Finanse i Controlling 22/2012 (czerwiec)

Finanse i Controlling nr 22/2012 - Analiza płynności finansowej

Analiza płynności finansowej

Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy, odmieniony numer „Controllingu”. Troszcząc się o to, by pismo było jak najbardziej użyteczne, cały czas staramy się je ulepszyć i dostosować do Państwa oczekiwań. Przez wiele tygodni zbieraliśmy opinie i sugestie od przedstawicieli świata finansów. Wszystko po to, by artykuły były zaprezentowane w bardziej przyjazny dla Czytelnika sposób. Odświeżona i jeszcze bardziej elegancka oprawa, to nie tylko większa przejrzystość i czytelność, ale również więcej ciekawych artykułów, case studies i opracowań. Wszystko po to, by uprzyjemnić Państwu czas spędzony na lekturze magazynu. A o czym będzie można przeczytać w numerze czerwcowym?

Autorzy skupili sią na spowolnieniu, które od dłuższego czasu dominuje w doniesieniach gospodarczych. Jak obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wpływa na działania przedsiębiorców związane z zachowaniem płynności finansowej? Utrzymanie jej na właściwym poziomie to problem, który spędza sen z powiek wszystkim odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firm. Ważne, by płynność utrzymać nie tyle na wysokim, co na optymalnym poziomie.

Zapraszam zatem do lektury cyklu tekstów omawiających zastosowanie analizy wskaźnikowej płynności. Na łamach najnowszego numeru znajdą Państwo również przegląd narzędzi poprawiających terminowość spływu gotówki do firmy. W wywiadzie przeprowadzonym z Maciejem Richterem, Partnerem Zarządzającym w Grant Thronton Frąckowiak, znajdą Państwo wskazówki jak w optymalny sposób kształtować relację między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi.

Numer 22. to również początek nowego cyklu, poświęconego edukacji controllera, omawiającego standardy kształcenia oraz pokazującego wybrane oferty kursów i studiów podyplomowych. Świetną okazją do rozwoju są również konferencje i spotkania branżowe. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dwa z nich — VI Międzynarodowy Kongres Controllerów w Poznaniu oraz XX Kongres Controllerów zorganizowany w Sopocie. Oba wydarzenia objęte były patronatem magazynu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 22/2012

Faktoring ‑ poprawa płynności bez kredytu bankowego

Faktoring - poprawa płynności bez kredytu bankowego

Faktoring finansuje bezsporne i niewymagalne należności z tytułu dostaw lub usług wobec grupy odbiorców, z którymi klient realizuje powtarzalne transakcje z odroczonymi terminami płatności. Jednak w ramach tej usługi przedsiębiorcy otrzymują nie tylko finansowanie, ale też zestaw użytecznych narzędzi do wsparcia codziennej pracy firmy.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Jak wybrać ofertę faktoringową?

Jak wybrać ofertę faktoringową?

Każde przedsiębiorstwo posiada mniejsze lub większe zapotrzebowanie na kapitał. Faktoring jest jednym z bardziej elastycznych źródeł finansowania bieżącej działalności firmy. Jeżeli na danym rynku działa zróżnicowana grupa faktorów, praktycznie na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo może wykorzystać go do poprawy płynności finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej

Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej

Określając podstawowe cele działania przedsiębiorstwa, najczęściej przyjmuje się, że w długim horyzoncie czasu dominuje maksymalizacja wartości rynkowej czy też maksymalizacja wartości dla właścicieli, natomiast w krótkim okresie celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Bilans jako źródło analizy płynności przedsiębiorstwa

Bilans jako źródło analizy płynności przedsiębiorstwa

Z pewnością duża część czytelników szeroko pojętej literatury fachowej z zakresu rachunkowości, podatków, finansów to specjaliści poruszający się bez problemu po jej zagadnieniach. Często jednak, mogą być oni znużeni kolejnym artykułem o tym, co tak naprawdę w większym bądź mniejszym zakresie można znaleźć w niejednej publikacji akademickiej, magazynach czy Internecie, z którego dobrodziejstwa większość...

Czytaj więcej
nr 22/2012

Analiza wskaźnikowa płynności finansowej w praktyce przedsiębiorstw

Analiza wskaźnikowa płynności finansowej w praktyce przedsiębiorstw

Płynność finansowa definiowana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. W przeciwieństwie do rentowności i zysku, brak płynności praktycznie eliminuje przedsiębiorstwo z działalności gospodarczej. Wystarczy przypomnieć, że brak zdolności do regulowania zobowiązań jest przesłanką do złożenia wniosku o upadłość (zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, niewypłacalność...

Czytaj więcej
nr 22/2012

As w rękawie ‑ leasing

As w rękawie - leasing

Leasing jako sposób finansowania inwestycji zadomowił się w polskich realiach gospodarczych i stał się obecnie pełnoprawnym źródłem finansowym. Struktura rynku leasingowego pokazuje, że największe sukcesy odnoszą firmy leasingowe, których właścicielami są banki zabezpieczające płynność finansowania działalności leasingowej.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zróżnicowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie (cz. 1)

Controlling definiowany jest jako system wspomagania kierownictwa poprzez dostarczanie, analizę i ocenę informacji pod kątem założonych celów i opcji decyzyjnych.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Analizy i interpretacje danych HR w procesie prognozowania

W połowie roku większość firm weryfikuje swoją sytuację finansową. Do grudnia jest jeszcze szansa na trafione decyzje, które pozwolą osiągnąć cele budżetowe. Coraz częściej w proces prognozowania controllerzy finansowi angażują decydentów poszczególnych obszarów, podobnie jak podczas budżetowania. Jednym z najważniejszych i często najdroższych obszarów jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Kontrola efektywności działań marketingowych

Kontrola efektywności działań marketingowych

Nie tak dawno zakończył się coroczny kongres ICV, na którym dyskutowano o roli controllera w przedsiębiorstwie, jak i o miejscu controllingu w zarządzaniu. Dyskusje i prezentowane wykłady potwierdziły zachodzące trendy: controller wspiera nie tylko zarząd i dyrektora finansowego, ale także swoich kolegów z działu HR, sprzedaży czy marketingu. Rozwiązania controllingowe szturmują kolejne branże, jak...

