Autor

Ewa Szpakowska

Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Dyrektor ds. Ryzyka w ENERGA SA, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunków Finanse i Bankowość oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania i rozwoju  rynku elektroenergetycznego, IAE Aix-en-Provence GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT, GFKM, Uniwersytet Gdański,  Executive MBA oraz Elite Leadership Program prowadzony przez Harvard BRP i ICAN INSTITUTE, Makler Giełd Towarowych i Derivatives Market Trader at the European Energy Exchange. Certyfikowany Project Manager metodyki Prince2, Management of Risk metodyki MoR, Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem IRM, Menedżer Ryzyka POLRISK.

Artykuły

Archiwum

Polecamy