Finanse i Controlling 28/2013 (lipiec-sierpień)

Finanse i Controlling nr 28/2013 - Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Wiosna, jak co roku, obfitowała w ciekawe wydarzenia branżowe. Już po raz siódmy w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongres Controllerów, który był doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów i wymiany opinii. Uświetniła go prelekcja Pétera Horvátha, który mówił o zrównoważonym rozwoju i budowaniu trwałej wartości przedsiębiorstwa.

Miesiąc po poznańskim spotkaniu controllerzy debatowali w Sopocie podczas XXI Kongresu Controllerów na temat roli controllingu personalnego. Od dawna wiadomo, że pracownicy to nie koszt, a największy kapitał firmy. Ten numer magazynu poświęcamy jednak aspektom kosztowym, a konkretnie rachunkowi kosztów, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych menedżerów poprzez dostarczanie danych ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie rentownej działalności.

Nie da się oczywiście pominąć faktu, iż w gospodarce rynkowej to właśnie rynek dyktuje ceny. Ale na to, jaką marżę będzie miała firma, wpływ mają właśnie koszty własne przedsiębiorstwa. W czasach kryzysu cały czas wywierany jest nacisk na ich obniżanie. Czy jednak zawsze jest to dobre rozwiązanie?

Tradycyjne ujęcie rachunku kosztów pełnych ma tę wadę, że firmy sprzedają więcej niż jeden produkt i nie wiadomo, w jaki sposób obciążyć przychody ze sprzedaży poszczególnych produktów kosztami ogólnego zarządu. Dlatego też powstały nowoczesne koncepcje rachunku kosztów, które dokładniej odzwierciedlają zaangażowanie zasobów.

Rachunek kosztów powinien również zaspokoić potrzeby związane z przygotowaniem obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 28/2013

Koszty krańcowe i centra kosztowe

Na początek chcę przedstawić przykładową scenkę, w której wielokrotnie miałem już okazję uczestniczyć. Jako konsultant często dyskutuję z właścicielami firm rodzinnych o wdrożeniu w ich przedsiębiorstwach centrów kosztów i o budowie modelu kalkulacji całkowitego jednostkowego kosztu wytworzenia, w tym prezentowania kosztu krańcowego.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Zasobowo‑procesowy rachunek kosztów ‑ więcej niż ABC

Resource Consumption Accounting (RCA) Pomimo ogromnych nakładów promocyjnych i naukowych związanych z rachunkiem kosztów działań (ABC), jakie podejmowano na świecie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, badania naukowe związane z rozpowszechnieniem tego rachunku kosztów w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach wskazują na stosunkowo niewielkie wykorzystywanie tej koncepcji1. W czym tkwi problem?...

Czytaj więcej
nr 28/2013

Zasobowo‑procesowy rachunek kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót – case study wdrożenia

Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wdrożenia koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (Resource Consumption Accounting, RCA) w spółkach Energa Obrót oraz Energa Obsługa i Sprzedaż.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Rachunek kosztów w procesowym modelu przedsiębiorstwa

Analiza procesowa jako punkt wyjścia do wdrażania rachunku kosztów działań i programów usprawniających przedsiębiorstwo. Istnieją dwa sposoby postrzegania każdego przedsiębiorstwa: z punktu widzenia jego podziału funkcjonalnego lub z punktu widzenia procesów, które w nim zachodzą.

Czytaj więcej
nr 28/2013

MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego

Podstawą przygotowywania sprawozdań według MSSF są:

  • standardy (MSSF i MSR) opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IASB),
  • interpretacje KIMSF (IFRIC),
  • interpretacje SKI (SIC).

 

Czytaj więcej
nr 28/2013

Rachunek kosztów jako znaczący element przy ustalaniu rentowności działalności

Szekspirowski dylemat „być albo nie być” w sposób idealny wpisuje się w dzisiejsze życie ekonomiczne każdej z firm i w pytania, jak skomplikowany rachunek kosztów powinno zbudować przedsiębiorstwo, by mieć precyzyjne informacje o produktach, oraz jak szybko pozyskać informację na temat tego, czy działalność przynosi profity, czy też prowadzi do klęski.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Czy dążenie do wzrostu rentowności może narazić bezpieczeństwo finansowe firmy? Analiza źródeł finansowania majątku w praktyce

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem to ciąg decyzji menedżerskich skierowanych na zwiększanie zyskowności prowadzonych operacji oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności ich finansowania. Często decyzje te się wykluczają i działania skierowane na poprawę zyskowności prowadzą do obniżenia bezpieczeństwa finansowego – i odwrotnie.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Życie po kryzysie

15 września 2013 r. będziemy obchodzić 5. rocznicę wydarzeń, które utożsamiane są z początkiem kryzysu finansowego. Pojęcie to na tyle mocno zakorzeniło się w naszej świadomości gospodarczej, że stało się synonimem odpowiedzi na każdy problem biznesowy. W ramach tej „heurystyki poznawczej” często zapominamy o samej istocie kryzysu, jego przyczynach, zachowaniach warunkujących jego rozwój i wspomagających...

