Autorzy

Radosław Piekarz

 absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w jednej wiodących  międzynarodowych firm consultingowych; jego specjalizacją są ceny transferowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji licencyjnych, Cost Contribution Agreement oraz usług centralnych; ponadto specjalizuje się w analizach porównawczych i statystycznych oraz podatku akcyzowym; współautor książki „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama