Finanse i Controlling 31/2014 (styczeń-luty)

Finanse i Controlling nr 31/2014 - Systemy motywacyjne

Systemy motywacyjne

Przełom roku to czas różnego rodzaju podsumowań. Menedżerowie przeprowadzają rozmowy okresowe, podsumowując dokonania minionych miesięcy i wyznaczając cele na nadchodzące.

W firmach analizowana jest bieżąca sytuacja i stan realizacji budżetów, od tego bowiem zależą między innymi wynagrodzenia.

Przełom roku to także okres intensywnych przeobrażeń i różnego typu szkoleń, które pozwolą zaktualizować wiedzę pracowników. O tym, jak rozliczyć koszty udziału w tego typu wydarzeniach, pisze analityk portalu pit.pl.

Również rząd intensyfikuje swoje prace. W 2013 roku wiele działo się w sprawie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Ciągłe zmiany wokół tej formy prawnej wywoływały silne emocje wśród przedsiębiorców. Do końca nie było wiadomo, czy zostanie na nie nałożony podatek CIT… a jednak 27 listopada została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, uchwalona 8 listopada 2013 r., ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, rozszerzająca katalog podatników CIT o SKA z dniem 1 stycznia 2014 r. Istnieją jednak przepisy przejściowe i alternatywne rozwiązania.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 31/2014

Kształtowanie wynagrodzeń na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy

Kształtowanie wynagrodzeń na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy

Od wielu lat zagadnienie kształtowania wynagrodzeń – a w szczególności wynagrodzenia zasadniczego – stanowi jeden z kluczowych obszarów decyzji kadrowych. Zainteresowanie tematem jest tym większe, im większy udział kosztów personalnych w kosztach całkowitych firmy. Rośnie ono także w okresach, gdy wszystkie firmy zainteresowane są cięciem kosztów – czyli w warunkach spadających przychodów. Nie dziwi...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Wdrożenie systemu ocen okresowych – cele i korzyści

Czy wdrożenie systemu ocen okresowych w firmie przekłada się bezpośrednio na wzrost zysków? Z pewnością, choć trudno byłoby podać tu konkretne wskaźniki liczbowe. Oceny okresowe coraz częściej stają się powszechnym narzędziem służącym polityce personalnej, prowadzonej w wielu firmach.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Zasady tworzenia i wprowadzania zmian regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kodeks pracy w artykule 16 formułuje zasadę prawa pracy, zgodnie z którą pracodawca – stosownie do możliwości i warunków – zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi zatem narzędzie służące do realizacji tego obowiązku zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, która precyzuje zasady tworzenia i dysponowania środkami...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Zarządzanie ludźmi w modelu wczesnego ostrzegania przed kryzysem

„Gdy przychodzi sztorm, jedni stawiają mury, a inni… budują wiatraki” – tak głosi chińskie przysłowie. Aby jednak wykorzystać siłę wiatru, trzeba odpowiedzieć sobie najpierw na podstawowe pytania: z jaki zdarzeniami musimy się zmierzyć i co chcemy osiągnąć?

Czytaj więcej
nr 31/2014

Ocena 360 ‑ moda czy rachunek ekonomiczny?

Ocena 360 - moda czy rachunek ekonomiczny?

Na tak postawione pytanie odpowiadamy bez wahania: czysty rachunek ekonomiczny. Praktyka oceny 360 przywędrowała do nas z wielkich amerykańskich korporacji, zamieszczonych w rankingu 500 najlepszych firm pisma „Fortune”. Co tak ich urzeka w tym dość absorbującym procesie? Z pewnością efekty biznesowe. W warunkach ostrej konkurencji umiejętności menedżerskie oraz interpersonalne bezpośrednio wpływają...

Czytaj więcej
nr 31/2014

System motywacyjny – kolejny aspekt do optymalizacji dla kadry kierowniczej

W czasie swojej pracy zawodowej poznałem wiele koncepcji, które miały przyczynić się do sformułowania odpowiedzi na pytanie: czym jest zaangażowanie człowieka w wykonywaną pracę. Czy jest to maksymalizowanie przepracowanych godzin, czy zwiększanie wyników sprzedaży z miesiąca na miesiąc, czy może otwartość na nowe zadania i chęć rozwiązywania pojawiających się problemów?

Czytaj więcej
nr 31/2014

Compliance i systemy motywacyjne

W ostatnich latach w Europie temat compliance stał się nieodzownym elementem odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Również w Polsce coraz bardziej zyskuje on na znaczeniu. Na bieżąco możemy śledzić informacje w prasie – zarówno krajowej, jak i zagranicznej – jak wiele korporacji pogrążyło się w kryzysie, ponieważ nie posiadało programu compliance, który skutecznie zapobiegałby systemowemu...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Poprawa procesu udzielania gwarancji bankowych w ING Banku Śląskim

Jaka metodologia usprawniania procesów jest najskuteczniejsza: Lean, Six Sigma, TPM czy inna? Narzędzi jest wiele i sposobów również. Trzeba jednak pamiętać, że metodyka – choć ważna – nie może być celem samym w sobie. Najistotniejsze jest wyjście od problemu i określenie, dlaczego jest on ważny, zidentyfikowanie jego źródła, a następnie ustalenie skwantyfikowanego celu, dzięki któremu łatwo będzie...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Jak powinna wyglądać strona WWW spółki giełdowej?

Jak powinna wyglądać strona WWW spółki giełdowej?

