Finanse i Controlling 51/2017 (maj-czerwiec)

Finanse i Controlling nr 51/2017 - Controlling w usługach

Controlling w usługach

Ze wszystkich stron napływają ostatnio wyniki rozmaitych sondaży, badań opinii i komentarze ekspertów zastanawiających się „czy to już?”. Plus 2 punkty procentowe tu, minus 4 punkty tam – wszystko to wzbudza mnóstwo emocji i wywołuje dyskusje wśród nieobojętnych.

I słusznie! Wyniki tych wszystkich pomiarów mają bowiem do spełnienia bardzo istotną funkcję. Nie, nie jako materiał do wróżenia ze szklanej kuli ani jako nieapetyczne resztki, zwane fusami. Zobiektywizowane, wyrażone w czytelnej i jednoznacznej mierze procentowej dane, opisujące subiektywne opinie, poglądy i emocje, mają służyć jako impuls do działania.

Sprawa jest niby oczywista – zrozumieć, co wpłynęło na obniżenie popularności i przeciwdziałać mu. Pojąć, co dało podstawy wzrostu i wzmacniać te czynniki. Łatwo powiedzieć!

„Tylko co my mamy z tym wspólnego?” może zapytać nasz czytelnik. Otóż paralela wbrew pozorom istnieje. Czyż nie jest tak, że sympatie polityczne przypominają nasz stosunek do różnych marek, produktów i firm? Wielość i różnorodność jest co prawda większa w gospodarce niż w życiu politycznym. Jednakże emocje w obu wypadkach można „wrzucić do jednego worka”. Badanie preferencji wyborczych oraz pomiar poziomu satysfakcji klienta i wyrażenie ich w stosownych KPI służą długofalowo temu samemu – przetrwaniu czy to opcji politycznej, czy to przedsiębiorstwa.

Jest jednak subtelna różnica. Koniec opcji politycznej może zostać obwieszczony wielkim „bum” w czasie najbliższych wyborów. Natomiast niezadowoleni klienci głosują i odchodzą w ciszy, pozostawiając niefrasobliwe przedsiębiorstwo samemu sobie. A stąd już krótka droga na „śmietnik historii”.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 51/2017

Zarządzanie poziomem świadczonych usług w małych i średnich przedsiębiorstwach według ITIL

Zarządzanie poziomem świadczonych usług w małych i średnich przedsiębiorstwach według ITIL

Dobrze, lepiej, szybciej, sprawniej, wydajniej, łatwiej, więcej. Jakość, zadowolenie, skuteczność. Gorzej, kiepsko, słabo, drogo, chaotycznie, mniej. Marnotrawstwo, szkoda, strata, problem. Określenia używane w biznesie wywołują określone pozytywne lub negatywne skojarzenia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Outsourcing dla firm usługowych

Outsourcing dla firm usługowych

Korzystanie z zewnętrznych zasobów oraz know-how partnerów biznesowych, powszechnie znane jako outsourcing, od wielu lat stanowi skuteczną metodę wspierania działalności firmy. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii zmieniają się dostępne formy działań w tym zakresie i pojawiają się nowe usługi, które mogą być przekazywane na zewnątrz firmy. Jakie korzyści odnosi się ze stosowania takiego modelu biznesowego?...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Umowy SLA – luksus czy konieczność?

Umowy SLA – luksus czy konieczność?

Obecnie sektor IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Również w Polsce obserwuje się duży popyt na usługi informatyczne i telekomunikacyjne. Są one szczególnie istotne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstw

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) należy do głównych metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw. Opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z wartością obecną prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych wygenerowanych przez podmiot i dostępnych właścicielom.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

O controllingu, dinozaurach i sprawności bojowej

O controllingu, dinozaurach i sprawności bojowej

Armia USA to jedna z największych organizacji działających na naszym globie. Jak każda firma, ma wyznaczane cele, które realizuje i których efektywność jest mierzona i oceniana. Choć możemy sobie wyobrazić wiele miar i ocen skuteczności, to z punktu widzenia controllingu i finansów jest jedna najważniejsza miara ekonomiczna – T3R (Tooth to Tail Ratio). 

Czytaj więcej
nr 51/2017

Wycena wartości klienta w firmie usługowej – studium przypadku

Wycena wartości klienta w firmie usługowej – studium przypadku

W czasach narastającej konkurencji i globalizacji klient stanowi kluczową wartość w przedsiębiorstwach, szczególnie usługowych. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia wyceny wartości klientów, którą precyzyjnie należy rozumieć jako wycenę wartości relacji z klientami. Po przybliżeniu pojęcia „wartość klienta” omówione zostaną jej podstawowe metody, które w końcowej części artykułu zilustrujemy...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Działanie 2.1 – 900 mln na badania i rozwój

Działanie 2.1 – 900 mln na badania i rozwój

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Istotą projektu jest utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych – głównie poprzez inwestycję w środki trwałe. W artykule, po krótkim wprowadzeniu, omówiono najważniejsze elementy dokumentacji konkursowej, takie jak katalog kosztów kwalifikowanych czy też kryteria...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Zatrudnianie i koszty pracy w projektach dofinansowanych

Nie da się ukryć, że dla każdego prezesa zarządu lub dyrektora finansowego zasadnicze pytanie, jakie sobie stawia, brzmi: „Jakie będę miał korzyści z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych?”. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z dofinansowania jest możliwość refundowania kosztów wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Wniosek doskonały – jak zwiększyć szanse na dofinansowanie projektu?

