Finanse i Controlling 52/2017 (lipiec-sierpień)

Finanse i Controlling nr 52/2017 - Controlling w inwestycjach

Controlling w inwestycjach

Mogłoby się wydawać, że niezbyt udanie wybraliśmy temat naszej miniankiety, koncentrując się na rynku pracy w Polsce. Bo przecież sukces, zwycięstwo, świetlana przyszłość... Stopa bezrobocia jeszcze nigdy nie była tak niska! Bez wątpienia fakt niespełna 5-procentowego bezrobocia nadzwyczaj dobrze nadaje się do przeładowania populistycznej strzelby.

A jednak myślę, że warto przy tej okazji zastanowić się nad całym kompleksem zagadnień, które opisują sytuację zatrudnionych i zatrudniających. Rynek pracy jest bowiem jednym z najważniejszych elementów zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstw i wpływa niezwykle silnie na postawy i zachowania przedsiębiorców.

Dodatkowo wszyscy – od najwyższych czynników oficjalnych poprzez większych i mniejszych przedsiębiorców aż po konsumentów z miast i wsi – pragną jak „żaba dżdżu” wzrostu gospodarczego. Bo to więcej głosów elektoratu, więcej zleceń lub zamówień, pełniejsze koszyki w supermarkecie.

Skąd zatem ten niepokój, który dręczy nie tylko mnie, ale także ponad 60% ankietowanych przez nas przedsiębiorców dostrzegających związek pomiędzy ograniczeniami rynku pracy a dynamiką wzrostu gospodarczego? Może z przeświadczenia, że gospodarka lubi słowo „zrównoważony”. Może z utyskiwań przedsiębiorców, którzy w niektórych rejonach kraju załamują ręce nad ilością i jakością kandydatów do pracy oraz nad ich oczekiwaniami wobec pracodawców. Może też z przeświadczenia, że „import” pracowników nie rozwiąże problemów o charakterze strukturalnym.

Dlatego też nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić nadzieję, że gdy już umilkną fanfary zwycięstwa w obozie rządzących ktoś, gdzieś, z kimś usiądzie, zastanowi się i podyskutuje na takie tematy, jak aktywizacja współobywateli biernych zawodowo, kondycja szkolnictwa zawodowego i reforma edukacji, rozwój szeroko rozumianej infrastruktury wspierającej pracę zawodową czy etos pracy.

Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie, bo przecież wszyscy – a rządzący zdaje się w szczególności – pragniemy tylko jednego: zrównoważonego wzrostu gospodarczego, nieprawdaż?

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 52/2017

Inwestycje w infrastrukturę badawczo‑rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw/ część 1

Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw/ część 1

Inwestycje w rozwój technologicznych produktów (wyrobów czy usług), w tym również w procesy ich wytwarzania, wpływają na pozycję przedsiębiorstw na rynku. Inwestycje typu B+R przekładają się na wartość przedsiębiorstw już na etapie ogłaszania przez nie programu inwestycyjnego związanego z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Czytaj więcej
nr 52/2017

Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014–2020? Wstepna weryfikacja i analiza potrzeb jest najwazniejsza!

Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014–2020? Wstepna weryfikacja i analiza potrzeb jest najwazniejsza!

Wiele firm, które decydują się aplikować o dofinansowanie, już na starcie popełnia sporo błędów, które na etapie oceny wniosku skutkują jego niską oceną czy nawet odrzuceniem.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Współpraca w projektach aplikacyjnych

Współpraca w projektach aplikacyjnych

W okresie kilkunastu lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować rosnącą konkretyzację tematyki programów dotacyjnych, nacisk na konkretne rezultaty w postaci przełomowych innowacji oraz wdrażania produktów i usług z założeniem ich sukcesu rynkowego. Jednak znaczący powinien być nie tylko potencjał biznesowy składanych propozycji, ale również ich podbudowa naukowo-badawcza. Jednym...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Skuteczne planowanie i kontrola procesów inwestycyjnych

Skuteczne planowanie i kontrola procesów inwestycyjnych

80% polskich firm zaczyna rozważać zastosowanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi w momencie, gdy pojawia się konkretny problem uniemożliwiający wykorzystanie ich pełnego potencjału lub pochłaniający zbyt dużą ilość cennych zasobów – kosztów, czasu czy nakładu pracy. Jednym z takich problemów jest nadmierna ilość papierowej dokumentacji, ale coraz częściej również planowanie...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Mierniki oceny projektów inwestycyjnych w arkuszach kalkulacyjnych. Co je rozróżnia? Co oznaczają? Który wybrać?

