Autorzy

Paweł Badowski

Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze instytucji finansowych, przedsiębiorstw usługowych oraz krajowych i zagranicznych grup kapitałowych; dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie usług audytorskich i doradczych popartych wiedzą na temat polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSR/MSSF); nadzorował liczne projekty dotyczące polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, w tym badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych, banków, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama