Zestawy tematyczne

Excel w finansach i controllingu cz. 2

Excel w finansach i controllingu cz. 2

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Excel to potężne narzędzie i skarbnica wiedzy na temat finansów i kondycji firmy, o ile umiemy się nim właściwie posługiwać. Program pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wyliczeń, analiz i zestawień, a poza tym posiada ogromne możliwości prezentacji danych.

Z artykułów dowiesz się m.in., jak wykorzystać MS Excel:

 • w analizie płynności finansowej
 • w analizie trendu i sezonowości sprzedaży
 • w tworzeniu własnych funkcji przy wykorzystaniu VBA
 • w analizie HR
 • w rachunku kosztów
 • do obróbki danych ankietowych
 • w wycenie goodwill
 • w analizie odchyleń wg metodyki 4TG
 • jako bazę danych
 • do pomiaru poziomu satysfakcji klientów
 • do agregacji danych
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 12/2010

Wykorzystanie arkusza Excel w wycenie goodwill

Termin goodwill reprezentuje trudno mierzalne i niematerialne wartości przedsiębiorstwa, niedające się w prosty sposób przypisać jego aktywom ujmowanym w bilansie. Wartość firmy jest istotnym składnikiem przedsiębiorstwa, gdyż może znacznie podnieść jego siłę oddziaływania na otoczenie rynkowe. Z uwagi na złożoność zagadnienia i jego niejednorodne traktowanie w praktyce występują duże trudności w jego...

Czytaj więcej
nr 14/2011

Arkusz Excel jako baza danych

Arkusz MS Excel poza możliwościami analizy danych i kalkulacji bardzo często wykorzystywany może być jako samodzielne narzędzie bazodanowe. Oczywiście trudno nazwać arkusz bazą danych, jednak często stajemy przed wyzwaniem stworzenia narzędzia, które umożliwi nam ewidencję danych. 

Czytaj więcej
nr 15/2011

Wykorzystanie MS Excel do obróbki danych ankietowych

Praca analityczna polega nie tylko na przetwarzaniu danych źródłowych z systemów informatycznych. Często konieczne jest wykorzystanie naszej wiedzy w celu analizy danych źródłowych pochodzących z przeprowadzonych badań.

Czytaj więcej
nr 16/2011

Agregacja danych za pomocą arkusza MS Excel

Arkusz MS Excel jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym narzędziem analitycznym. Nie dziwi więc, że większość instytucji i przedsiębiorstw tworzy własne narzędzia, które służą do celów przesyłania danych od kontrahentów. 

Czytaj więcej
nr 20/2012

Tworzenie własnych funkcji w Excel wykorzystanie VBA

Arkusz MS Excel to nie tylko narzędzie kalkulacji i obliczeń finansowych. Dostępną funkcjonalność z powodzeniem wykorzystać można również w analizie aspektów controllingu operacyjnego. W poniższym przykładzie przedstawię sposób wykorzystania funkcji użytkownika w analizie procesów.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zastosowanie kalkulatorów MS Excel w analizie płynności

calculator-keys-xs.jpg

Problem zarządzania płynnością to, poza monitoringiem stanu ex post, świadome zarządzanie przepływami pieniężnymi. W praktyce służą do tego preliminarze przepływów pieniężnych, plany finansowe i szczegółowe budżety. Z problemem zarządzania płynnością spotykamy się również, podejmując decyzje inwestycyjne.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Arkusz kalkulacyjny Excel w analizach HR

Z punktu widzenia obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnienia controllingu dotyczą w szczególności konstrukcji budżetu wynagrodzeń jako elementu całkowitego budżetu rocznego kosztów. W trakcie roku koszty wynagrodzeń podlegają kontroli i analizowane są odchylenia od budżetu oraz ewidencjonowany poziom zatrudnienia.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Wykorzystanie arkusza MS Excel w planowaniu płynności finansowej

