Finanse i Controlling 33/2014 (maj-czerwiec)

Finanse i Controlling nr 33/2014 - Ceny transferowe

Ceny transferowe

Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków – powiedział Benjamin Franklin. Organy skarbowe mają szerokie uprawnienia, z których korzystają w czasie kontroli. Wśród grup kapitałowych takim rozwiązaniem, które bardzo często jest wykorzystywane do optymalizacji podatkowej, a jeszcze częściej jest kontrolowane przez skarbówkę, są ceny transferowe. Rozwiązanie to niesie za sobą również spore ryzyko, bowiem to na przedsiębiorstwie, a nie na służbach fiskalnych spoczywa konieczność udowodnienia rynkowości ceny zastosowanej w rozliczeniu między podmiotami powiązanymi, dlatego zagadnienie prawidłowej dokumentacji nabiera szczególnego znaczenia. Regulacje prawne w tym zakresie są skomplikowane, dlatego zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Ponadto w zeszłym roku Minister Finansów ogłosił rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, które przyniosło kluczowe zmiany, i należy je uwzględniać zarówno przy planowaniu transakcji, jak i przy jej dokumentowaniu, co dodatkowo może przyczynić się do powstania wątpliwości po stronie podatnika i – w konsekwencji – do zwiększenia ryzyka podatkowego.

Dlatego w tym wydaniu skoncentrowaliśmy się głównie na konkretnych i praktycznych aspektach związanych z cenami transferowymi. Na łamach numeru znajdą Państwo dwa studia przypadków rozliczenia cen transferowych, omówienie cen dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz ujęcie księgowe zagadnienia.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 33/2014

Ceny transferowe a wartości niematerialne i prawne

Ceny transferowe a wartości niematerialne i prawne

Postępująca globalizacja ma istotny wpływ na różne zjawiska gospodarcze. W procesie tym dochodzi do coraz ściślejszej integracji państw i pojawiają się między nimi współzależności. W efekcie mamy do czynienia z podmiotami, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stale ze sobą współpracują, samodzielnie ustalając ceny dokonywanych transakcji.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Obowiązkowa dokumentacja podatkowa sporządzana przy umowach cash poolingu

Obowiązkowa dokumentacja podatkowa sporządzana przy umowach cash poolingu

Umowy poolowe, których przedmiotem pozostają środki pieniężne, powinny – zdaniem polskich organów podatkowych – rodzić obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez uczestników i koordynatora umowy.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej

Polityka cen transferowych w analizie efektywności grupy kapitałowej

Każdy system, scentralizowany czy zdecentralizowany, wymaga rachunku efektywności. Jego podstawą są ośrodki odpowiedzialności, dokonujące wzajemnych transferów zgodnie z przyjętym systemem cen transferowych.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja

Case study – wycena transakcji i jej dokumentacja

Kluczowym aspektem procesu zarządzania cenami transferowymi jest wycena danej transakcji i udokumentowanie jej zgodnie z przepisami prawa. W poniższym artykule przedstawiono przykład wyceny oraz związaną z nią dokumentację cen transferowych.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Rola dyrektora finansowego – operacyjna i strategiczna

W polskiej gospodarce w ciągu kilkunastu lat odnotowano duże zmiany w sferze finansów i rachunkowości. Rynek stał się bardziej konkurencyjny i wymagający wskutek otwarcia polskich granic dla obcych kapitałów i produktów z całego świata. W rezultacie firmy muszą stawiać swoim pracownikom coraz wyższe wymagania. Zmuszone są zabiegać o względy klientów, stosując różne działania marketingowe i podnosząc...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 33/2014

ICV Recenzja książki

„Psychologia finansowa” Grażyna Wąsowicz-Kiryło
„Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni... i co z tym zrobić” Ferdinand F. Fournies

Czytaj więcej
nr 33/2014

Ceny transferowe w spółkach komandytowych i komandytowo‑akcyjnych

W ostatnich latach bardzo popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej stały się spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Jedną z przyczyn wybierania przez podatników takiej formy prawnej prowadzenia działalności była ich transparentność podatkowa, realizowana przy równoczesnym zachowaniu ochrony majątku prywatnego wspólników, a także korzystna interpretacja w sprawie sposobu opodatkowania...

