Finanse i Controlling 23/2012 (sierpień)

Finanse i Controlling nr 23/2012 - Relacja HR i controllingu

Relacja HR i controllingu

Czas dekoniunktury to moment redukcji zbędnych nakładów i relokacji środków. Nie da się zaprzeczyć, iż jeden z największych wydatków w budżecie stanowią koszty pracownicze.

Z drugiej jednak strony, sukces firmy w dużej mierze polega na wykorzystaniu potencjału zatrudnionych w niej ludzi. To zaangażowanie i motywacja personelu wpływają na rozwój i możliwości przedsiębiorstwa. O pracownikach coraz częściej mówi się wręcz jako kapitale, a nie tylko zasobie.

Decyzje dotyczące obszaru HR są często podejmowane intuicyjne i choć działy personalne w coraz większej mierze angażują się w zagadnienia controllingu, to działania te są nadal niewystarczające. A przecież bieżące analizy i pomiary pomagają kontrolować efektywność narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, identyfikować obecne i przyszłe koszty pracownicze czy wspomagać procesy podejmowania decyzji, co w efekcie przekłada się na sprawniejsze działanie firmy jako całości. Dlatego w temacie numeru postanowiliśmy pokazać narzędzia i rozwiązania obejmujące planowanie i kontrolę efektów oraz kosztów pracy, a także zbieranie i przetwarzanie informacji z obszaru kadr. Sama analiza jednak nie wystarczy, trzeba również zebraną wiedzę przekazać w sposób jasny i spójny.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 23/2012

Jak ograniczać ryzyko wynikające z zapisów w umowach bankowych

Umowy regulujące współpracę przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi są specyficznym rodzajem umów. Każdy, kto pierwszy raz ma w ręku standardową umowę bankową, zwróci zapewne uwagę na jej niesymetryczny charakter i jednostronne zabezpieczenie interesów banku. Na szczęście, przynajmniej dla największych przedsiębiorstw, standardowe umowy właściwie nie istnieją i jeżeli bank chce pozyskać atrakcyjnego...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Rozwój czy modernizacja?

W dotychczasowej pracy controllera przewidywalność prognoz długoterminowych można było opierać na standardowych procedurach wypracowanych i funkcjonujących od wielu lat w organizacji. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i niepewności co do prognoz na poziomie wskaźników makroekonomicznych oraz dynamicznie zmieniającym się rynku spowodowanym kryzysem, pewność prognozy planów...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Cerber w małej firmie. Organizacja systemu controllingu w sektorze MSP

„Ja niczego nie potrzebuję, sam wszystko ogarniam, ze wszystkim sobie radzę” — to standardowa odpowiedź „małego” przedsiębiorcy na pytanie, czego potrzebuje do zarządzania swoją firmą lub jakiego wsparcia systemowego oczekiwałby, żeby poprawić wyniki. No bo w sumie po co inwestować w systemy, wiedzę i ludzi, skoro firma działa i zarabia? Te stwierdzenia najlepiej obrazują istotę właścicieli firm z...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Zróżnicowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie (cz. 2)

Controlling definiowany jest jako system wspomagania kierownictwa poprzez dostarczanie, analizę i ocenę informacji pod kątem założonych celów i opcji decyzyjnych.

Czytaj więcej
nr 23/2012

O zarządzaniu ryzykiem personalnym inaczej, czyli porozumiewanie się ze szczęśliwym pracownikiem

O zarządzaniu ryzykiem personalnym inaczej, czyli porozumiewanie się ze szczęśliwym pracownikiem

Ryzyko w obszarze kapitału ludzkiego można rozpatrywać pod wieloma względami. Można stosować różnego rodzaju narzędzia i oceny. Ale i tak najistotniejsze jest, aby mieć właściwych pracowników na właściwych stanowiskach i właściwie się z nimi porozumiewać. Wówczas każdy cel będzie możliwy do osiągnięcia.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Kryzys, zmiany i budżet dla działu kadr

Kryzys, zmiany i budżet dla działu kadr

Termin „kryzys ekonomiczny” nie schodzi z ust analityków rynku. Choć fundamenty polskich przedsiębiorstw nie zostały zachwiane, rośnie potrzeba restrukturyzacji i zmiany myślenia. Ważna staje się elastyczność, ale i konsekwencja. Ma to także odniesienie do funkcjonowania działu kadr, narzucając wytyczne związane z planowaniem jego budżetu. Skuteczny controlling, w obliczu szybko...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Controlling w służbie HR, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim w liczbach

Controlling w służbie HR, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim w liczbach

Firmy coraz częściej dostrzegają potencjał controllingu personalnego — w Polsce zainteresowanie tym elementem zarządzania rośnie powoli, ale systematycznie. Organizacje, które do tej pory traktowały swoich pracowników wyłączne jako źródło kosztów, coraz częściej myślą o nich, jak o kapitale oraz kluczowym elemencie przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

