Finanse i Controlling 44/2016 (marzec-kwiecień)

Finanse i Controlling nr 44/2016 - Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

No to się zaczęło! Ledwo ekonomiści i komentatorzy rynkowi zdążyli podrapać się po głowie, rozmyślając o możliwych konsekwencjach decyzji politycznych, a już polska gospodarka została zrecenzowana przez pozbawionych emocji globalnych graczy. Na obniżenie ratingu przez agencję Standard & Poor’s można, oczywiście, zareagować z wdziękiem bobasa chowającego głowę pod kocyk w nadziei, że jeśli sam nie widzi, to i nie jest widziany. Z tym, że taka reakcja nikogo nie rozczuli – ani zagranicznych wierzycieli Polski, ani poważnych inwestorów instytucjonalnych. Obawiam się, że ci „mniej poważni”, obecny i potencjalnie obecny na polskim rynku biznes, swoimi bieżącymi decyzjami dołączą do grona rozczarowanych kierunkiem rozwoju naszej gospodarki.

Interesujące, że właściwie wszyscy – i w Polsce, i poza nią – mówią jednym głosem o solidnych fundamentach ekonomicznych naszego kraju, ostatecznie rozwiewając smrodek kampanijnej narracji o „Polsce w ruinie”. Oznacza to, że przyczyny obniżenia ratingu są dużo bardziej złożone i odnoszą się do czynników potwierdzających konieczność „pozaekonometrycznej” percepcji gospodarki. Czy tego chcemy, czy nie – decyzje biznesowe zapadają nie tylko po precyzyjnej analizie biznesplanu, ale także po subiektywnych wnioskach z porannej lektury „Financial Times”, „Wall Street Journal” czy „Gazety Prawnej”.

Z innych „ciekawostek” – z zapartym tchem obserwujemy rozwój sytuacji w polskim sektorze bankowym. Strzyżenie dopiero się zaczęło, ale pomysłów na ciąg dalszy nie brakuje. Niewiele jeszcze wiadomo (luty 2016), ale myślę, że bardzo może się Czytelnikom spodobać temat wiodący następnego numeru naszego dwumiesięcznika – źródła finansowania.

Wygląda na to, że w tych „pięknych okolicznościach przyrody” nieźle się wstrzeliliśmy także z tematem wiodącym bieżącego numeru „Finansów + Controllingu”, zapraszamy zatem do lektury.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 44/2016

Przegląd standardów zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem na stałe wpisało się w kanon najlepszych metod i narzędzi stabilnego, ostrożnego i wiarygodnego zarządzania organizacjami. Współtworzy system zarządzania organizacją wraz z systemem zarządzania strategicznego i kontroli wewnętrznej. Poddaje się działaniu doskonalącemu (continous improvement) oraz podlega stałej ocenie audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Polska BBB+

Obniżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's to zdecydowanie jedno z częściej komentowanych wydarzeń w ostatnich tygodniach. Decyzja ta wywołała wiele kontrowersji i rozpętała dyskusję o znaczeniu agencji i wpływu ich ocen na stan gospodarki.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Cyberzagrożenia i metody prewencji

Cyberzagrożenia i metody prewencji

Do niedawna istniało powszechne przekonanie, że za bezpieczeństwo informacji przechowywanych w systemach teleinformatycznych odpowiadają jedynie pracownicy jednostek organizacyjnych zarządzających bezpieczeństwem lub IT. Badania Deloitte wskazują, że zarówno rosnące straty spowodowane cyberatakami, jak i konieczność zwiększonych inwestycji w środki ochrony informacji skutkują coraz większym zaangażowaniem...

Czytaj więcej
nr 44/2016

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu cyberzagrożeniem

Stale przyspieszający rozwój technologii, który wymusza przenoszenie życia gospodarczego w coraz większym stopniu do Internetu, stawia przed firmami nowe wyzwania związane z ochroną tożsamości, a także zabezpieczaniem danych – wyzwania o tyle trudne, że dotychczas słabo rozpoznane.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Ryzyka towarzyszące przedsiębiorcy w procesie zawierania umowy ubezpieczenia na przykładzie odpowiedzialności cywilnej

Przywołując słynne twierdzenie Benjamina Franklina, że na świecie są tylko dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki, można przyjąć, że wszystko inne według tego amerykańskiego uczonego i polityka jest względne, niepewne i zawiera w sobie element ryzyka.

Czytaj więcej
nr 44/2016

ERP – czy wiesz, czego potrzebujesz i jakim narzędziem dysponujesz?

Potrzeba posiadania systemu ERP w przedsiębiorstwie jest niepodważalna. Jeżeli jeszcze nie zdążyła się objawić, z pewnością da o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie i może spowodować ogromne straty, nie tylko finansowe, lecz również wizerunkowe. Kluczowe pytanie, które powinna zadać sobie organizacja ucząca się – czy stać mnie na brak wiedzy o własnym przedsiębiorstwie?

Czytaj więcej
nr 44/2016

Zwolnienia grupowe ‑ przesłanki i procedury

Można zaryzykować stwierdzenie, że niezależnie od branży każda firma funkcjonująca na rynku napotyka okresowo, w krótszej lub dłuższej perspektywie, konieczność ograniczania kosztów prowadzenia swojej działalności.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – rewolucja w przepisach i szansa na nowy start dla zadłużonych przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które istotnie zmieniają porządek prawny w odniesieniu do sytuacji firm znajdujących się w stanie niewypłacalności lub takim stanem zagrożonych. Ustawa ta wprowadza nie tylko zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne, ale dodatkowo istotną nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma się stać regulacją...

