Finanse i Controlling 27/2013 (maj-czerwiec)

Finanse i Controlling nr 27/2013 - Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowa to jedno z podstawowych narzędzi oceny ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. Dostarcza kluczowych informacji o wynikach i sytuacji finansowej firmy, które służą do podejmowania decyzji zarządczych, właściwego kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej, czy rozrachunków i przepływów pieniężnych. Jest to szczególnie istotne w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, z którym w ostatnich latach mamy do czynienia, jak chociażby postępujące w zawrotnym tempie zmiany technologiczne, odkrycia naukowe oraz narastająca konkurencja.

Trudno przecenić rolę poprawnie sporządzonej analizy finansowej. Dobrze przeprowadzona analiza to niezastąpione źródło wiedzy o teraźniejszej sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz efektywności podejmowanych działań, możliwościach rozwoju oraz potencjalnych zagrożeniach.

Brak dostatecznej wiedzy uniemożliwia szybką reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu mikro- i makroekonomicznym przedsiębiorstwa.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 27/2013

Sprzedaż długów. Czy to dobre rozwiązanie?

Należności to aktywa o dużej płynności, niemniej w praktyce często okazuje się, że kapitał zostaje w nich zamrożony i nie może być wykorzystany na bieżące działanie firmy lub inwestycje. Sytuacja taka ma miejsce, gdy odbiorcy firmy nie płacą w terminie faktur wystawionych z tytułu usług lub produktów.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Gdzie szukać optymalizacji kosztów, wdrażając narzędzie controllingowe?

Na początek lapsus. Przygotowując się do napisania tego artykułu, zacząłem wypisywać sobie różne słowa-klucze, pojęcia, luźne myśli, z których chciałbym skorzystać. Było wśród nich „cięcie kosztów”. WORD, który jak zwykle chce być mądrzejszy ode mnie, zamienił to na… „ciecie kosztów”. Pomyślałem sobie, że może tym razem ma rację? Może rzeczywiście sporą część pomysłów na „cięcie kosztów” wymyślają...

Czytaj więcej
nr 27/2013

Analiza Du Ponta – budowa i zastosowanie modelu

Analiza Du Ponta obejmuje czynniki składające się na rentowność kapitału własnego (ROE – return on equity) jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z zainwestowanego przez...

Czytaj więcej
nr 27/2013

EVA jako miernik efektywności spółek notowanych na rynkach papierów wartościowych

Fundamentem EVA1 jest koncepcja dochodu rezydualnego, którą do finansów wprowadził Alfred Marshall pod koniec XVIII wieku. Zdefiniował go jako nadwyżkę wypracowanego wyniku operacyjnego nad kosztem kapitału przedsiębiorstwa (własnego i obcego), określonego według obowiązującej stopy procentowej.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?

Grupy kapitałowe sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej – raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Czasami obowiązek ten pojawia się częściej, np. jeśli jednostka dominująca jest notowana na giełdzie/rynku pozagiełdowym. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych – na koniec miesiąca/kwartału, żeby kierownictwo jednostki dominującej miało pełny obraz...

Czytaj więcej
nr 27/2013

Dwa oblicza dźwigni finansowej – zjawisko lewarowania w zarządzaniu

Podstawą funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego jest kapitał. W przypadku spółek prawa handlowego prowadzących pełną księgowość kapitał ten uwidoczniony jest w księgach rachunkowych i w bilansie, jednak nawet przedsiębiorstwa osób fizycznych prowadzących działalność dla realizacji swoich celów muszą dysponować środkami na finansowanie.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Mechanizm dźwigni finansowej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem ciągłych wyborów, ustalaniem optymalnych rozwiązań umożliwiających rozwój. Jednym z takich dylematów jest wybór źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. Osoby nim zarządzające mają, co do zasady, do dyspozycji dwa źródła finansowania majątku.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Wycena wartości marki

Podstawowym celem zarządzających podmiotami gospodarczymi jest pomnażanie majątku właścicieli przez wzrost wartości firmy. Jednym ze źródeł generowania wartości przedsiębiorstwa są wartości niematerialne, wśród których największe znaczenie często ma marka. Określenie wartości marki jest więc nieodzownym elementem procesu efektywnego zarządzania.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Zyski badź straty z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Zyski badź straty z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych stanowią jeden z większych problemów, z jakim borykają się przedsiębiorstwa zobligowane przepisami ustawy o rachunkowości do przygotowania tego sprawozdania. W cash flow należy bowiem zwrócić szczególną uwagę nie tylko na segment, w jakim pojawią się różnice (operacyjny, inwestycyjny, finansowy), ale też na...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 27/2013

