Finanse i Controlling 56/2018 (marzec-kwiecień)

Finanse i Controlling nr 56/2018 - Informacja zarządcza

Informacja zarządcza

Nie ulega wątpliwości, że mimo mniej lub bardziej srogiej zimy, temperatura sporów politycznych rośnie, bijąc kolejne rekordy, których nawet „najstarsi górale…”. Wygląda na to, że Polska jest już na ustach całego świata, który przechodzi przyspieszony kurs historii naszego umęczonego narodu. Tylko tak do końca nie wiadomo, czy to dobra wiadomość.

Tym razem do ognia podtrzymującego temperaturę sondażowego poparcia wrzucono wyjątkowo wrażliwe wydarzenia z naszej najnowszej historii. Historii, z którą wielu trudno się pogodzić i która budzi wiele emocji i gwałtownych uczuć. Pewnie to właśnie w ich obronie stanąć ma nowelizacja ustawy o IPN. A że przy okazji depcze się uczucia innych? Tym gorzej dla innych…

Nic więc dziwnego, że refleksje nad naszą rzeczywistością, w tym rzeczywistością polityczną, przeniknęły także do platformy społecznościowej LinkedIn. Pojawienie się postów i udostępnień, które dotyczą decyzji politycznych i działań operacyjnych rządzącej partii, wywołuje falę komentarzy, obok których trudno przejść obojętnie.

Wygląda bowiem na to, że wielu bywalców tego największego profesjonalnego medium społecznościowego nie wykazuje zrozumienia dla tych, którzy traktują politykę jako element nierozerwalnie związany z naszą codziennością, w tym z codziennością naszych biznesów. Takich politycznych „krzykaczy” i „awanturników” odsyła się na „fejsbuka”, co w ustach profesjonalistów z LI ma brzmieć jak donośne wezwanie do socjalmedialnego ostracyzmu. Z ich profilowych zdjęć spoglądają groźne oblicza strażników profesjonalnej poprawności.

Natykając się na takie wirtualne starcia, zastanawiam się, w jakiej rzeczywistości żyją owi strażnicy. O politycznych perturbacjach w Polsce piszą The Wall Street Journal, The New York Times, The Economist, Financial Times… wymieniać dalej? Wszyscy wiemy, że polityka wpływa na kursy walut, decyzje inwestycyjne (lub ich brak), giełdowe indeksy. Zaklinanie rzeczywistości biznesowej i jej postrzeganie jako świata opisywanego przez perfekcyjne prezentacje, dress code, zarządzanie kapitałem ludzkim czy rozwój umiejętności przywódczych nie wydaje się zachowaniem racjonalnym.

Polityka bowiem – proszę wybaczyć truizm – stanowi jeden z najistotniejszych elementów otoczenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach, gdy politycy sprzeniewierzają się konsekwentnie zasadzie „po prostu nie przeszkadzać”. Zamykanie oczu na potencjalne zagrożenia jest inną formą „chowania głowy w piasek”. A przecież, nawet jeśli nie zarządzamy ryzykiem, to przynajmniej powinniśmy ryzyka zinwentaryzować. Później, już całkiem spokojni i profesjonalni, możemy „hejtować” zatroskanego o losy Polski członka społeczności LinkedIn... Żartowałem!

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 56/2018

System informacji zarządczej przedsiębiorstwa ‑ moda czy konieczność?

System informacji zarządczej przedsiębiorstwa - moda czy konieczność?

Informacja w przedsiębiorstwie stanowi podstawę podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania. Informacje kształtują świadomość o zjawiskach zachodzących w samej organizacji oraz jej otoczeniu. Informacje, rozumiane jako zinterpretowane dane, traktowane są współcześnie jako czwarty czynnik produkcji (oprócz ziemi, kapitału i pracy), dlatego to warto zastanowić się nad rolą systemu informacji...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Informacja zarządcza w obszarze produkcyjnym

Informacja zarządcza w obszarze produkcyjnym

Informacja zarządcza w obszarze produkcyjnym odgrywa ważną rolę, gdyż koszty wytworzenia wyrobów gotowych stanowią istotną część w przychodach spółek produkcyjnych. Musi być ona wiarygodna i szybko dostarczona, ponieważ służy menedżerom wydziałów produkcyjnych do podejmowania decyzji skutkujących konsekwencjami finansowymi nie tylko dla samego zakładu produkcyjnego, ale również dla całego przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Elementy analizy statystycznej danych w firmie

Elementy analizy statystycznej danych w firmie

Badanie statystyczne to złożony proces, którego celem jest uzyskanie zamierzonych informacji poprzez całokształt czynności badawczych. Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych to jednak tylko część badania, ponieważ po zebraniu materiału statystycznego należy przedstawić wyniki w formie obliczeń, opracowań i analiz. Jak robić to dobrze?

Czytaj więcej
nr 56/2018

Redukcja ryzyka wynikającego z błędu człowieka w modelu Jamesa Reasona

Czynnik ludzki jest jednym z najpowszechniejszych i najtrudniejszych do redukcji generatorów błędów powstających w organizacji. Na gruncie praktyki zarządzania opracowanych zostało wiele modeli i koncepcji wskazujących na sposoby postępowania z ryzykiem, również tym wynikającym z winy człowieka. Ciekawą koncepcję dotyczącą tej problematyki przedstawił James Reason. Opracowany przez niego model pokazuje,...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Przedsiębiorco, sprawdź, czy jesteś gotowy na RODO!

