Finanse i Controlling 54/2017 (listopad-grudzień)

Finanse i Controlling nr 54/2017 - Controlling personalny

Controlling personalny

Przysłuchiwałem się ostatnio radiowej dyskusji na temat projektu ustawy likwidującej zmianę czasu z zimowego na letni. W intencji wnoszących projekt posłów PSL-u ustawa zlikwiduje zbędny, ekonomicznie nieuzasadniony, a nawet szkodliwy dla zdrowia narodu mechanizm przyczyniając się tym samym do jego lepszego samopoczucia. W przypadku ekspresowego tempa uchwalenia i braku obiekcji prezydenta przesunie to Polskę z grupy 70 krajów podążających bezwolnie za niemieckim, paramilitarnym wynalazkiem z czasów I wojny światowej do grupy krajów konsekwentnie mechanizm zmiany czasu ignorujących.

Można się oczywiście zastanawiać, skąd taka znacząca inicjatywa poselska, w czasie kiedy na szali ważą się losy polskiego sądownictwa i – przynajmniej dla wielu – przynależności naszego kraju do cywilizacji Zachodu. Czy to z poczucia bezsilności wobec nadciągających zmian? A może „parcie na media”, które bez wątpienia temat podchwycą? Być może wyraz poszukiwań własnej tożsamości politycznej?

Słuchając audycji i konfrontując znaczenie stabilnego porządku prawnego oraz instytucji niezawisłego sądownictwa jako ustrojowego gwaranta sprawiedliwości i naszych swobód, nie potrafiłem docenić troski posłów PSL o mój dobrostan i godzinne wylegiwanie się o poranku 29 października.

O wiele większym zmartwieniem jest cień niepewności, czy uczestnicząc w obrocie gospodarczym, będę mógł liczyć na bezstronne rozstrzygnięcie ewentualnego sporu. Martwią się też chyba inni przedsiębiorcy. Klimatu do podejmowania nowych inwestycji jak nie było, tak nie ma. Do wciąż niezłej dynamiki wzrostu PKB bardziej przyczyniają się optymistycznie usposobieni konsumenci niż pragmatyczni przedsiębiorcy.

Mam wrażenie, że ci ostatni przyjmą inicjatywę likwidacji zmian czasu ze wzruszeniem ramion. Ich czas i tak liczy się trochę inaczej i najczęściej nie ma nic wspólnego z normalnością. Wszak Polacy to według badań jeden z bardziej zapracowanych narodów świata. Myślę, że przedsiębiorców bardziej niż dodatkowa godzina snu w październiku ucieszyłoby to, żeby „zostało tak jak było...”.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 54/2017

Faktoring jako forma finansowania działalności bieżącej

Faktoring jako forma finansowania działalności bieżącej

Wielu przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych, boryka się z problemami związanymi z finansowaniem bieżącej działalności. Ich najczęstszym pomysłem jest poszukiwanie źródeł finansowania w obsługującym ich banku, gdzie niejednokrotnie pierwszym wybór pada na kredyt obrotowy lub inny produkt dłużny banku. Przedsiębiorcy, nieświadomi alternatywnych możliwości finansowania, wybierają ofertę kredytową,...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Forfaiting wierzytelności handlowych

Forfaiting wierzytelności handlowych

Forfaiting jest instrumentem prawnym. Jako rodzaj kontraktu handlowego zaczął się wykształcać w odpowiedzi na zapotrzebowanie branż eksportowych, poszukujących źródeł finansowania swojej działalności.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Blaski i cienie stosowania modelu kapitału ludzkiego. Czy ten model jest dobry na wszystko?

Pozyskanie najlepszych talentów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań na rynku pracy, będąc jednocześnie kluczem do sukcesu w zarządzaniu biznesem. Od właściwego doboru pracowników zależy, jakim kapitałem ludzkim dysponuje organizacja oraz jakie będą możliwości jej dalszego rozwoju i doskonalenia.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Metodologia wyliczania kosztów roboczogodziny pracowników (nie tylko) produkcyjnych

Metodologia wyliczania kosztów roboczogodziny pracowników (nie tylko) produkcyjnych

Nieznajomość kosztu roboczogodziny powoduje, że zarządzanie firmą staje się bardziej kwestią szczęścia i intuicji niż profesjonalizmu. Znalezienie stosunkowo prostej, a jednocześnie poprawnej merytorycznie metody obliczenia kosztu roboczogodziny nie jest łatwo osiągalne.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Szacowanie wartości kapitału ludzkiego metodą dochodową ‑ studium przypadku

Szacowanie wartości kapitału ludzkiego metodą dochodową - studium przypadku

Jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji są jej pracownicy. Określenie jego wartości jest istotne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu można lepiej sprawować kontrolę nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie pracowników dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wysokości osiąganych wyników inansowych, stanowią...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Przegląd aktualnych regulacji prawnych kształtujących zatrudnienie

Przegląd aktualnych regulacji prawnych kształtujących zatrudnienie

W ostatnich latach pracodawcy coraz chętniej rezygnują z zawierania z pracownikami umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Popularne staje się również tzw. samozatrudnienie, polegające na przejściu pracownika z etatu na jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzoną na własny rachunek i ryzyko. W tekście zostaną zaprezentowane aktualne regulacje prawne kształtujące stosunek zatrudnienia, uwzględniające...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Dźwignie kierownicze Simonsa

Dźwignie kierownicze (ang. levers of control) stanowią technikę implementacji strategii, zaprezentowaną przez Simonsa (1995) w odpowiedzi na firmowe konflikty, będące konsekwencją potrzeb zarówno w zakresie innowacji, jak i osiągania wyznaczonych celów (Peijhan 2007, s. 258).

