów źródłem optymalizacji kosztów

Cztery współczesne kierunki w zakupach

Jak zmniejszyć koszty? Jak współpracować z dostawcą krajowym, a jak z zagranicznym? Każdy chce osiągnąć jak najniższy poziom wydatków, zwiększając konkurencyjność i wynik finansowy. Efektywna działalność firmy w zakresie zakupów i zaopatrzenia staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Obecna sytuacja na rynku wymaga zmiany podejścia właścicieli firm czy top managementu do zakupów, przez wprowadzenie: strategii dostosowanych do kategorii produktów, nowoczesnych metod zakupowych i optymalizacji procesów zakupowych. Konieczna staje się koncentracja zakupów, redukcja liczby dostawców, ograniczanie wartości jednostkowych zakupów i skracanie terminów dostaw. Spowoduje to budowanie właściwych relacji z dostawcami i obniżenie całkowitych kosztów zakupów.  Proces globalizacji, ułatwienia w przepływie: towarów, informacji i pieniądza wymagają szukania międzynarodowych źródeł zakupów, co powinno przynosić znaczne oszczędności w kosztach zakupów.                                                                                                                                                                      

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Poznań Kraków
e-kurs mailowy

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

4 moduły szkoleniowe, w 4 kolejne piątki wysyłane na adres e-mail

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4-częsciowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy analizy finansowej i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line
warsztaty praktyczne

Excel Labs

Warsztaty z Excela dla profesjonalistów

Dzięki udziałowi w warsztatach, zapoznają się Państwo z excelowymi narzędziami optymalizacji analiz, procesów i decyzji oraz zostaną przeprowadzeni przez kolejne etapy ich wykorzystywania w codziennej pracy.

W ciągu jednego dnia warsztatowego omówione zostaną następujące narzędzia i zagadnienia:

 • Power Query - na konkretnych przykładach pokażemy Państwu, w jaki sposób pobierać i przekształcać duże zbiory danych sprzedażowych, finansowych czy związanych z procesem zatrudnienia
 • Power Pivot - pokażemy, jak można zoptymalizować analizę danych oraz usprawnić raportowanie w Excelu na przykładzie bazy zawierającej zestawienie transakcji sprzedaży
 • Dashboardy menedżerskie - jak tworzyć narzędzia do prezentacji danych ułatwiające monitorowanie, wizualizację i ocenę stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa na przykładzie działu rozrachunków z dostawcami
 • Solver - jak definiować i rozwiązywać konkretne problemy w zakresie budżetowania lub analizy finansowej z wykorzystaniem narzędzi analizy warunkowej

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Kraków Gdańsk Katowice

Archiwum

Polecamy