Czytaj więcej
nr 28/2013

Szczególna rola controllingu i zarządzania finansami w warunkach kryzysu ekonomicznego

Szczególna rola controllingu i zarządzania finansami w warunkach kryzysu ekonomicznego

Przedłużająca się recesja gospodarcza w znacznym stopniu przyczyniła się do pogorszenia sytuacji wielu przedsiębiorstw. Trudne warunki panujące w otoczeniu podmiotów gospodarczych sprawiły, że zaczęto szukać rozwiązań umożliwiających dalszą realizację celów biznesowych. Jednym z aspektów, na który w tym kontekście warto zwrócić uwagę, jest rola controllingu oraz zarządzania...

Czytaj więcej
nr 28/2013

Planowanie i analiza odchyleń

Analiza odchyleń jest narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Które elementy mojego biznesu przynoszą zysk, a które generują straty?”. Wydawać by się mogło, że tego typu pytanie powinno być jednym z najczęściej zadawanych przez wszystkich w ramach codziennych działań operacyjnych.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Konkurencja na rynku bankowym a ekspozycja na ryzyko

Konkurencja na rynku bankowym a ekspozycja na ryzyko

Konkurencja w bankowości rozwinęła się w wyniku procesów deregulacyjnych, globalizacji i rozwoju innowacyjnych usług. Celem aktów deregulacyjnych było rozbicie oligopolu na rynku bankowym, wprowadzenie większej swobody w uzyskiwaniu licencji na wykonywanie działalności bankowej oraz dopuszczenie banków zagranicznych do rynku krajowego (Miklaszewska, 2004). Na rynku finansowym pojawiły się nowe podmioty,...

Czytaj więcej
nr 28/2013

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w rachunku kosztów

Jednym z najważniejszych zagadnień technicznych w rachunkowości kosztów jest problem odpowiedniej alokacji kosztów ogólnych i przydzielenie ich do poszczególnych centrów kosztów. Arkusz MS Excel wraz z wykorzystaniem modułu VBA może w znaczny sposób usprawnić proces takiej alokacji, wymiernie skracając czas niezbędny na wykonanie właściwych przeliczeń.

Czytaj więcej
nr 28/2013

Narzędzia IT i ich zastosowanie w analizie kosztów

Współcześnie po przekroczeniu pewnej skali działalności trudno wyobrazić sobie analizę kosztów bez wsparcia narzędzi IT. Na rynku istnieje wiele aplikacji, które ułatwiają przeprowadzanie analiz kosztowych. Stopień skomplikowania oraz koszt związany z ich wdrożeniem i utrzymaniem jest różny. Na co zatem należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji czy też modułu controllingu systemu ERP?

Czytaj więcej
nr 28/2013

Koszty jako warunek sine qua non przychodu

Rozmowa z JANEM FARYASZEWSKIM, wiceprezesem ds. finansów w Kompanii Piwowarskiej

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 28/2013

Cud w lesie

Już niedługo będziemy świadkami cudu. Niestety, nie będzie to cud gospodarczy, bo ekonomiści są materialistami i w siły nadprzyrodzone raczej nie wierzą. Nie będzie to także cud polityczny, w efekcie którego premier i prezes największej opozycyjnej partii politycznej przemówią jednym głosem (ludzkim), patrząc sobie głęboko w oczy – powiedzą „Jareczku” oraz „Donku”, a potem wspólnie udadzą się do najbliższego...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 28/2013

VII Międzynarodowy Kongres Controllerów

Jak na istniejące zagrożenia reagują polscy i zagraniczni controllerzy, którzy chcą budować sukces swoich firm? Co robią, aby z dumą móc powiedzieć: „Nasza efektywność rośnie mimo kryzysu”? Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci Kongresu organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów, który odbył się w Poznaniu w dniach 18-19 kwietnia 2013 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 28/2013

Idea zrównoważonego rozwoju a controlling – komentarz do wywiadu z prof. P. Horvathem

Wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, stopniowe ocieplanie się klimatu, a także wyczerpywanie się złóż naturalnych to tylko przykładowe przesłanki, dla których należy i warto zajmować się zrównoważonym rozwojem, w tym problemami ochrony środowiska. Te ostatnie są dzisiaj przedmiotem szczególnego zainteresowania jako reakcja na dynamiczne procesy industrializacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 28/2013

Sustainable development – an interview with Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth conducted during the VII International Controllers’ Congress

Sustainable development – an interview with Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth conducted during the VII International Controllers’ Congress

We live in a changing, volatile environment. We don’t know what the future shall bring. Where now do you see the opportunities and risks in managing ecological issues in the company? Nowadays it seems to be important not just to consume, but also to care about our ambient. Where do you see opportunities in ecological approach to development of the company and products?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 28/2013

Fundusze private equity w Europie Środkowej przygotowują się do poprawy koniunktury

Prawie 70% przedstawicieli funduszy private equity z Europy Środkowej ocenia, że w najbliższym półroczu warunki ekonomiczne nie ulegną znaczącej zmianie. Jednocześnie ich wskaźnik optymizmu, mierzony tzw. Confidence Index, istotnie wzrósł, osiągając 101 pkt. (zmiana o 30 pkt. w ciągu pół roku).

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.