Definicja przychodu jest definicją ustawową, określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 74, poz. 397, dalej jako: u.p.d.o.p.) oraz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, dalej jako: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z ogólną definicją z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat zwróconych i skont. Co istotne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że w większości przypadków przychodem jest kwota netto, wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.

Powyższa definicja ustawowa jest jednoznaczna i nie powinna wzbudzać wątpliwości interpretacyjnych, ale nie jest to jedyny przepis zawierający definicję przychodu. Ustawodawca wskazał, że przychód z działalności gospodarczej powstaje również w wielu okolicznościach wy mienionych w ust. 2 punktu 1 art. 14 u.p.d.o.f.

Podobnie do regulacji zawartych w u.p.d.o.f., zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej – osiągnięte w roku podatkowym – uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W praktyce dla zdefiniowania przychodu z działalności gospodarczej znaczący wpływ ma również interpretacja przepisów powyższych ustaw przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych oraz interpretacjach ogólnych, a także orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA.

Pojęcie działalności gospodarczej

Odnosząc się do przychodu z działalności gospodarczej, warto przypomnieć, jak rozumiana jest sama działalność gospodarcza. Należy zaznaczyć, że przyjęta w u.p.d.o.f. definicja działalności gospodarczej różni się od tej, która została przyjęta w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Pierwsza z tych ustaw definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonyw ną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców (art. 3 ust. 9).

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

EU’s green taxonomy

EU’s green taxonomy

With time running out to act on climate change, can the EU’s proposed system for identifying environmentally sustainable activities work?

Czytaj więcej

CFO a sprawozdawczość finansowa

CFO a sprawozdawczość finansowa

Pilnowanie faktur, prowadzenie księgowości, płacenie podatków, kontakty z bankami – tak jeszcze kilkanaście lat temu postrzegana była rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych czasach sytuacja jest kompletnie inna. Obecnie dyrektorzy finansowi to biznesowi stratedzy, którzy bardzo często wytyczają długofalowy kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, dostarczają obiektywnych informacji o kondycji biznesu, posługują się benchmarkami, kontrolują KPI, a także wykorzystują informacje o trendach i dane rynkowe, dzięki czemu są zdolni przewidywać właściwe kierunki rozwoju organizacji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama