Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności funkcjonowania i wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się bezpośrednio z ryzykiem, a sposób zarządzania kapitałem ludzkim determinuje poziom ryzyka personalnego. Ryzyko personalne można modelować, stosując rewitalizację efektywności zarządzania kapitałem ludzkim.

Kapitałem ludzkim są ludzie umiejący ze sobą współpracować, ludzie trwale związani z firmą i jej misją1. Kapitał ludzki to zasób umiejętności i doświadczenia życiowego. Wiedzy, innowacyjności, energii i motywacji ucieleśnionych w ludziach2. Wyróżnia się trzy komponenty tworzące kapitał ludzki jednostki3:

  • kompetencje pracowników (fachowość, wiedza teoretyczna, talenty i biegłość),
  • zręczność intelektualna (innowacyjność, przedsiębiorczość, zdolność do zmian),
  • motywacja (chęć do działania, zaangażowanie, etyka).

Do podstawowych obszarów gospodarowania personelem w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć: tworzenie kapitału ludzkiego, jego rozwój oraz wykorzystywanie, czyli innymi słowy motywowanie pracowników. Z procesem gospodarowania kapitałem ludzkim związane jest rzecz jasna ryzyko. Ryzyko definiowane jest jako zagrożenie stratą lub niekorzystną zmianą, prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, niebezpieczeństwo niezrealizowania zamierzonego celu4.

Ryzyko personalne to ryzyko strat finansowych przedsiębiorstwa spowodowanych ludzką niedoskonałością5:

  • błędami wynikającymi z niedostatków wiedzy, umiejętności, właściwych predyspozycji,
  • świadomego łamania przez pracowników prawa lub wewnętrznych regulacji,
  • niedoskonałością procesów gospodarowania oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Ryzyko personalne jest związane z niezawodnością człowieka. Oznacza prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości przez pracownika błędu, którego skutki poniesie pracodawca.

Głównym instrumentem pozwalającym wpływać na poziom ryzyka personalnego jest prawidłowy sposób zarządzania personelem, między innymi poprzez akty prawa wewnętrznego, zarządzanie efektywnością kapitału ludzkiego przy wykorzystaniu wybranych narzędzi motywowania pracowników (rewitalizacja zarządzania).

Przez rewitalizację zarządzania efektywnością kapitału ludzkiego przy uwzględnieniu ryzyka personalnego należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, prowadzony w określonym przedsiębiorstwie proces przemian organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych. Proces ten jest inicjowany przez kadrę zarządzającą w celu osiągnięcia wyższej wartości, nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju oraz oparty na dojrzałym kapitale ludzkim przy minimalizacji występowania ryzyka personalnego. Model rewitalizacji zarządzania efektywnością kapitału ludzkiego przedstawiono na Rysunku 1.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Nadzór inwestycyjny w start-upach

DiF_67_3.jpg

Na rynku jest naprawdę wiele pieniędzy. Znamy cytat z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy: „ludzie mają pieniądze”. Wielu z tych, którzy posiadają kapitał – inwestuje go, a jedną z wielu metod inwestowania jest modne ostatnio inwestowanie w start-upy na różnym poziomie rozwoju biznesu. Popularny, acz nieprawdziwy news (fake news) głosi, że 90% tych przedsięwzięć pada, kolejne 7% jest przejmowanych przez inne firmy, a tylko 3% podmiotów żyje dalej. Jak jest naprawdę, jakie są szanse w takiej inwestycji? Jakie ryzyka niesie inwestowanie w start-upy, jak je ograniczać? Jak bezpiecznie inwestować w start-upy, czego się wystrzegać? Jak je nadzorować i czy mamy na to czas? Czy mamy do czynienia z bańką start-upową? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Proces realizacji zamówienia zapewniający płynność finansową firm, czyli ciąg dalszy o KPI

MC_67_84.jpg

W poprzednich dwóch wydaniach f+c rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat KPI, których zadaniem jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku oraz zapewnienie płynności finansowej. Pierwszy artykuł skupiał się na wskaźnikach do procesów sprzedaży i zakupów. Drugi omawiał wskaźniki ukierunkowane na wykorzystanie mocy wytwórczych, by zapewnić procesowi produkcji możliwość nadążania za rosnącą sprzedażą. Tym razem przyjrzymy się opomiarowaniu procesu realizacji zamówienia, które zapewnia dbałość o płynność finansową firmy.

Czytaj więcej

Wybór systemu WMS w czterech krokach

MC_67_79.jpg

Wybór właściwego systemu klasy WMS jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Błędny wybór może spowodować, że cele firmy nie zostaną zrealizowane, a koszty przekroczą potencjalne korzyści.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama