Finanse i Controlling 35/2014 (wrzesień-październik)

Finanse i Controlling nr 35/2014 - Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Decyzje związane z inwestycjami są jednymi z ważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Aktualne realia rynkowe – dużej niepewności i ciągłego wzrostu konkurencji – wymagają nieustannego doskonalenia się organizacji, poprawy efektywności działania, a przede wszystkim umiejętnego przewidywania i planowania, aby podejmowane decyzje inwestycyjne przynosiły jak największe korzyści. Inwestowanie to podstawa wzrostu i rozwoju gospodarczego, w skali zarówno mikro-, jak i makroekonomicznej.

Inwestycje są podstawową siłą napędową dla całej gospodarki, ale żeby mogły spełniać taką funkcję, muszą być opłacalne. O tym, jaką wagę ma trafność decyzji dotyczących źródeł finansowania, pisze Jacek Dąbrowski, dyrektor inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego. W dobie kryzysu, przy ograniczonym dostępie do środków kredytowych i trudnościach negocjacyjnych z bankami, przedsiębiorcy częściej sięgają po kapitały prywatne oraz środki strukturalne. Często odpowiedni wybór źródła finansowania decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analizę wybranych metod finansowania kapitałem własnym lub obcym w kontekście podatkowym przeprowadzają Piotr Zając i Karol Janusz z firmy Mazars. Hendrik Vater, CFO DHL-a, członek ICV, opisuje natomiast, jak przebiegają w jego firmie procesy inwestycyjne, kreśląc jednocześnie szerszą perspektywę podejścia do tego zagadnienia w Europie Zachodniej. Z naszego rodzimego „podwórka” zdecydowanie warto zapoznać się z przeprowadzeniem projektu wdrożenia Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK, które opisuje „od środka” Monika Burczaniuk, dyrektor controllingu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 35/2014

Korzystne sposoby finansowania: kapitał własny czy obcy? Analiza wybranych metod w kontekście podatkowym

Korzystne sposoby finansowania: kapitał własny czy obcy? Analiza wybranych metod w kontekście podatkowym

Wybór właściwego sposobu finansowania danej działalności gospodarczej w każdej sytuacji powinien być poprzedzony dokładną i subiektywną analizą, uwzględniającą nie tylko jej charakter i plany rozwoju, ale również ryzyka, z jakimi wiąże się dane przedsięwzięcie.

Czytaj więcej
nr 35/2014

IPO ‑ jak przygotować prospekt emisyjny

IPO - jak przygotować prospekt emisyjny

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza pierwsze wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych rewidentów. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Investment Management

Investment Management

The objective of value-oriented corporate management is to increase the value of a company on a sustained and permanent basis, to continuously improve its ability to generate earnings and to enable the company to grow profitably.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Fundusz private equity sposobem na rozwój firmy

Fundusz private equity sposobem na rozwój firmy

Rynek private equity w Polsce jest jeszcze stosunkowo młody, ale przyciąga coraz więcej inwestorów. Zarówno fundusze o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowi gracze doceniają stabilną sytuację gospodarczą w naszym kraju oraz duży potencjał wzrostu w wielu branżach. Dla polskiego biznesu fundusze PE mogą być atrakcyjnym sposobem zapewnienia sobie rozwoju.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Rewolucja w budżetowaniu dzięki zmiennej czasu – podejście Time‑Driven Activity‑Based‑Budgeting i jego zalety

Rewolucja w budżetowaniu dzięki zmiennej czasu – podejście Time-Driven Activity-Based-Budgeting i jego zalety

Niemal w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie jednym z podstawowych dokumentów, istotnym z punktu widzenia zarządzania, jest budżet. Wydawałoby się, że tak istotny i oczywisty w dzisiejszych realiach gospodarczych temat i wszystko, co się z nim wiąże, jest już tak opanowane przez specjalistów, że szybko i z łatwością można stworzyć budżet dla danej organizacji.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych

Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych

Kolebką opcyjnych programów motywacyjnych są Stany Zjednoczone, gdzie pojawiły się one w latach 30. ubiegłego stulecia. Wzrost zainteresowania tymi programami odnotowano w latach 70. i trwa on do dziś.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Emisja obligacji – czy emisje krótkoterminowe znowu zyskają na popularności?

Rynek obligacji krótkoterminowych (KPD), tak jak każdy inny, zależy od podaży i popytu. Wielkość rynku i jego dynamika w tego typu analizie nie zależą może bezpośrednio od rentowności obligacji czy profilu danego emitenta, ale raczej od czynników makroekonomicznych wpływających na popularność danego instrumentu finansowego.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Ujmowanie projektów inwestycyjnych w modelach controllingowych

Z planowaniem inwestycji jest kłopot. Po pierwsze – będą miały miejsce w przyszłości, a jak powiedział Niels Bohr: „Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości”. Po drugie – realizowane inwestycje są zwykle wynikiem wyboru spośród wielu konkurujących projektów. Kryteria kwalifi kacji mogą więc być różne, nie zawsze stricte finansowe.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Koszt pozyskania kapitału ‑ symulacja