Mierniki oceny projektów inwestycyjnych w arkuszach kalkulacyjnych. Co je rozróżnia? Co oznaczają? Który wybrać?

Podjęcie właściwej decyzji odnośnie do alokacji posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów kapitałowych jest kwestią wymagającą wielowymiarowej analizy i oceny nie tylko w aspekcie prawnym i finansowym, ale także w zakresie dostosowania do celów i strategii inwestora.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Budżetowanie inwestycji – perspektywa wynikowa i przepływów pieniężnych

Budżetowanie inwestycji – perspektywa wynikowa i przepływów pieniężnych

Podczas tworzenia planów inwestycji w firmie należy rozpatrywać dane przedsięwzięcie w dwóch ujęciach – wynikowym i gotówkowym. W ujęciu wynikowym z jednej strony pokazywane są przychody, jakie firma spodziewa się dzięki niej osiągnąć, z drugiej strony koszty, które należy ponieść w celu realizacji nowego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 52/2017

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Analiza finansowa to podliczenie wszystkiego, co wiadomo na temat biznesu, za pomocą liczb i sprawdzenie, czy opłaca się go rozpocząć. Im lepiej znamy branżę, tym łatwiej jest przeprowadzić szczegółową analizę, a tym samym poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainwestować w biznes, czy należy coś w nim zmienić albo w ogóle zainwestować w inne przedsięwzięcie.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, aby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Przedsiębiorcy to ludzie, którzy dążą do wytyczonego celu, próbują zrealizować swoje plany i marzenia, są zdeterminowani. W generalnym ujęciu są to cechy pozytywne, ale czasem mogą przybrać negatywną formę desperacji. Nie wszystkie inwestycje kończą się sukcesem, czasem każdy, nawet największy, rekin biznesu podejmuje złe decyzje. Korporacje nie trafiają z inwestycjami i w zły sposób kalkulują rentowność...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, aby ocenić szanse kontynuowania i rozwoju działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak zapewnić, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Wartości niematerialne i prawne – ustawa o rachunkowości a MSSF – podstawowe podobieństwa i różnice

Wartości niematerialne i prawne – ustawa o rachunkowości a MSSF – podstawowe podobieństwa i różnice

Pomimo zmian dokonywanych w polskim prawie bilansowym w ostatniej dekadzie nadal występują różnice pomiędzy nim a MSSF. Dotyczy to również kwestii wartości niematerialnych i prawnych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 52/2017

Aktywność zawodowa Polaków niższa niż Greków

Nowe dane o rekordowo niskim bezrobociu i silnym popycie na pracowników zaburzają obraz poważnych problemów strukturalnych dotyczących zatrudnienia i aktywności zawodowej Polaków - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 52/2017

Rynek pracy optymistycznie ale już nie tak różowo

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie...

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 52/2017

Jak Unia daje pracę 50‑latkom, a Polska zaniża poziom

Jak Unia daje pracę 50-latkom, a Polska zaniża poziom

Polak po pięćdziesiątce natrudzi się w poszukiwaniu posady o wiele bardziej niż jego rówieśnik z Niemiec. Szanse na zatrudnienie w Polsce istotnie ogranicza nie tylko wiek pracownika, ale także niskie wykształcenie - pisze Bartosz Grejner, analityk Cinkciarz.pl.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Co słychać na rynku pracy?

Co słychać na rynku pracy?

