Zestawy tematyczne

Controlling w zarządzaniu personelem

Controlling w zarządzaniu personelem

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej spodziewanych elementów, jak zakupów materiałów i usług. Enigmatyczną kategorią przez długi czas pozostawały natomiast koszty związane z wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe firmy. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają jednak potencjał controllingu personalnego. Organizacje, które do tej pory traktowały swoich pracowników wyłączne jako źródło kosztów, coraz częściej myślą o nich, jak o kapitale oraz kluczowym elemencie przewagi konkurencyjnej.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • W jaki sposób zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym?
  • Czy i w jaki sposób wdrożenie systemu ocen okresowych w firmie przekłada się na wzrost zysków?
  • Jakimi metodami kształtować wynagrodzenie zasadnicze pracowników?
  • Czy Twój dział lub firma są podatne na mobbing i dyskryminację, i jak się przed nimi ustrzeć?
  • W jaki sposób automatyzować procesy w dziele HR?
  • Jakimi miernikami badać efektywność zarządzania personelem?
  • W jaki sposób tworzyć efektywny plan zatrudnienia, aby odpowiadał potrzebom firmy?
  • Jak skutecznie przeprowadzić audyt personalny?
  • Jak za pomocą liczb zarządzać kapitałem ludzkim?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 23/2012

O zarządzaniu ryzykiem personalnym inaczej, czyli porozumiewanie się ze szczęśliwym pracownikiem

group-of-business-people-together-xs.jpg

Ryzyko w obszarze kapitału ludzkiego można rozpatrywać pod wieloma względami. Można stosować różnego rodzaju narzędzia i oceny. Ale i tak najistotniejsze jest, aby mieć właściwych pracowników na właściwych stanowiskach i właściwie się z nimi porozumiewać. Wówczas każdy cel będzie możliwy do osiągnięcia.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Kryzys, zmiany i budżet dla działu kadr

man-answer-questions-xs.JPG

Termin „kryzys ekonomiczny” nie schodzi z ust analityków rynku. Choć fundamenty polskich przedsiębiorstw nie zostały zachwiane, rośnie potrzeba restrukturyzacji i zmiany myślenia. Ważna staje się elastyczność, ale i konsekwencja. Ma to także odniesienie do funkcjonowania działu kadr, narzucając wytyczne związane z planowaniem jego budżetu. Skuteczny controlling, w obliczu szybko...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Controlling w służbie HR, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim w liczbach

hand-carrying-businessman-icon-network-hrhrmmlm-teamwork-leadership-concepts-xs.jpg

Firmy coraz częściej dostrzegają potencjał controllingu personalnego — w Polsce zainteresowanie tym elementem zarządzania rośnie powoli, ale systematycznie. Organizacje, które do tej pory traktowały swoich pracowników wyłączne jako źródło kosztów, coraz częściej myślą o nich, jak o kapitale oraz kluczowym elemencie przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej
nr 23/2012

Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

W bezpośrednim tłumaczeniu controlling oznacza „koordynację” i takie też należy stawiać mu cele. Powinien dotykać przede wszystkim warstwy zarządczej, koncentrować się na wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami firmy i w konsekwencji być nastawiony na usprawnianie, a nie tylko mierzenie efektów procesów biznesowych i większą motywację tywacji pracowników.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Kształtowanie wynagrodzeń na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy

wynagrodzenia.jpg

Od wielu lat zagadnienie kształtowania wynagrodzeń – a w szczególności wynagrodzenia zasadniczego – stanowi jeden z kluczowych obszarów decyzji kadrowych. Zainteresowanie tematem jest tym większe, im większy udział kosztów personalnych w kosztach całkowitych firmy. Rośnie ono także w okresach, gdy wszystkie firmy zainteresowane są cięciem kosztów – czyli w warunkach spadających przychodów. Nie dziwi...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Wdrożenie systemu ocen okresowych – cele i korzyści

Czy wdrożenie systemu ocen okresowych w firmie przekłada się bezpośrednio na wzrost zysków? Z pewnością, choć trudno byłoby podać tu konkretne wskaźniki liczbowe. Oceny okresowe coraz częściej stają się powszechnym narzędziem służącym polityce personalnej, prowadzonej w wielu firmach.

Czytaj więcej
nr 43/2016

Plan personalny. Pakiet rozwiązań w zakresie alokacji i wykorzystania pracowników w sposób korzystny dla wyników firmy

W większości przedsiębiorstw na rynku koszty osobowe to jedne z najwyższych ponoszonych kosztów działalności. Często w celu znalezienia oszczędności w firmie dokonywane są redukcje zatrudnienia, co obniża morale pracowników i w konsekwencji pogarsza jakość ich pracy, a w ujęciu długofalowym negatywnie wpływa na wyniki jednostki. Takiej sytuacji można uniknąć już na etapie planowania zatrudnienia na...

Czytaj więcej
nr 43/2016

Elementy składowe budżetu personalnego w ujęciu podatkowo‑kadrowo‑płacowym

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika znacznie przekracza wartość wynagrodzenia wypłacanego mu w kwocie netto. Na elementy składowe wpływa wiele różnych czynników, a wynagrodzenie pracownika obciążone jest wieloma kosztami dodatkowymi, zarówno obniżającymi wynagrodzenie brutto, jak i stanowiącymi dodatkowe zobowiązanie przedsiębiorcy, poza wynagrodzeniem brutto.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Automatyzacja procesów w dziale HR jako sposób na efektywne wdrażanie dobrych praktyk

FiC_54_41.jpg

Jedną z najważniejszych praktyk, budujących innowacyjność firmy, jest konsekwencja we wdrażaniu nowych rozwiązań. Nawet najlepszy pomysł na udoskonalenie czegoś nie zadziała, jeśli nie będziemy w stanie wyegzekwować jego realizacji.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

FiC_54_23.jpg

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania...

Czytaj więcej
nr 58/2018

Czy Twój dział lub firma są podatne na mobbing lub dyskryminację?

4908.jpg

Zarówno artykuł, jak i zawarty w nim test stworzone zostały z myślą o osobach zarządzających firmami i ich poszczególnymi działami. Mają uwrażliwić je na charakterystyczne sygnały, które powinny wywoływać refleksję i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, działanie. Niekoniecznie wskazują one na występowanie mobbingu lub dyskryminacji: mogą raczej sugerować istnienie podatnego na nie środowiska. Czasem wystarczą...

Czytaj więcej
nr 61/2019

Success Factors jako system do zarządzania procesami personalnymi

MC_61_75.jpg

Success Factors powstało w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych jako system autorstwa Larsa Dalgaarda. 10 lat później oprogramowanie, ale przede wszystkim firma znalazły się w rękach amerykańskiej spółki należącej do SAP – SAP America. Wraz z rozwojem narzędzi informatycznych oraz technologii rozwiązanie Success Factors stało się jednym z najlepszych na świecie systemów do zarządzania procesami...

Czytaj więcej
nr 63/2019

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo‑Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować...

Czytaj więcej
nr 66/2019

Rewitalizacja efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji a ryzyko personalne

MC_66_88.jpg

Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności...

Czytaj więcej
nr 69/2020

Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym

Zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Człowiek i jego praca mają duży wpływ na pozycję jednostki gospodarczej na rynku. Traktowanie zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej jest współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników sukcesu organizacji. Stąd też obecnie istotnym wyzwaniem organizacyjnym jest zastosowanie skutecznego...

Czytaj więcej

Reklama