Wniosek powinien być esencją projektu na papierze, jak najlepiej odzwierciedlać jego ideę i przebieg oraz być wizytówką przed oceniającymi. Wynika z tego, że zanim rozpoczniemy długofalowe przedsięwzięcie z dużym budżetem, warto poświęcić nieco więcej czasu i wysiłku na sformułowanie jego planu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Dobre zmiany „klimatyczne”

Wiosna budzi się na dobre, natura przyspiesza, dając wytchnienie po zawsze zbyt długiej i zbyt ponurej zimie. Naturalny cykl zatoczył koło, przyniósł oczekiwaną i przewidywalną zmianę pory roku. W gospodarce, mimo istnienia cykli koniunkturalnych, tak łatwo i przewidywalnie już nie jest. Jaki jest krajobraz gospodarczy po kilkunastu miesiącach „dobrej zmiany”? Czy powinniśmy niepokoić się o rozwój...

Czytaj więcej
nr 51/2017

13 lat Polski w Unii Europejskiej ‑ Analiza ważnych zmian

13 lat Polski w Unii Europejskiej - Analiza ważnych zmian

Przez 13 lat Polska dostała ponad 90 mld euro bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W tym czasie znacząco wzrosły zarobki Polaków, powstało 2,5 mln nowych miejsc pracy, a eksport zwiększył się czterokrotnie… W pełni wykorzystana szansa? Niekoniecznie. Są państwa, które razem z Polską wchodziły do UE i w pewnych dziedzinach nas przegoniły.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Inwestycje – sytuacja, analiza, perspektywy

Pierwszy kwartał nowego roku to w finansach czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy, sporządzenie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzenie nowej strategii. W pierwszym kwartale podobne czynności wykonują m.in. Główny Urząd Statystyczny czy Eurostat. Na podstawie dostępnych danych możliwa jest analiza sytuacji w sektorze inwestycji. Czy powinniśmy mieć powody do obaw? Czy rosnąca niepewność odnośnie...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Reforma sądownictwa a gospodarka

r.pr. dr Łukasz Bernatowicz, Izabela Kultys, Bernatowicz, Komorniczak, Mazur, Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Faktoring bez tajemnic

Faktoring bez tajemnic

Żeby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, poza zapewnieniem sobie niezachwianej pozycji rynkowej, musi osiągnąć zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań i umieć reagować na nagłe zmiany koniunktury.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Cel strategiczny firmy – celem każdego z pracowników

Żeby firma zrealizowała swoją strategię i dzięki temu osiągnęła zamierzony cel, każdy z pracowników organizacji musi pracować na ten sukces. Często zdarza się, że obrane misja i wizja, obrazujące strategię firmy, znane są garstce pracowników. Długofalowe założenia odnośnie do kierunku rozwoju i działalności nie są przeznaczone jedynie dla menedżerów, ale również dla kadry średniego i niższego szczebla....

Czytaj więcej
nr 51/2017

Sytuacja kadr finansowych z perspektywy rekruterów

Dobra koniunktura na rynku i rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów sprawiają, że znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy coraz częściej przysparza firmom wiele trudności. Trend ten jest widoczny również w branży finansowo-księgowej. Wraz ze wzrostem liczby i stopnia zaawansowania operacji realizowanych w Polsce rozbudowywane są działy finansowe firm, co zwiększa zapotrzebowanie...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Synergiczny efekt procesu integracji metod EFQM i BSC

Połączenie najlepszych cech i atrybutów właściwych dla różnych metod strategicznego sterowania przedsiębiorstwem pozwala na korzystanie z efektu synergii. Dzięki ich komplementarnemu wykorzystaniu, firma ma szansę odnieść większe korzyści, a w konsekwencji większy sukces rynkowy. Przykładem integracji różnych rozwiązań w zakresie zarządzania strategią, leżącej u podstaw dążenia jednostki gospodarczej...

Czytaj więcej
nr 51/2017

Pomiar poziomu satysfakcji klienta

Pomiar poziomu satysfakcji klienta

Temat pomiaru satysfakcji klienta doczekał się wielu opracowań i szereg firm zajmuje się tylko i wyłącznie tym obszarem. Celem tego tekstu jest jednak pokazanie, że można i warto prowadzić takie działania samodzielnie, stosunkowo małym nakładem zasobów za pomocą MS Excel.

 

Czytaj więcej
nr 51/2017

Outsourcing w branży TSL ‑ must have czy nice to have?

Z BARTOSZEM NAJMANEM, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców oraz CEO marki VIAON rozmawiała Barbara Dorosz

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Fast and effective out‑of‑court conflict settlement in the world of business

At the moment of entering into an agreement or undertaking a new business venture, there can be no assurance that misunderstandings will not occur, sooner or later, that may trigger a conflict between the business partners. This may arise not so much from the bad will of the parties as from the changing business environment.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Czytaj więcej
nr 51/2017

Zakaz handlu w niedzielę – możliwe konsekwencje

Dyskusja na temat ograniczenia lub wręcz całkowitego zakazu handlu w niedzielę trwa już – w swoim obecnym wydaniu – prawie rok, tj. od momentu, kiedy przedstawiono obywatelski projekt ustawy w tej sprawie i zaczęto zbierać podpisy poparcia dla niego. 

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.