BP_1_06.jpeg

Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, rozumianego jako zdolność do regulowania zobowiązań, stanowić powinno priorytet zarządzania finansami. Element ten może przesądzać o losach firmy na rynku. O ile nierentowna firma może utrzymać płynność i przetrwać na rynku, o tyle firma niezdolna do regulowania swoich zobowiązań, nawet z wysokimi zyskami, nie przetrwa i zbankrutuje.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w rachunku kosztów

Jednym z najważniejszych zagadnień technicznych w rachunkowości kosztów jest problem odpowiedniej alokacji kosztów ogólnych i przydzielenie ich do poszczególnych centrów kosztów. Arkusz MS Excel wraz z wykorzystaniem modułu VBA może w znaczny sposób usprawnić proces takiej alokacji, wymiernie skracając czas niezbędny na wykonanie właściwych przeliczeń.

Czytaj więcej
nr 32/2014

Wykorzystanie arkusza MS Excel w warunkach polityki compliance

Compliance z angielskiego oznacza „zgodność” – jest to zespół procedur i systemów, które mają zapobiegać ryzyku natury prawnej. Ryzyko prawne to podkategoria ryzyka operacyjnego, związanego z możliwością występowania strat wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą to być błędy popełniane zarówno przez ludzi, jak i przez systemy techniczne1.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Pomiar poziomu satysfakcji klienta

FiC_51_43.jpg

Temat pomiaru satysfakcji klienta doczekał się wielu opracowań i szereg firm zajmuje się tylko i wyłącznie tym obszarem. Celem tego tekstu jest jednak pokazanie, że można i warto prowadzić takie działania samodzielnie, stosunkowo małym nakładem zasobów za pomocą MS Excel.

 

Czytaj więcej
nr 55/2018

Użyteczne formuły i funkcje przydatne w uzupełnianiu raportów

Do stosowania ułatwień przy pracy nad raportami nie trzeba nikogo zachęcać. Raporty same w sobie zajmują wystarczająco dużo czasu. Ten materiał prezentuje niektóre funkcje w programie Excel, które przyspieszą pracę i sprawią, że raport będzie bardziej przejrzysty, łatwy w edycji i interaktywny.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Power Query – rewolucja w programie Excel, która oszczędzi godziny

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Była połowa 2013 r. Pierwsi użytkownicy programu Excel otrzymywali egzemplarze programu Excel 2013, gdy Microsoft udostępnił na swojej stronie premierową wersję dodatku do programu Excel o nazwie Power Query. Ten, kto się z nim zapoznał i śledził jego rozwój, już nigdy nie wrócił do tradycyjnego sposobu przygotowywania danych do raportów. Dziś, prawie pięć lat później, dodatek pozostaje w zasadzie...

Czytaj więcej
nr 66/2019

Rozwiązanie w MS Excel według Metodyki 4TG ‑ analiza odchyleń

MS Excel wykorzystujemy do bardzo różnych zastosowań. Jednak czy ktoś nauczył nas zasad i metod takiego postępowania, które gwarantuje otrzymanie rozwiązania dobrej jakości? Zwykle działamy intuicyjnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz tego, co podpatrzyliśmy w szkole czy na kursach. Jednak nie zawsze to, co wiemy i umiemy zrobić w arkuszu jest tym, czego byśmy oczekiwali. Dlatego też w...

Czytaj więcej
nr 69/2020

Analiza trendu i sezonowości sprzedaży przy użyciu MS Excel

MC_69_41.jpg

Umiejętność przewidywania wysokości różnych wskaźników bądź parametrów jest niezwykle istotna, gdyż przydaje się nam na przykład przy planowaniu wielkości sprzedaży/produkcji. Prognozowanie wielkości takich parametrów może się opierać m.in. na analizie trendu oraz sezonowości. I w tym właśnie celu bardzo przydatnym narzędziem jest program Excel.

Czytaj więcej

Reklama