Podkreślane przez czynniki oficjalne zmiany na rynku pracy przestają być jedynie „faktami medialnymi”. Szereg znaczących decyzji politycznych w oczywisty sposób bezpośrednio oddziałuje na polską gospodarkę. Dodatkowo z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce zanotowało rekordowo niski poziom – 4,8%.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Za mało wakatów na polskim rynku pracy. Jesteśmy w ogonie UE

Za mało wakatów na polskim rynku pracy. Jesteśmy w ogonie UE

Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce w ciągu ostatniego roku zwiększyła się o 22%. Mimo to w całej Unii Europejskiej niższy odsetek wakatów niż Polska mają obecnie tylko Cypr i Grecja.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Model EFQM. Jak skutecznie dążyć do doskonałości?

Model EFQM. Jak skutecznie dążyć do doskonałości?

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy obejmujący wszystkie obszary zarządzania, składający się z danych wejściowych (umiejętności, potencjał), procesów oraz danych wyjściowych (wyniki).

Czytaj więcej
nr 52/2017

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej

Nie ma jednego rynku pracy, dlatego osoby w różnej sytuacji zdrowotnej i zarobkowej mogą zachowywać się inaczej pod wpływem takiej samej zmiany regulacyjnej. Wiele będzie zależało od dodatkowych instrumentów, np. premiujących finansowo dłuższe pozostanie w pracy. Jednak nawet takie zachęty nie dotrą do wielu pracowników w wieku przedemerytalnym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 52/2017

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

Fundamentem koncepcji Lean Management jest stwierdzenie, że „klient jest najważniejszy” – dotyczy ono zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Koncepcja ta realizowana jest poprzez doskonalenie procesów i rozwój pracowników, tak aby na czas dostarczać klientowi produkty i usługi najwyższej jakości. Lean Management stosowany jest zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Standardowe koszty wytworzenia produktów – metoda kalkulacji i podstawa rozliczeń świadczeń wewnętrznych produkcji z działami sprzedaży

Standardowe koszty wytworzenia produktów – metoda kalkulacji i podstawa rozliczeń świadczeń wewnętrznych produkcji z działami sprzedaży

W przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych istotną rolę pełni zakład wytwarzający określone asortymenty produktów na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez działy sprzedaży. Często koszt wytworzenia jest punktem wyjścia do ustalania cen sprzedaży. Dlatego niezmiernie istotne jest prawidłowe ustalenie łącznych oraz jednostkowych kosztów wytworzenia produktów, które są podstawą do rozliczenia wyrobów...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Brak planowania inwestycji to niewybaczalny błąd

Brak planowania inwestycji to niewybaczalny błąd

Z TOMASZEM SADŁOCHA, członkiem zarządu Ochnik Development rozmawiała Barbara Dorosz.

Czytaj więcej
nr 52/2017

How to increase the creditworthiness of a company

How to increase the creditworthiness of a company

In today’s market reality it is essential to make regular investments in order to maintain company competitiveness and to improve its market position. At almost every stage of development, the company needs free financial resources to, for example, purchase a new building or new machines, which will increase the production capacity of the company or to implement an innovative project,...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Ustawa o uszczelnieniu VAT – siedem pułapek, na które muszą uważać przedsiębiorcy i księgowi

Ustawa o uszczelnieniu VAT – siedem pułapek, na które muszą uważać przedsiębiorcy i księgowi

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, uchwalona przez Sejm 1 grudnia 2016 r., została uzasadniona koniecznością ograniczenia nadużyć w rozliczaniu VAT. Przyjęte regulacje mają zwiększyć wpływy z tytułu podatku VAT do budżetu państwa i wyeliminować z gospodarki nieuczciwe zachowania. Niestety ustawa zawiera szereg nieścisłości, znacznie zwiększając ryzyko rozliczeń podatkowych dla uczciwych...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 52/2017

LEAN czyli nie tylko o controllingu produkcji

LEAN czyli nie tylko o controllingu produkcji

Forum Nowoczesnego Controllingu. Warszawa, 26-27 października 2017 r.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.