Autorzy

Malwina Wanat

Konsultantka w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w A&RT zajmuje się doradztwem dla grup kapitałowych oraz postępowaniami sądowymi, w tym dotyczącymi cen transferowych i relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama