Finanse i Controlling 11-12/2023 (listopad)

Finanse i Controlling nr 11-12/2023 - Rewolucja AI. Controlling marketingu w 2024 r.

Rewolucja AI. Controlling marketingu w 2024 r.

Jesteśmy w progu rewolucji AI, która całkowicie odmieni oblicze biznesu. Jednym z najbardziej podatnych obszarów jest marketing. I tutaj możemy się spodziewać zmian zarówno w obszarze analityki, jak i wszystkich elementów marketingu-mix. Przed controllerami stoi ogromne wyzwanie znalezienia nowych narzędzi i metod dla zupełnie nowej rzeczywistości. Wszystko po to, aby wpisać się w aktualne na 2024 r. trendy, takie jak: automatyzacja oparta o AI, mapowanie doświadczeń klienta, koniec lejków sprzedażowych i SEO. Wreszcie: demokratyzacja wiedzy i… deklasyfikacja ROI. Co jeszcze się zmieni? W bieżącym wydaniu magazynu prezentujemy nowe oblicze controllingu działań marketingowych, które stanowią odpowiedź na zmiany, jakie dzieją się na naszych oczach. Ponadto w numerze: Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) w praktyce, rozrastająca się lista rozwijana w Excelu oraz nowe zasady przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF Kup wydanie drukowane

Artykuły

nr 11-12/2023

Obsesja AI. Controlling marketingowy 2024

Obsesja AI. Controlling marketingowy 2024

Nadchodzi rewolucja analityki marketingowej: automatyzacja oparta o AI, mapowanie doświadczeń klienta, koniec lejków sprzedażowych i SEO. Wreszcie: demokratyzacja wiedzy i... deklasyfikacja ROI. Co jeszcze się zmieni? Poznaj 17 najważniejszych trendów, które zmienią oblicze controllingu marketingowego w nadchodzącym roku.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Skonsolidowane sprawozdania finansowe w praktyce

Skonsolidowane sprawozdania finansowe w praktyce

Zamknięcie roku wiąże się ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. Coroczne obowiązki sprawozdawcze poszczególnych jednostek są bardzo złożone. Część podmiotów musi zadbać nie tylko o przygotowanie klasycznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności. Grupy kapitałowe powinny mieć na uwadze również przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Proces inwestycyjny i ocena opłacalności inwestycji w praktyce

Proces inwestycyjny i ocena opłacalności inwestycji w praktyce

Inwestycje wiążą się z inwestowaniem – lokatą kapitału, pieniądzem, ryzykiem. Na co dzień ludzie ryzykują inwestując wolne środki finansowe. Na inwestycje można spojrzeć zawodowo lub prywatnie. Możemy być ekologiczni, inwestując w zielone inwestycje. Możemy wcale nie inwestować – w nic. Ale wówczas przedsiębiorstwo, jednostka, człowiek musi mieć świadomość pozostawania „w dali” za swoimi konkurentami....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11-12/2023

Rozwijamy się z naszymi klientami i dla naszych klientów

Rozwijamy się z naszymi klientami i dla naszych klientów

Członek zarządu Controlling Systems o tym, jak zmieniał się controlling w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, nowych wyzwaniach oraz szansach dla rozwoju systemów controllingowych i znaczeniu czynnika ludzkiego w rozwoju controllingu.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

O 25% wzrosną progi finansowe w sprawozdawczości finansowej

Zawarte w dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Będzie to miało wpływ na obowiązki firm w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) ‑ nowy produkt w ramach III filaru emerytalnego

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) - nowy produkt w ramach III filaru emerytalnego

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu opisującego produkty oferowane w ramach III filaru emerytalnego. Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (dalej OIPE) to najnowsza propozycja, bazująca na unijnych zasadach. Czym dokładnie jest ten produkt? Komu jest dedykowany? Jakie koszty ponosimy inwestując za pośrednictwem OIPE? W co inwestuje OIPE? Jakie są główne aspekty, które trzeba znać?...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Będzie można szybciej rozliczać podatkowo wydatki na inwestycje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. W swoim komunikacie rząd przypomina podatnikom, że wydatki inwestycyjne, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również wysokość podatku. Zapowiadane w projekcie rozwiązania mają być dodatkową zachętą do zwiększania tego...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Power Query na przykładzie, czyli jak przerobić zestaw danych w kilku krokach

Power Query na przykładzie, czyli jak przerobić zestaw danych w kilku krokach

W jednym z wcześniejszych wydań omówiłem dokładnie jak skonsolidować dane z pomocą Power Query. Niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację tematu używania PQ w biznesie, tyle że tym razem skupimy się bardziej na prostych transformacjach zestawu danych, które można zrobić szybciej i łatwiej niż w Excelu, oszczędzając tym samym czas.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Rozrastająca się lista rozwijana w Excelu

Rozrastająca się lista rozwijana w Excelu

Listy rozwijane są bardzo przydatnym narzędziem w Excelu. Czasami chcemy stworzyć listę rozwijaną na podstawie wpisanych już wartości i chcemy, żeby do listy rozwijanej automatycznie dodawały się kolejne wartości, które wpiszemy. Jak możemy to zrobić? Możemy wykorzystać Power Query i trochę VBA.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Cztery urzędy poprowadzą sprawy przeciw unikającym opodatkowania

Cztery organy Krajowej Administracji Skarbowej (naczelnicy urzędów celno-skarbowych) zostały upoważnione do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. 

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Czy w 2024 r. podatnicy będą musieli prowadzić pkpir elektronicznie?

