Finanse i Controlling 71/2020 (wrzesień-październik)

Finanse i Controlling nr 71/2020 - Controlling na trudne czasy

Controlling na trudne czasy

W dobie kryzysu ekonomicznego, wywołanego stanem epidemii COVID-19, sprawnie działający controlling, poprawnie definiujący problemy i ryzyka biznesowe (w tym finansowe) oraz wytrwale poszukujący sposobów ich rozwiązania, jest nie do przecenienia. Wcześniejsze doświadczenia wyraźnie pokazują, że bardzo szybko kryzys ekonomiczny przekłada się na płynność finansową przedsiębiorstwa, której zapewnienie jest podstawowym zadaniem w trakcie prowadzenia firmy. Płynność finansowa to także jedno z kluczowych kryteriów oceny działalności firmy. To od niej zależy bowiem, czy w terminie spłacamy zobowiązania, czy jesteśmy w stanie dokonywać niezbędnych zakupów, a także czy wypłacamy wynagrodzenia swoim pracownikom.

Tematem bieżącego numeru uczyniliśmy controlling na trudne czasy, a naszą uwagę skupiliśmy przede wszystkim na problemie płynności finansowej. Bartosz Banduła pisze w swoim artykule, że w obliczu kryzysu płynności ważne jest, aby do jej badania podchodzić w sposób wariantowy, tj. uwzględnić zarówno miary klasyczne – wynikające ze standardowego podejścia do pomiaru wydajności do regulowania zobowiązań, jak też rozszerzyć badanie o dogłębne badanie obejmujące pomiar relacji nazywanych wskaźnikami wydajności gotówkowej. Bartosz Cicharski zwraca z kolei uwagę na to, by uzyskane w efekcie analiz dane były prezentowane nie tylko dokładnie, ale też szybko. Tu z pomocą przychodzi MS Excel.

W bieżącym wydaniu piszemy więc o tym, jak narzędzia BI wspierają zarządzanie płynnością finansową, jak szacować i tworzyć rezerwy na pokrycie ryzyk biznesowych, jak radzić sobie z zatorami płatniczymi i ile kosztuje nas nieterminowość wynikająca z braku wystarczających zapasów. Przyglądamy się regulacjom antykryzysowym w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa, a także przybliżamy temat zwolnień grupowych i programu dobrowolnych odejść pracowników.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF Kup wydanie drukowane

Artykuły

nr 71/2020

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Szacowanie i tworzenie rezerw na pokrycie ryzyk biznesowych

Szacowanie i tworzenie rezerw na pokrycie ryzyk biznesowych

Pojęcie „ryzyko” jest nacechowane pejoratywnie. Zazwyczaj kojarzy się nam z możliwością utraty czegoś, uzyskaniem niepożądanych konsekwencji. Klasyczna definicja ryzyka podaje, że jest to zarówno dodatni, jak i ujemny odchył od pożądanego celu, czyli każde możliwe odchylenie od zaplanowanego efektu. Jednym z podstawowych zadań działalności przedsiębiorstwa jest jak najbliższe poznanie i określenie...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Przegląd regulacji antykryzysowych w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa

Przegląd regulacji antykryzysowych w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa

Kryzys gospodarczy powstały wskutek pandemii COVID-19 uderzył w większość przedsiębiorstw. Walka z wirusem stała się równocześnie walką o utrzymanie gospodarki i przetrwanie polskich przedsiębiorstw. Rząd, koncentrując się na pomocy przedsiębiorcom, wprowadził rozwiązania uregulowane w dotychczasowych wersjach tarcz antykryzysowych. Poniżej przedstawimy przegląd najważniejszych rozwiązań wpływających...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Zwolnienia grupowe ‑ o co zadbać i jak przeprowadzić?

Zwolnienia grupowe - o co zadbać i jak przeprowadzić?

Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 wymuszają na pracodawcach audyt kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów zatrudnienia, które w prowadzonej działalności gospodarczej są jednym z istotnych elementów wpływających na rentowność prowadzonego biznesu.

Czytaj więcej
nr 71/2020

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku konieczności znaczącego zmniejszenia stanu zatrudnienia. Jego celem jest restrukturyzacja i towarzysząca jej redukcja zatrudnienia oraz stworzenie zachęt dla pracowników do zakończenia współpracy z pracodawcą. Najważniejszą cechą programu jest dobrowolność odejścia, co oznacza, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o rozwiązanie...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Koszty niewystarczających zapasów, czyli ile kosztuje nas nieterminowość

Koszty niewystarczających zapasów, czyli ile kosztuje nas nieterminowość

Wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem skalkulowania kosztów związanych z brakiem zapasów, by przyrównać je do kosztów utrzymania zapasów i podjąć świadomą decyzję o tym, czy i ile gotówki zamrozić oraz jakie kwoty zaryzykować na wypadek wstrzymania zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową. W niniejszym artykule, na potrzeby kalkulacji niewystarczających zapasów, zaproponuję podejście oparte...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Czy Lean Inventory™ to przyszłość inwentaryzacji?

Czy Lean Inventory™ to przyszłość inwentaryzacji?

Inwentaryzacja standardowa czy szczupła inwentaryzacja? 25 lat i przeprowadzenie kilkunastu tysięcy projektów inwentaryzacyjnych (kilkudziesięciu tysięcy inwentaryzacji jednostkowych) pozwoliło mi zaobserwować jedną prawidłowość. Inwentaryzacje przeprowadza się prawie wyłącznie na zlecenie działów finansowych i tylko do wykorzystania w aktualizacji sprawozdań finansowych. Tylko w części przedsiębiorstw...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Płynność finansowa jako miernik oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

W dobie kryzysu ekonomicznego, wywołanego stanem epidemii COVID-19, ocena płynności finansowej oraz ryzyka związanego z tym problemem może być kluczowa w analizie przedsiębiorstwa, szczególnie gdy ta dokonywana jest na potrzeby banku (kredyt lub inne usługi finansowe wymagające oceny zdolności kredytowej) lub tym bardziej na potrzeby związane z emisją papierów wartościowych (lub prywatyzacją bezpośrednią),...