Czytaj więcej
nr 33/2014

Analiza porównawcza – studium przypadku

W numerze 32/2014 ukazał się artykuł pt. „Analiza porównywalności transakcji: narzędzie redukujące ryzyko podatkowe”, poświęcony teoretycznej stronie przygotowania analizy porównawczej. W związku z tym niniejszy artykuł ma przybliżyć Państwu krok po kroku zasady sporządzania analizy porównawczej. Zaprezentowano tu taką analizę dla producenta kontraktowego.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Restrukturyzacja biznesu. Fiskus rozpocznie kontrole

3 lipca 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej jako „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 18 lipca 2013 r.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Charakterystyka podmiotów produkcyjnych

Analiza cen transferowych wymaga między innymi przeprowadzenia analizy funkcjonalnej. Powinna ona określić profil badanego podmiotu. W tym artykule zajmiemy się analizą podmiotów produkcyjnych.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Zasady rachunkowości w grupie kapitałowej

Grupy kapitałowe sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe raz do roku lub częściej (spółki notowane raz na kwartał), według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z polskiej ustawy o rachunkowości (u.o.r.). W każdym przypadku istotna jest kwestia stosowanych zasad.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Wycena w skorygowanej cenie nabycia

Skorygowaną cenę nabycia (SCN), zwaną też zamortyzowanym kosztem, stosuje się do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych. Jest to ta cena, w której składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej...

Czytaj więcej
nr 33/2014

Koszty jakości

Koszty jakości

Jakość produkowanych wyrobów coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, ponieważ dzięki niej firma może wyróżnić się wśród konkurencji na rynku i zyskać na nim przewagę, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży i zysków przedsiębiorstwa. W tym celu wprowadza się system zarządzania jakością, który ma na celu poprawę i zapewnienie jakości produktów.

Czytaj więcej
nr 33/2014

Wykorzystanie arkusza MS Excel do kalkulacji kosztów podatkowych w warunkach niedostatecznej kapitalizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w formach zakładających powiązania prawne i organizacyjne wiąże się z koniecznością właściwego ujmowania kosztów odsetkowych wzajemnego finansowania. W polskim prawie podatkowym funkcjonuje pojęcie tzw. niedostatecznej kapitalizacji, ograniczające możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych tych części odsetek, które dotyczą kwoty zadłużenia ponad trzykrotność kapitału...

Czytaj więcej
nr 33/2014

4 kroki tworzenia skutecznej wizualizacji informacji zarządczej

4 kroki tworzenia skutecznej wizualizacji informacji zarządczej

Świetna wizualizacja danych jest jak mityczny Święty Graal – każdy chce TO mieć, choć nie wiadomo, czy w ogóle istnieje. Wśród kontrolerów finansowych sprawa wygląda odwrotnie – każdy myśli, że TO ma (potrafi przygotować wspaniałą wizualizację), ale niewielu rzeczywiście się to udaje, choć jest to jak najbardziej realne i możliwe...

Czytaj więcej
nr 33/2014

Volatility of every day

Volatility of every day

Interview with KARL-HEINZ STEINKE, ICV Board Member, conducted on the 8th International Controller Congress „Innovative Controlling Solutions“ in Poznań

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 33/2014

Platynowa myśl z brylantami

Pora już ogłosić konkurs na najbardziej błyskotliwą propozycję zgłoszoną podczas kampanii wyborczej. Będzie to konkurs trwający dwa lata i podzielony na cztery etapy: Wiosna 2014 i Jesień 2014 oraz Wiosna 2015 i Jesień 2015. W konkursie będą mogli uczestniczyć wszyscy, którzy mają polityczne aspiracje związane z zasiadaniem w różnych ważnych gremiach lub pełnieniem odpowiedzialnych funkcji państwowych....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 33/2014

W jaki sposób controlling może być innowacyjny?

Temat VIII Międzynarodowego Kongresu Controllerów „Innowacyjne rozwiązania controllingowe” wzbudził wiele kontrowersji: jaka jest zależność między controllingiem a innowacją? Czy controlling może być innowacyjny? Czy powinien? A jeśli tak, to w jaki sposób? I czym właściwie jest innowacja? Na te pytania odpowiadali polscy i zagraniczni prelegenci w czasie swoich wystąpień oraz sami uczestnicy w trakcie...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 33/2014

Jak z sukcesem zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Jedną z najciekawszych prelekcji VIII Międzynarodowego Kongresu Controllerów była ostatnia z nich, czyli wystąpienie profesora Rainera Kalwaita z Niemiec. Od kilku lat jest on członkiem Zarządu Stowarzyszenia RiskManagement Association e. V., które zajmuje się problematyką zarządzania ryzykiem. Tematem jego przemowy było risk management jako wyzwanie związane z planowaniem i kontrolą.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 33/2014

Współczesny polski księgowy

Finansiści z całej Polski przez trzy miesiące walczyli o dominację w konkursie "Księgowi Przyszłości". Dzięki niemu mogli udowodnić, że są znakomitymi fachowcami doceniającymi także zabawę, jaką konkurs umożliwiał.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.