Czytaj więcej
nr 44/2016

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia określają poziom zadłużenia przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do spłaty zobowiązań. W poniższym materiale przedstawiono siedem głównych wskaźników zadłużeń.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Ciągłość działania – strategia i plany

Ciągłość działania – strategia i plany

Rok 2010 – powódź w południowych regionach Polski. Część zakładów produkcyjnych, firm usługowych oraz gospodarstw domowych znalazła się pod wodą. Straż pożarna, lokalne władze, a także pracownicy jednej z hut biorą aktywny udział w zabezpieczeniu jej przed wdarciem się wody. Tymczasem w hucie... trwa normalna produkcja.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Benchmarking study krok po kroku, czyli ceny transferowe po nowemu

Nowelizacja przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie obowiązków związanych z dokumentowaniem przez podatników transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Kluczową zmianą jest rozszerzenie zakresu dokumentacji o analizę porównawczą, która ma udowodnić, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały...

Czytaj więcej
nr 44/2016

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Jeśli chodzi o zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow), do ich sporządzenia zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku przygotowywania tych elementów sprawozdania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 44/2016

Strachy A.D. 2016 ...czyli czego boją się polscy przedsiębiorcy

Nikt z nas nie przepada za wypełnianiem ankiet i kwestionariuszy ani za rozmowami z ankieterami. Z tego powodu pomysł, który narodził się w redakcji, obarczony był, a jakże, ryzykiem. niemniej trzeba było spróbować, aby niejako empirycznie potwierdzić nasze intuicje, zapisane w tytule.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Analiza łańcucha wartości jako narzędzie redukcji kosztów procesów produkcyjnych

Analiza łańcucha wartości jako narzędzie redukcji kosztów procesów produkcyjnych

Fragment książki Inżynieria kosztów autorstwa Zbigniewa Leszczyńskiego i Tomasza Jasińskiego, wydanej przez wydawnictwo ODDK.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Karta zarządzania ryzykiem

Strategiczna karta wyników służy przedstawieniu strategii przedsiębiorstwa w postaci zestawu mierzalnych celów niezbędnych, by osiągnąć zaplanowany wynik finansowy.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest czynnikiem nierozerwalnie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmując codzienne decyzje, menedżerowie muszą dokonywać wyboru akceptowalnego ryzyka, które kompensowane jest spodziewanymi rezultatami ich decyzji. Jednym z utartych poglądów jest ten, że wraz ze wzrostem ryzyka rośnie oczekiwany rezultat – lub odwrotnie: im większe oczekiwania dotyczące wyniku, tym większym...

Czytaj więcej
nr 44/2016

Ryzyko kontrolowane

Wywiad z KRZYSZTOFEM RADZIWONEM, partnerem w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce, rozmawiała Barbara Dorosz

Czytaj więcej
nr 44/2016

Strategie zarządzanie ryzykiem w bankowości

Rozmowa z MARZENĄ SZULIM Dyrektor Departamentu Analiz i Windykacji odpowiada za obszary związane z analizą kredytową, pre monitoringiem, monitoringiem oraz windykacją.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Czy jestem skłonny do ryzyka? ‑ Psychotest

Psychotest „Czy jestem skłonny do ryzyka?” został stworzony z myślą o osobach zaangażowanych zawodowo, które pragną sprawdzić swoje nastawienie wobec sytuacji ryzykownych. W teście badane są dwa obszary: przekonania wobec ryzyka i skłonność do zachowań ryzykownych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 44/2016

Wielkie liczenie

Trwa liczenie pieniędzy. Nie mam jednak na myśli finansowego podsumowania tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę o wielkim liczeniu (poszukiwaniu?), które odbywa się co cztery lata, po każdych wyborach parlamentarnych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 44/2016

Dobre praktyki w zarządzaniu przychodami

Dobre praktyki w zarządzaniu przychodami

1-2 marca 2016 r., Hotel Airport Okęcie, Warszawa. Magazyn „Finanse + Controlling” objął patronatem medialnym warsztaty. Revenue management for consumer goods.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 44/2016

Drugie Forum Informacji Zarządczej ‑ Warszawa, 29‑20 maja 2016 r.

Drugie Forum Informacji Zarządczej - Warszawa, 29-20 maja 2016 r.

Połączone siły redakcji „Finansów + Controllingu” oraz „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” zaczęły intensywne przygotowania do kolejnej edycji spotkania branżowego pod nazwą Forum Informacji Zarządczej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 44/2016

V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS. Transformacja – nowe podejście do biznesu.

V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS. Transformacja – nowe podejście do biznesu.

Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazyn „Businesswoman & life” zapraszają na V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2016 roku (piątek i sobota), w godzinach 10.00-18.00, w hotelu Gromada Lotnisko przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie. To jedyne w swoim rodzaju seminarium, podczas którego wystąpią uznani mówcy, wielkie osobowości polskiej sceny biznesowej...

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 44/2016

Rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu Księgowi Przyszłości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Soneta sp. z o.o. (producent oprogramowania enova365) organizują drugą edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy z rachunkowości.  Zapisy do konkursu są już otwarte a pierwszy etap rozpocznie się 4 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.