Czytaj więcej
nr 71/2020

The sky’s the limit

The sky’s the limit

Professional accountants can play key roles in a future that requires skills in strategic thinking, addressing sustainability, supporting innovation and driving the digital agenda

Czytaj więcej
nr 71/2020

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start‑upów

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start-upów

Fundusze europejskie wyróżniają się szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, do których poza flagowymi konkursami w postaci bezzwrotnych grantów (wypłacanych zgodnie z założonym terminem realizacji projektów) zaliczają się fundusze venture capital. Stanowią one inny rodzaj wspierania innowacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw typu start-up – innowacyjnych spółek, poszukujących lub mających rentowny...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce?

Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce?

Ład korporacyjny jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak i – a może przede wszystkim – dla członków tych organów, tj. rady nadzorczej, zarządu i akcjonariuszy. Utrzymanie ładu korporacyjnego w spółkach w ostatnich miesiącach było nie lada wyzwaniem i często wymagało szybkiego przeorganizowania w funkcjonowaniu oraz odnalezienia się w gąszczu nowo uchwalanych przepisów prawnych....

Czytaj więcej
nr 71/2020

Zarządzanie w środowisku ciągłego kryzysu

Zarządzanie w środowisku ciągłego kryzysu

Czy praca w finansach hartuje na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak obecna pandemia? Czego menedżer może się nauczyć od dowódcy armii? Przez jakie fazy zachowania przechodzi większość osób w długotrwałej sytuacji kryzysowej?

Czytaj więcej
nr 71/2020

Inteligentniejsze planowanie – czyli jak narzędzia BI wspierają zarządzanie płynnością finansową?

Inteligentniejsze planowanie – czyli jak narzędzia BI wspierają zarządzanie płynnością finansową?

Planowanie i analiza finansowa pozwalają podejmować decyzje podparte wnioskami płynącymi z wiedzy z zakresu BI (Business Intelligence) oraz usprawniać zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu organizacja ma możliwość zostać cenionym partnerem biznesowym i zaufanym doradcą swoich klientów. Nowoczesne rozwiązania dostępne w systemie zintegrowanym SAP pomagają w planowaniu, analizie i raportowaniu...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Płatności faktur na czas a zatory płatnicze

Płatności faktur na czas a zatory płatnicze

Płacimy faktury na czas, by utrzymać dobre relacje z kontrahentami, by zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw lub by po prostu być uczciwym graczem na rynku i nie inicjować zatorów płatniczych. W artykule opiszemy sposoby pomiaru wskaźnika płatności na czas oraz omówimy możliwe powody opóźnień. Wskażemy sposoby i narzędzia stosowane do analizy procesu księgowania i płatności faktur.

Czytaj więcej
nr 71/2020

MS Excel w planowaniu płynności finansowej (cz. 1)

MS Excel w planowaniu płynności finansowej (cz. 1)

W czasie kryzysu spowodowanego globalną pandemią wiele firm za najważniejszą informację dotyczącą bieżącej działalności uznaje analizę płynności. Dla analityków i kontrolerów to wyzwanie, aby tego typu dane były prezentowane interesariuszom nie tylko dokładnie, ale też szybko.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 71/2020

Zarządzaj poprzez liczby! Start kursu "Controlling finansowy" już 21 października!

Zarządzaj poprzez liczby! Start kursu "Controlling finansowy" już 21 października!

Już 21 października 2020 r. w Warszawie rozpocznie się pierwszy moduł 4-tygodniowego kursu dla służb finansowych i zarządzających przedsiębiorstwami pt. „Controlling finansowy”.

Czytaj więcej
nr 71/2020

Czy klienci banków w dobie cyfrowej transformacji, przyspieszonej przez COVID‑19, mogą spodziewać się rewolucji?

Czy klienci banków w dobie cyfrowej transformacji, przyspieszonej przez COVID-19, mogą spodziewać się rewolucji?

Pozwolę sobie już na wstępie spalić zakończenie – odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi „nie”. COVID-19 nie spowodował cyfrowej transformacji w bankach, w niewielki też sposób wpłynął na jej przyspieszenie. Dlaczego? Ano dlatego, że banki to te instytucje, które dbały o swoją pozycję w świecie cyfrowym, zanim stała się ona niezbędnym elementem funkcjonowania komercyjnego. Większość instytucji...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 71/2020

Prognozowanie w dobie niepewności

Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, spadki cen ropy naftowej, wzrost bezrobocia to tylko niektóre z czynników, które spowodowały dużą niepewność na rynkach na przestrzeni ostatnich miesięcy. W obliczu tak wielu ryzyk i szybko zmieniającej się rzeczywistości, dyrektorzy finansowi stoją przed ogromnym wyzwaniem. Niezbędne staje się wdrożenie nowego podejścia do planowania krótkoterminowego,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 71/2020

Konferencja PROCON/POLZAK 2020 potwierdzona: Dział zakupów – skuteczna broń w walce z kryzysem?

Konferencja PROCON/POLZAK 2020 potwierdzona: Dział zakupów – skuteczna broń w walce z kryzysem?

Największa konferencja zakupowa w Polsce i jedna z największych w Europie – PROCON/POLZAK, odbędzie się zgodnie z tradycją w październiku w Warszawie. VII edycja wydarzenia idzie jednak o jeden krok w przyszłość. Całe wydarzenie transmitowane będzie online.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.