W bezpośrednim tłumaczeniu controlling oznacza „koordynację” i takie też należy stawiać mu cele. Powinien dotykać przede wszystkim warstwy zarządczej, koncentrować się na wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami firmy i w konsekwencji być nastawiony na usprawnianie, a nie tylko mierzenie efektów procesów biznesowych i większą motywację tywacji pracowników.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Zarządzanie przez cele – balanced scorecard

Zarządzanie przez cele – balanced scorecard

Rozmawiając z menedżerami na temat celów i sensu wdrożenia Strategicznej Karty Wyników i Systemu Zarządzania przez Cele w przedsiębiorstwach, porównuję bardzo często zarządzanie przedsiębiorstwem do prowadzenia współczesnego samolotu. Pilot znajdujący się na dużej wysokości w przypadku wystąpienia błędu lub jakiegokolwiek problemu ma zawsze więcej czasu na podjęcie trafnej decyzji. Jeżeli taka sama...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Transakcje w ramach grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej oraz jednostek podporządkowanych. Stopień podporządkowania może być zróżnicowany (wyróżnia się następujące rodzaje podporządkowania, odwołując się do ustawy o rachunkowości: kontrola, współkontrola, znaczący wpływ). Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF, jednostki dominujące są zobligowane do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej
nr 23/2012

Skonsolidowane sprawozdania finansowe – case study

Terminowe dostarczenie wiarygodnej i kompletnej informacji finansowej w grupie kapitałowej jest zadaniem zdecydowanie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Konieczność konsolidacji danych pochodzących od spółek funkcjonujących w odmiennych środowiskach prawnych, ekonomicznych i kulturowych stanowi poważny problem dla osób odpowiedzialnych za raportowanie...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Arkusz kalkulacyjny Excel w analizach HR

Z punktu widzenia obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnienia controllingu dotyczą w szczególności konstrukcji budżetu wynagrodzeń jako elementu całkowitego budżetu rocznego kosztów. W trakcie roku koszty wynagrodzeń podlegają kontroli i analizowane są odchylenia od budżetu oraz ewidencjonowany poziom zatrudnienia.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Najlepsze praktyki w Performance Management

Najlepsze praktyki w Performance Management

Performance Management jest koncepcją łączącą rozwiązania informatyczne, metody pomiaru i procesy wspierające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Dobrze wykorzystana powinna stanowić podstawę do budowy jakości oraz znaczenia funkcji controllingu w firmie.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Firma w kryzysowych czasach

Wywiad z profesorem WITOLDEM ORŁOWSKIM, byłym doradcą ekonomicznym prezydenta RP, dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE oraz głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 23/2012

Sztuka filmowa

„Nagrywanie i filmowanie” Spółka z o.o. nadal działa, chociaż po kilku superprodukcjach nakręconych w ostatnich latach wydawało się, że długo przyjdzie nam czekać na kolejną premierę. Dziwna to firma. Nie zawsze wiadomo, kto jest jej właścicielem, kto producentem, a kto tylko reżyserem. Znamy tylko występujących w nagraniach aktorów. Słowo aktor jest delikatnym nadużyciem: aby być bardziej precyzyjnym,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 23/2012

Polskie firmy wierzą we własne siły. Mimo niesprzyjających warunków, indeks nastrojów MSP drgnął lekko w górę

Wyniki najnowszej fali badania Bibby MSP Index diagnozującego koniunkturę w sektorze MSP przynoszą lekką poprawę nastrojów przedsiębiorców. Bibby MSP Index wzrósł do poziomu 54,4 punktów, głównie dzięki oczekiwanemu wzrostowi sprzedaży. Jednocześnie ankietowani przedsiębiorcy bardzo źle ocenili panujący klimat ekonomiczny i warunki prowadzenia biznesu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 23/2012

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

Funkcja controllingu w organizacji zwykle związana jest z jakością samych informacji oraz z umiejętnością dotarcia z przekazem do właściwych osób. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo narzędzi do powielania informacji, lecz zapominamy często, że ludzie mają swoją „masę krytyczną” przyswajalnych danych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 23/2012

Czy bać się chmury, czyli co może nam dać technologia Cloud Computing przy wdrożeniu narzędzi BI

Czy bać się chmury, czyli co może nam dać technologia Cloud Computing przy wdrożeniu narzędzi BI

Od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie wdrożeniami systemów informatycznych w modelu Cloud Computing. Tego typu podejście wiąże się bowiem ze zdecydowanie mniejszymi kosztami i dużo większym bezpieczeństwem zarówno inwestycji w systemy informatyczne, jak i… samych systemów.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.