Przedsiębiorco, sprawdź, czy jesteś gotowy na RODO!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znane jako Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, to unijny wiążący akt prawny, który zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oprócz ustawy nowelizującej w polskim systemie prawnym pojawiły się także rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Akty te są odpowiedzią na stale zwiększającą się liczbę cudzoziemców na polskim rynku pracowniczym.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Jedną z podstawowych części analizy finansowej projektu inwestycyjnego jest wykonanie oceny ryzyka. Pełna ocena ryzyka składa się natomiast z dwóch etapów: analizy wrażliwości projektu i pełnej analizy ryzyka finansowego i ekonomicznego. Ta pierwsza odpowiada na pytanie: „co by było, gdyby…?”. Analiza ryzyka inwestycyjnego rozstrzyga natomiast, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

Pojęcie zarządzania ryzykiem z pewnością nie jest obce wielu przedsiębiorcom. Jego definicję znajdziemy w normach ISO (32000:2009), które podają, że jest to „skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka”. Czym jednak jest zarządzanie ryzykiem w kontekście ubezpieczeń i ryzyka ubezpieczeniowego, w jaki sposób je ocenić i jak spojrzeć na nie z perspektywy...

Czytaj więcej
nr 56/2018

5S – pięć filarów ustandaryzowanej organizacji miejsca pracy

5S – pięć filarów ustandaryzowanej organizacji miejsca pracy

Czy możliwe jest utrzymanie sprawnie funkcjonującego stanowiska pracy bez przyjęcia i przestrzegania odpowiednich standardów? 5S, czyli pięć filarów ustandaryzowanej organizacji miejsca pracy, to prosta droga do stabilizacji procesów w naszej firmie.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Przydatność danych historycznych w prognozach finansowych

Przydatność danych historycznych w prognozach finansowych

Badanie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jego zdolności płatnicze jest jednym z podstawowych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Właśnie w tym celu sporządza się prognozy finansowe. W niniejszym artykule zostanie przedstawione, w jaki sposób prawidłowo wykorzystywać dane historyczne w procesie sporządzania prognoz finansowych w zakresie przychodów,...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Raportowanie wspomagające podejmowanie decyzji

Raportowanie wspomagające podejmowanie decyzji

Raportowanie zawsze było ważnym zadaniem controllingowym. W ostatnich latach jednak rola informacji zarządczej znacząco wzrosła, a wiele przedsiębiorstw właśnie na niej buduje swoją przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Raport płacowy Hays Poland 2018

Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój – pracowników, struktur i biznesu. Z drugiej strony, pracownicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 56/2018

Artykuł 7 – ryzyka polityczne i biznesowe

Artykuł 7 – ryzyka polityczne i biznesowe

20 grudnia 2017 r. decyzją Komisji Europejskiej uruchomiono wobec Polski procedurę związaną z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Decyzja Komisji Europejskiej ma bezprecedensowy charakter – nigdy wcześniej UE nie zdecydowała się na taki krok wobec żadnego państwa członkowskiego. Co to oznacza i z jakim ryzykiem dla branż i przedsiębiorstw musimy się liczyć?

Czytaj więcej
nr 56/2018

BPMN jako narzędzie wsparcia planowania finansowego

Planowanie finansowe, jako jedno z narzędzi współczesnej rachunkowości zarządczej, jest oczywistym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego. BPMN (Business Process Modeling and Notation) jako język zapisu procesów biznesowych (modelowania procesów) to skuteczne narzędzie wsparcia planowania finansowego (ex ante), gdyż umożliwia przeprowadzenie symulacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 56/2018

Prognozowanie w Excelu

Jak w Excelu można prognozować przyszłe wyniki finansowe firmy? Na wiele sposobów! W zależności od wersji Excela, zainstalowanych dodatków i wymagań odnośnie do dokładności naszych prognoz mamy różne możliwości.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Power Query – rewolucja w programie Excel, która oszczędzi godziny

Power Query – rewolucja w programie Excel, która oszczędzi godziny

Była połowa 2013 r. Pierwsi użytkownicy programu Excel otrzymywali egzemplarze programu Excel 2013, gdy Microsoft udostępnił na swojej stronie premierową wersję dodatku do programu Excel o nazwie Power Query. Ten, kto się z nim zapoznał i śledził jego rozwój, już nigdy nie wrócił do tradycyjnego sposobu przygotowywania danych do raportów. Dziś, prawie pięć lat później, dodatek pozostaje w zasadzie...

Czytaj więcej
nr 56/2018

ABC SAP‑a: SAP S/4 HANA

Portfolio produktów spod znaku niemieckiego SAP jest ogromne. Spośród wielu produktów i modułów ciekawym rozwiązaniem jest SAP S/4 HANA, czyli system ERP wspierający zarządzanie firmą w czasie rzeczywistym, co umożliwia płynne działanie zarówno w chmurze, jak i on demand. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Alternatywne sposoby wizualizacji danych budżetowych w Tableau

W wielu organizacjach raportowanie sprowadza się do bardziej lub mniej skomplikowanych tabel, tworzonych w arkuszach kalkulacyjnych. Wraz z nieuchronnym przyrostem danych coraz więcej firm poszukuje alternatywnych rozwiązań, które umożliwiają szybsze raportowanie przy wykorzystaniu coraz bardziej zaawansowanych metod wizualizacji.

Czytaj więcej
nr 56/2018

[S]uper[A][P]ower

[S]uper[A][P]ower

z Grzegorzem Janowskim, controllerem finansowym w Corning Optical Communication Sp. z o.o., rozmawiała Ewa Karczewska.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Finansiści ciągle w cenie

Finansiści ciągle w cenie

Rynek kandydata w obszarze finansów i księgowości to już fakt, a rok 2018 jedynie umocni ten trend. Pracodawcy konsekwentnie deklarują realną potrzebę wzmocnienia wewnętrznych działów finansów i księgowości. Kandydaci z kolei coraz częściej komunikują swoją otwartość na nowe możliwości pracy.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.