EBIT i EBITDA jako miary efektywności działalności gospodarczej

EBIT i EBITDA jako miary efektywności działalności gospodarczej

Pojęcie EBIT odnosi się do określonego poziomu dochodów w przedsiębiorstwie i jest skrótem od terminu Earnings Before Intrest and Taxes, który oznacza zysk (lub stratę) przed odsetkami i opodatkowaniem. Najczęściej definiowane jest jako wynik operacyjny przed zapłatą odsetek i podatkiem dochodowym, jednak należy zauważyć, że nie jest to pojęcie polskie i warto zastanowić się, czy jego używanie w warunkach...

Czytaj więcej
nr 27/2013

Metody wyceny przedsiębiorstw ‑ wskaźniki wartości firmy

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa powstała w USA, gdzie najpierw służyła do oceny wpływu sprzedaży części przedsiębiorstwa na jego wartość, a później została zastosowana w procesach planowania i sterowania. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto ją stosować także w praktyce firm europejskich.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Od mierników do rozbójników, czyli na co zwracać uwagę podczas analizy finansowej, aby nie przeoczyć oszustwa?

Większość schematów nadużyć, które w istotny sposób wpływają na organizację, ma wspólną cechę – można je zidentyfikować na podstawie analizy danych finansowo-księgowych. Controller finansowy jest na uprzywilejowanej pozycji i może chronić organizację przed nadużyciami – ma dostęp do danych, wiedzę w zakresie finansów oraz odpowiedni warsztat narzędziowy.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Wpływ czynników pozacenowych na wycenę ryzyka za pomocą modelu Wartości Narażonej na Ryzyko

Jednym z podstawowych zagadnień w codziennej pracy banku jest pomiar podejmowanego ryzyka rynkowego. Taka motywacja doprowadziła do powstania w 1989 r. w banku J.P. Morgan metodologii Value at Risk. W ostatnich latach model Wartości Narażonej na Ryzyko (Value at Risk, VaR) stał się podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka inwestycji.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Podatkowe ujęcie przychodu z działalności gospodarczej

Definicja przychodu jest definicją ustawową, określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 74, poz. 397, dalej jako: u.p.d.o.p.) oraz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, dalej jako: u.p.d.o.f.).

Czytaj więcej
nr 27/2013

Wykorzystanie arkusza MS Excel w planowaniu płynności finansowej

Wykorzystanie arkusza MS Excel w planowaniu płynności finansowej

Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, rozumianego jako zdolność do regulowania zobowiązań, stanowić powinno priorytet zarządzania finansami. Element ten może przesądzać o losach firmy na rynku. O ile nierentowna firma może utrzymać płynność i przetrwać na rynku, o tyle firma niezdolna do regulowania swoich zobowiązań, nawet z wysokimi zyskami, nie przetrwa i zbankrutuje.

Czytaj więcej
nr 27/2013

Płynność w dobie kryzysu

Płynność w dobie kryzysu

Wywiad z ANDRZEJEM OŚLIZŁO, prezesem zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 27/2013

Upadek raju

Czy raj może upaść? Gorzej. Czy raj może zbankrutować? Nie wiem, jaką odpowiedź dałby teolog, ale ekonomista z pewnością powie „tak”. Raj może zbankrutować, pod warunkiem, że będzie to raj podatkowy. Niemożliwe? Nie ma rzeczy niemożliwych, nawet Związek Radziecki upadł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 27/2013

Metody pomiaru kondycji finansowej ‑ nowe trendy

Ocena kondycji finansowej firmy to jedno z ważniejszych zagadnień w szeroko pojętej rachunkowości i finansach. Najczęściej za istotny instrument obrazujący kondycję finansową przedsiębiorstwa przyjmuje się stosowaną w praktyce gospodarczej tradycyjną analizę wskaźnikową. Duża liczba wskaźników skłania do ich uporządkowania w następujące grupy: płynności, zadłużenia, aktywności gospodarczej, rentowności...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 27/2013

XXI Kongres Controllerów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Kongresie Controllerów, który odbędzie się w dniach 22-24 maja 2013 r., w Sopocie

Temat przewodni: „Controlling personalny”

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.