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej

Przedsiębiorstwa zakładane są w celu maksymalizacji korzyści m.in. finansowych osiąganych przez ich właścicieli. Dlatego też menedżerowie, ustalając cele, do jakich będzie dążyło przedsiębiorstwo, w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej, zainteresowani są minimalizowaniem odchyleń od oczekiwanych rezultatów. W tym celu często wdrażane jest zarządzanie ryzykiem, które jako proces wspomagający...

Czytaj więcej
nr 22/2012

Wyzwania controllingu w aspekcie długookresowego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wyzwania controllingu w aspekcie długookresowego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Rozmowa z doktorem STEFANEM OLECHEM, twórcą i kierownikiem Akademii Controllingu ODiTK.

Czytaj więcej
nr 22/2012

VI Międzynarodowy Kongres Controllerów za nami!

VI Międzynarodowy Kongres Controllerów za nami!

W dniach 26–27 kwietnia 2012 r. w Poznaniu spotkali się controllerzy, dyrektorzy finansowi i dyrektorzy zarządzający, którzy widzą konieczność współpracy controllera z zarządem. Controller jako aktywny doradca oraz partner biznesowy menedżera jest nieoceniony zarówno przy opracowywaniu długoterminowych strategii, jak również przy ich wdrażaniu.

Czytaj więcej
nr 22/2012

XX Kongres Controllerów ‑ Controller jako partner kadry menedżerskiej

W dniach 22–24 maja 2012 r. w ekskluzywnym sopockim MERA Hotel & SPA odbył się XX Kongres Controllerów zorganizowany przez ODiTK w Gdańsku. Dyskusję zdominowały tematy związane z wymianą doświadczeń dotyczących codziennej pracy controllerów oraz tendencjami rozwojowymi controllingu w najbliższych latach w Polsce i Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Controlling wobec Euro 2012

Controlling wobec Euro 2012

Polskie miasta mogą zyskać na Euro 2012 więcej niż poprzedni gospodarze
Polskie miasta-gospodarze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 otrzymały od UEFA 20 mln zł. Pieniądze są przeznaczone m.in. na budowę stref kibica. Od zapewnienia atrakcyjnej infrastruktury dla kibiców zależy, czy będą oni chcieli wracać do nas w celach turystycznych — oceniają eksperci Deloitte.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne

Ze względu na postępującą globalizację w kraju i na świecie rośnie znaczenie grup kapitałowych, które swym zasięgiem obejmują jeden lub kilka krajów czy wręcz cały świat. Ich cechą charakterystyczną są powiązania między poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej i dokonywanie między nimi transakcji.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zastosowanie kalkulatorów MS Excel w analizie płynności

Zastosowanie kalkulatorów MS Excel w analizie płynności

Problem zarządzania płynnością to, poza monitoringiem stanu ex post, świadome zarządzanie przepływami pieniężnymi. W praktyce służą do tego preliminarze przepływów pieniężnych, plany finansowe i szczegółowe budżety. Z problemem zarządzania płynnością spotykamy się również, podejmując decyzje inwestycyjne.

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zabezpieczanie potrzeb kapitałowych

Zabezpieczanie potrzeb kapitałowych

Wywiad z MACIEJEM RICHTEREM, partnerem zarządzającym Grand Thronton Polska

Czytaj więcej
nr 22/2012

Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w zarządzaniu strategicznym

Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w zarządzaniu strategicznym

Rozmowa z doktorem TOMASZEM CICIRKO, dyrektorem Biura Rachunkowości Zarządczej i Płynności Finansowej oraz KAROLEM SIKORĄ, kierownikiem Działu Informacji Zarządczej Poczty Polskiej SA o roli informacji zarządczej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 22/2012

Gra w monopol

Każdy monopol jest zły, ale od tej reguły są dwa wyjątki. Pierwszy to monopol spirytusowy, a drugi monopol własny, np. na wykonywanie jakiegoś zawodu. Minister Sprawiedliwości uruchomił lawinę, proponując uwolnienie dostępu do wielu zawodów. Każdy może pracować w wybranym zawodzie z wyjątkiem: taksówkarza, przewodnika wycieczek, pośrednika na rynku nieruchomości… 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 22/2012

Edukacja i kariera controllerów ‑ perspektywy i możliwości kształcenia

Edukacja i kariera controllerów - perspektywy i możliwości kształcenia

Kim jest controller oraz jakie są ścieżki edukacji i kariery osoby, która chce nim zostać? W poniższym artykule została przedstawiona sylwetka controllera oraz jego kwalifikacje pożądane do odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków. Ponadto, zawarto podpowiedzi, na co zwrócić uwagę podczas wyboru studiów, jaka oferta jest dostępna na rynku edukacyjnym oraz jakie certyfikaty...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 22/2012

Przemysł wytwórczy i spożywczy na celowniku funduszy private equity

Pomimo niepewności na rynkach międzynarodowych, prawie 70% przedstawicieli funduszy private equity ocenia, że w najbliższym półroczu warunki ekonomiczne nie zmienią się. 60% respondentów zamierza w tym czasie skoncentrować się na nowych inwestycjach i zakupach. Większość z nich ocenia, że będzie poszukiwało możliwości lokaty swoich funduszy w przemyśle wytwórczym i spożywczym. M.in. takie wnioski płyną...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.