W 2024 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir papierowo albo elektronicznie. Przepisy nakładające obowiązek prowadzenia pkpir wyłącznie elektronicznie i przesyłania jej w strukturze JPK do urzędu skarbowego zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 r. 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11-12/2023

Możliwości wdrożeniowe IBM Planning Analytics with Watson. Zintegrowane planowanie i budżetowanie podstawą dobrych decyzji biznesowych

Możliwości wdrożeniowe IBM Planning Analytics with Watson. Zintegrowane planowanie i budżetowanie podstawą dobrych decyzji biznesowych

Największe na świecie korporacje z różnych branż wykorzystują oprogramowanie IBM Planning Analytics with Watson do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy operacyjnej swoich przedsiębiorstw. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości wykorzystania narzędzia do dogłębnej analizy budżetów projektów inwestycyjnych na przykładzie doświadczeń firmy MINERAL MIDRANGE S.A. z ponad stu wdrożeń...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Zasada wiernego i rzetelnego obrazu w rachunkowości

Zasada wiernego i rzetelnego obrazu w rachunkowości

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy – stosowanie tej zasady pozwala odbiorcom sprawozdań finansowych na poznanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących ewentualnej przyszłej z nią współpracy.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Dobór odpowiednich procedur audytowych

Dobór odpowiednich procedur audytowych

Dobór odpowiednich procedur badania zależy od biegłego rewidenta, a na to wpływ ma wiele czynników, takich jak istotne pozycje bilansowe czy problematyka napotkana w badaniu poszczególnych linii sprawozdania finansowego w latach ubiegłych danego podmiotu, dlatego też warto się im przyjrzeć.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Rozstrzyganie sporów w zakresie podwójnego opodatkowania

Rozstrzyganie sporów w zakresie podwójnego opodatkowania

Zawierane przez Polskę umowy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidują procedurę wzajemnego porozumiewania się, w ramach której właściwe organy umawiających się państw (w tym należących do Unii Europejskiej) dążą do rozstrzygania sporów w celu eliminacji podwójnego opodatkowania. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Wspólnoty...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Europejski Zielony Ład (EZŁ) ‑ wyzwania systemu rachunkowości

Europejski Zielony Ład (EZŁ) - wyzwania systemu rachunkowości

Współczesny świat musi się zmierzyć z wieloma problemami. Jednym z nich jest rozwiązywanie dylematów związanych z klimatem oraz środowiskiem naturalnym. Atmosfera ulega ociepleniu, a klimat zmienia się z każdym rokiem. Lasy i oceany są dewastowane.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Wybory rozwiązań księgowych, które uwzględnia się w polityce rachunkowości, oraz zmiany zasad rachunkowości

Wybory rozwiązań księgowych, które uwzględnia się w polityce rachunkowości, oraz zmiany zasad rachunkowości

Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny już w ostatnim kwartale zacząć przygotowywać się do zamknięcia roku 2023. Pierwszym krokiem powinno być uporządkowanie (czasem dopiero przygotowanie) polityki (zasad) rachunkowości, która jest podstawą wszelkich czynności związanych nie tylko z zamknięciem roku obrotowego, ale także z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Kapitały własne ‑ wycena, ewidencja i aspekty praktyczne

Kapitały własne - wycena, ewidencja i aspekty praktyczne

Struktura pasywów to jeden z najważniejszych aspektów w finansach korporacyjnych. Odpowiednie wyważenie źródeł finansowania majątku jest niezwykle trudne. Jednocześnie efektywne wykorzystanie zaangażowanego majątku umożliwia spółce realizację celów działalności, pomnażanie majątku oraz wzrost siły ekonomicznej jednostki. Z tego względu warto zaznajomić się z wiedzą teoretyczną w zakresie kapitałów...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem konta IKZE

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem konta IKZE

Końcówka każdego roku to newralgiczny czas, kiedy warto już pomyśleć o przyszłorocznym rozliczeniu PIT oraz zastanowić się czy możemy połączyć inwestowanie naszych oszczędności z optymalizacją podatkową? Odpowiedź brzmi – jak najbardziej tak. Posłużyć może do tego konto IKZE. Jak je założyć i czy warto? Ile można zaoszczędzić i komu się ono opłaca najbardziej? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź...

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Jak przygotować się do wystawiania faktur w KSeF?

Jak przygotować się do wystawiania faktur w KSeF?

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania w życie przepisów ustawy o VAT dotyczących obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF) podatnicy mają jeszcze ponad pół roku na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na realizację obowiązku w tym zakresie i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie jest dużo czasu. 

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ‑ teoria, praktyka i porównanie do polskich standardów

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - teoria, praktyka i porównanie do polskich standardów

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana to jeden z tych standardów, który bardzo precyzyjnie określa kryteria dot. ujmowania aktywów jako przeznaczonych do sprzedaży. Wprowadza on także pojęcie działalności zaniechanej. Choć są to aspekty nieszczególnie często spotykane, to warto wiedzieć, jakie podejście księgowe należy zastosować według MSSF 5.

Czytaj więcej
nr 11-12/2023

Zmieniły się zasady przekształcania, łączenia i podziału spółek

Zmieniły się zasady przekształcania, łączenia i podziału spółek

Od 15 września 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Zmiany m.in. przyznają spółce komandytowo-akcyjnej pełną zdolność łączeniową oraz podziałową i wprowadzają podział przez wyodrębnienie. Jest to kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek przewidzianego prawem europejskim. Częścią tego pakietu jest także ustawa o uczestnictwie...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.