Zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Człowiek i jego praca mają duży wpływ na pozycję jednostki gospodarczej na rynku. Traktowanie zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej jest współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników sukcesu organizacji. Stąd też obecnie istotnym wyzwaniem organizacyjnym jest zastosowanie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania tymi zasobami.

Zasoby ludzkie, mające określone kompetencje, umiejętności, wiedzę specjalistyczną czy branżową, wysoki potencjał intelektualny, tworzą kluczowe zdolności organizacyjne. Są one owocem inwestycji w politykę personalną, w politykę szkoleń oraz rozwoju, w systemy motywacyjny oraz komunikacji i koordynacji, a także w pozostałe działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zasób ten można oceniać ilościowo, jednak dla właściwej interpretacji potrzeb i wymagań pracodawcy zapotrzebowanie na pracę należy oceniać przede wszystkim w kategoriach jakościowych1. Ocena i wartościowanie pracy to ważny filar zarządzania zasobami ludzkimi.

Możliwość usystematyzowanego, niezależnego oraz metodycznego badania i oceny zasobów ludzkich daje audyt personalny (pracowniczy). To efektywna metoda oceny niematerialnych aktywów, która przy użyciu odpowiednich narzędzi pozwala je zmierzyć i oszacować ich wartość. Przyczynia się również do zwiększenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi2.

Zadaniem oraz kluczowym celem audytu personalnego jest pozyskiwanie informacji, które określają mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania kadry pracowniczej, stając się jednocześnie bazą do przeprowadzania działań korygujących i doskonalących. Obszarem badawczym są więc następujące aspekty audytu funkcji personalnej3:

  • funkcjonalny,
  • instrumentalny,
  • instytucjonalny.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kapitał ludzki w organizacji i sposoby jego pomiaru

MC_69_82.jpg

Kapitał ludzki jest wciąż pojęciem niedocenianym, a nawet błędnie definiowanym. Niemniej jednak zaliczany jest do tzw. czynników wzrostu gospodarczego, czyli do zmiennych, które mają silne podstawy teoretyczne, pozwalające uznać je za jego źródła lub przyczyny1.

Czytaj więcej

Wskaźniki KPI w służbach utrzymania ruchu

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej, a co za tym idzie również działu utrzymania ruchu, staje się coraz bardziej złożone. Liderzy poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na identyfikację obszarów do poprawy, określenie kolejności działań oraz monitorowanie efektów.

Czytaj więcej

Stosunek pracy online

MC_69_77.jpg

Jak pod koniec ubiegłego wieku trafnie zauważył Peter Drucker, co kilkaset lat można wskazać widoczne rozgraniczenie epok, kiedy na przestrzeni kilku dekad społeczeństwo zmienia sposób postrzegania świata, podstawowych wartości, struktur społecznych i politycznych. Charakterystyczną cechą takiego rozgraniczenia jest to, że kolejne dwa pokolenia dorosłych ludzi nie potrafią wyobrazić sobie świata, w którym rodzili się i żyli ich dziadkowie i rodzice1. W kontekście niespotykanego dotychczas tempa rozwoju technologii teleinformatycznych problematyka wykładni przepisów dotyczących zawierania umów o pracę i prowadzenia dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy, nad którą prace zbiegały się w czasie z pracami nad protokołem FTP, wydaje się szczególnie interesująca.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama