Autor

Weronika Chmielewska

Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Dyrektor Biura w Warszawie oraz prokurent w PWS Konstanta SA. 16 lat pracy w ubezpieczeniach, specjalizuje się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Artykuły

Archiwum

Polecamy