Badania pokazują, że ok. 73% potencjalnych inwestorów szuka informacji na temat spółek na ich stronach WWW. Niestety, podobny procent osób rezygnuje z zakupu akcji spółki z powodu mało intuicyjnej, niefunkcjonalnej, a przede wszystkim niewzbudzającej zaufania strony internetowej.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Recenzja książki

Recenzja książki

Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników - Anna Wziątek-Staśko

W książce zaprezentowane zostały nowoczesne modele biznesu, opierające się nie tylko na generowaniu zysku, ale również na odpowiednim motywowaniu różnego typu pracowników.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Świadczenia szkoleniowe w firmie – opodatkowanie oraz optymalizacja podatkowa

Podnoszenie kwalifikacji personelu sprzyja rozwojowi całej jednostki. Wybór właściwej formy i zakresu szkoleń, kursów oraz wyjazdów połączonych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych czy studiów kierunkowych nie tylko pozwoli właściwie motywować pracowników, ale również zapewni znaczące korzyści podatkowe.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Od stycznia 2014 r. grono podatników CIT powiększyło się o SKA

O planach rządu dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowo-akcyjnych głośno było już od dawna. Prace nad ustawą mającą na celu poszerzenie grona podatników CIT trwały prawie dwa lata i ostatecznie 27 listopada 2013 r. ustawa zmieniająca ustawę o CIT, ustawę o PIT i ustawę o podatku tonażowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw1 i weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Niniejszy artykuł stanowi...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Dokument księgowy bez papieru?

Dokument księgowy bez papieru?

Ministerstwo Finansów (MF) planuje podjęcie prac nad nowelizacją lub napisaniem na nowo ustawy o rachunkowości. Jednym z istotnych problemów są bowiem dowody księgowe w wersji elektronicznej. Kiedy powstawała aktualnie obowiązująca ustawa o rachunkowości, wszystkie dowody księgowe były dokumentowane „papierowo”, dlatego przewidywała ona jedynie prowadzenie ksiąg rachunkowych...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Metoda nabycia i metoda łączenia udziałów w praktyce

W przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych do końca czerwca 2013 r. obowiązywała IV Dyrektywa Unii Europejskiej nr 78/660/EWG – określająca zasady wyceny, prezentacji oraz badania tych sprawozdań przez biegłych rewidentów. Podobną rolę w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych odgrywała VII Dyrektywa nr 83/349/EWG. Obie dyrektywy zostały zastąpione jedną, nową dyrektywą Unii Europejskiej...

Czytaj więcej
nr 31/2014

5 najważniejszych doświadczeń CFO, które przydają się CEO

5 najważniejszych doświadczeń CFO, które przydają się CEO

Ostatnie lata, trudne dla światowej gospodarki, przyniosły znaczące zmiany w postrzeganiu roli finansistów w firmach. W konsekwencji CFO coraz częściej przejmują stery, zajmując stanowiska prezesów. Według danych prestiżowej firmy rekrutacyjnej Marks Sattin, odsetek prezesów spółek z indeksu FTSE 100 (sto największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie), którzy...

Czytaj więcej
nr 31/2014

Systemy informatyczne – kosztowne zabawki czy efektywnie działający układ nerwowy organizacji?

Systemy informatyczne – kosztowne zabawki czy efektywnie działający układ nerwowy organizacji?

Każda organizacja posiadająca status małego lub średniego przedsiębiorstwa potrzebuje wdrożenia lub ciągłej optymalizacji rozwiązań informatycznych wspierających jej działania. Nie sposób bowiem tworzyć wydajnych narzędzi controllingowych bez spójnej i wiarygodnej bazy danych transakcyjnych i planistycznych.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Wykorzystanie arkusza do budowy systemu wynagrodzeń zmiennych

W wielu firmach systemy motywacyjne bazują na modelu łączącym wynagrodzenie podstawowe (stałe) z możliwością uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, zależnego od realizacji wyników. Z reguły cele systemu motywacyjnego są kompilacją celów ogólnofirmowych oraz indywidualnych. Tak ukształtowany system powinien być przede wszystkim transparentny i pozwalać na bieżącą aktualizację stopnia realizacji.

Czytaj więcej
nr 31/2014

Firma w chmurze

Firma w chmurze

Rozmowa z ELŻBIETĄ ZDROJEWSKĄ, dyrektor handlową Exea Data Center

Pod hasłem cloud computing kryje się, oczywiście, cała gama usług IT. Łączy je między innymi to, że zupełnie zmieniają dotychczasowy sposób korzystania z wirtualnych zasobów, przynosząc finalnie bardzo wymierne korzyści.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 31/2014

Etyka w przykładach

Jedna z moich znajomych na pytanie: co to jest etyka, zwykła mawiać, że jest to to, co w życiu i pracy najbardziej przeszkadza. Jesień to czas remontów i drobnych napraw. Niedawno odwiedziło mnie dwóch fachowców z prywatnej firmy, którzy sprawnie naprawili szwankujące urządzenie i wystawili rachunek. Warto dodać, że nie musiałem tygodniami czekać, aż fachowcy „znajdą lukę w swoim napiętym grafiku”...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 31/2014

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów! Już po raz ósmy zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Controllerów w Poznaniu – największy event ICV w krajach spoza strefy niemieckojęzycznej. Tematem przewodnim będą innowacyjne rozwiązania controllingowe. Spotkanie to, prowadzone w języku polskim z anglojęzycznym tłumaczeniem symultanicznym, odbędzie...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.