Przedsiębiorstwo planujące rozwój potrzebuje na ten cel środków finansowych, które można pozyskać z różnych źródeł. Najczęściej wykorzystywane są kredyty bankowe, emisja udziałów (akcji), leasing czy też finansowanie ze środków własnych. W niniejszym artykule przedstawiono case study dotyczący pozyskania kapitału na rozbudowę floty, na przykładzie porównania dwóch form pozyskania kapitału i wyliczenia...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Inwestycje adjustowane ryzykiem

Inwestowanie – jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii – to, najkrócej ujmując, wyrzekanie się bieżących, pewnych korzyści na rzecz przyszłych, nie do końca znanych. Pierwiastek przyszłości związany z zamianą znanego dziś na niewiadome jutro zawsze będzie implikować ryzyko związane z angażowaniem posiadanych kapitałów. Idealnym sposobem alokacji aktywów byłaby inwestycja przynosząca...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Praktyka wyceny składników majątku przedsiębiorstwa (wartości niematerialne i prawne)

W związku z transformacją ekonomii, z opartej na przemyśle na opartą na wiedzy1, zwiększa się znaczenie wyceny składników wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł poświęcono omówieniu zagadnień związanych z wyceną wartości niematerialnych i prawnych w zakresie, w jakim znajduje do niej zastosowanie Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 38 (dalej: MSR 38).

Czytaj więcej
nr 35/2014

Due diligence jako instrument określenia ryzyk związanych z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa – case study

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją obuwia ochronnego. Ma ona ugruntowaną markę i know-how zdobyte w wyniku wieloletnich doświadczeń. Niestety, kondycja finansowa spółki jest bardzo zła i właściwie spełnione zostały już przesłanki obligujące zarząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Wdrożenie Zasobowo‑Procesowego Rachunku Kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno‑handlowym SPOMLEK

Wdrożenie narzędzia do zarządzania kosztami jest przedsięwzięciem czaso-i zasobochłonnym. W czasie tego procesu controllerzy niejednokrotnie spotykają się z trudnościami – nie tylko technicznymi czy formalnymi, ale także z oporem innych działów. W artykule przeczytają Państwo, jak firma SPOMLEK z sukcesem przeszła od wielu plików Excela do wykorzystywania narzędzia do zasobowo-procesowego rachunku...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Jak rozliczyć umorzenie/sprzedaż akcji własnych ?

W obecnej rzeczywistości gospodarczej spółki nierzadko nabywają akcje własne. Następnym krokiem jest ich umorzenie lub odsprzedaż zgodnie z wymogami określonymi w przepisach. W zależności od podjętych działań rozliczenie zakupu akcji własnych w księgach rachunkowych danej spółki może przebiegać inaczej.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Cashback i moneyback – ujęcie w systemach lojalnościowych, obowiązki płatnika

Planowana na 2015 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof) modyfikuje zasady zwrotu świadczeń pieniężnych w ramach systemów cashback i moneyback. Konsekwencją tego będą nowe obowiązki dla pewnej grupy płatników. Pozostali przy organizacji zwrotów części świadczeń pieniężnych oraz korzystający z systemów sprzedaży premiowej nie będą musieli już dogłębnie analizować...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Dochód kontrolowanej jednostki zagranicznej musi być ustalony według przepisów dotyczących podatku dochodowego obowiązujących w państwie jej siedziby, co oznacza, że będzie on rozpoznawany według reguł właściwych obcemu prawu podatkowemu. Zasadnicza konstrukcja opodatkowania niektórych dochodów jednostek zagranicznych wykazuje znaczną zbieżność z analogicznym rozwiązaniem zaproponowanym dla podatku...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Metody oceny projektów w Excelu

Metody oceny projektów w Excelu

Problematyka podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z przedmiotów zainteresowania zarządzania finansami. Wbrew pozorom z takimi decyzjami nie mamy do czynienia tylko w przypadku projektu inwestycyjnego, ale są one elementem codziennej pracy.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Długi cień na wizerunku

Długi cień na wizerunku

Według opublikowanego niedawno przez KRD raportu nastąpiła znaczna poprawa oceny portfela należności. Jak będzie rozwijać się sytuacja na rynku wierzytelności w najbliższym czasie?

Wywiad z ADAMEM ŁĄCKIM, przezesem zarządu KRD BIG

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 35/2014

Sztuka restauracyjna

Jaka jest najpopularniejsza profesja w ostatnich miesiącach? Oczywiście, zawód kelnera. Nie jestem jednak pewien, czy znajdzie to swoje odbicie w następnym rankingu zawodów obdarzanych największym zaufaniem. Obawiam się, że jednak nie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 35/2014

Controlling ośrodków decyzyjnych

XXII Kongres Controllerów był skoncentrowany na controllingu ośrodków decyzyjnych/odpowiedzialności (ośrodkach kosztów i zysku, ośrodkach inwestycji, projektach i kontraktach) jako kluczowym czynniku decentralizacji zarządzania w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 35/2014

Konkurs „Księgowi przyszłości” rozstrzygnięty!

Finansiści z całej Polski przez trzy miesiące walczyli o pierwszą lokatę w I edycji Drużynowego Ogólnopolskiego Konkursu „Księgowi przyszłości”, organizowanego przez firmę Soneta Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W ten sposób mogli udowodnić, że są znakomitymi fachowcami, którzy cenią sobie również dobrą zabawę.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 35/2014

ICV Recenzja książek

„Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw” - Andrzej Szymoniak

„Potęga skupienia” - Jack Canfield

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.