Czytaj więcej
nr 54/2017

Dekretacja dokumentów, księgowanie a funkcjonujący w przedsiębiorstwie model controllingowy

Dekretacja dokumentów, księgowanie a funkcjonujący w przedsiębiorstwie model controllingowy

Wdrożenie skutecznego i jednocześnie efektywnego modelu controllingowego wymaga współpracy poszczególnych działów firmy. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, szczególnie dla pracowników pionu finansowego, którzy muszą prawidłowo zakodować w systemie szereg różnych operacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 54/2017

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Controlling personalny ‑ korzyści wyrażone wskaźnikami

Controlling personalny - korzyści wyrażone wskaźnikami

Kompetencje, wrodzone talenty, predyspozycje, wyznawane wartości, nabyte umiejętności, motywacja i wiedza to elementy składające się na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Czy czynniki te można zmierzyć, monitorować i zarządzać nimi z korzyścią dla firmy?

Czytaj więcej
nr 54/2017

Modele sterowania kapitałem intelektualnym. Współczesne determinanty przewagi konkurencyjnej

Modele sterowania kapitałem intelektualnym. Współczesne determinanty przewagi konkurencyjnej

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą stanowi obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Wśród modeli, których przedmiotem jest sterowanie „aktywami wiedzy”, wyróżnić można takie rozwiązania, jak: karta zarządzania kapitałem intelektualnym, Nawigator Kapitału Intelektualnego czy Monitor Aktywów Niematerialnych.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Automatyzacja procesów w dziale HR jako sposób na efektywne wdrażanie dobrych praktyk

Automatyzacja procesów w dziale HR jako sposób na efektywne wdrażanie dobrych praktyk

Jedną z najważniejszych praktyk, budujących innowacyjność firmy, jest konsekwencja we wdrażaniu nowych rozwiązań. Nawet najlepszy pomysł na udoskonalenie czegoś nie zadziała, jeśli nie będziemy w stanie wyegzekwować jego realizacji.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Bitcoin, czyli pieniądz idealny

Bitcoin, czyli pieniądz idealny

Bitcoin to wirtualna waluta stworzona w 2008 r., prawdopodobnie przez osobę lub zespół osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Ich emitentem nie jest żaden bank centralny ani żadna instytucja nie sprawuje kontroli nad systemem. Dlatego internauci określają często bitcoina „walutą wolnego świata”. Czy słusznie?

Czytaj więcej
nr 54/2017

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako sposób na aktywne kształtowanie środowiska pracy i podniesienie wydajności

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako sposób na aktywne kształtowanie środowiska pracy i podniesienie wydajności

Pierwszą metodę oceny zarządzania bezpieczeństwem opracowano w 1978 r. (ISRS). Prawie 11 lat później, w 1989 r. przyjęto europejską dyrektywę ramową dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG), która gwarantuje ujednolicenie w państwach członkowskich minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Do chwili obecnej w UE wydano około...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego na podstawie planów sprzedaży na regiony i klientów

Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego na podstawie planów sprzedaży na regiony i klientów

Budżetowanie kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego nie odbywa się w oderwaniu od planowania wyników innych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie. Wielkość planowanej produkcji zależy w największym stopniu od planowanego wolumenu sprzedaży oraz od zapewnienia wystarczającego poziomu stanów magazynowych. W ramach grupy kapitałowej lub w przedsiębiorstwie posiadającym kilka oddziałów w jednym kraju...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Rachunek kosztów działań pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Rachunek kosztów działań pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Rachunek kosztów działań jest jedną z dokładniejszych metod określania jednostkowych kosztów produktu poprzez dogłębną analizę oraz alokację kosztów pośrednich. Jego wdrożenie z pewnością ułatwi zarządzanie portfelem produktów pod wieloma względami oraz może skutecznie wpłynąć na marżowość i efektywność działania całej firmy. Czy zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie?

Czytaj więcej
nr 54/2017

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania...

Czytaj więcej
nr 54/2017

Kapitał ludzki ‑ fundament firmy, o który warto dbać

Z Tiną Sobocińską, dyrektorem ds. personalnych i komunikacji w DHL Parcel rozmawiała Patrycja Górka.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Wielki powrót "zasady pewności prawa"

Wielki powrót "zasady pewności prawa"

1 stycznia 1989 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, potocznie zwana ustawą Wilczka. W środowisku ekonomistów i prawników panuje uzasadniony pogląd, że Polska zawdzięcza jej rozwój gospodarczy w latach 90. Nic dziwnego, gdyż przepis art. 4 ustawy Wilczka przewidywał, że przedsiębiorcy mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 54/2017

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

9 stycznia 2018 roku w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG – największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz szefom sprawozdawczości finansowej i controllingu.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.