Pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, spadki cen ropy naftowej, wzrost bezrobocia to tylko niektóre z czynników, które spowodowały dużą niepewność na rynkach na przestrzeni ostatnich miesięcy. W obliczu tak wielu ryzyk i szybko zmieniającej się rzeczywistości, dyrektorzy finansowi stoją przed ogromnym wyzwaniem. Niezbędne staje się wdrożenie nowego podejścia do planowania krótkoterminowego, opartego na modelowaniu możliwych scenariuszy zdarzeń.

Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że ryzyko należy rozpatrywać nie tylko w perspektywie długoterminowej, ale także krótkoterminowej. Pojawienie się kilku czynników jednocześnie sprawiło bowiem, że na przestrzeni zaledwie kilkunastu tygodni nastąpiły ogromne zmiany, które mocno wpływają dzisiaj na kondycję i finanse przedsiębiorstw.

Globalne zawirowania

Po stronie popytu, szybki wzrost bezrobocia i gwałtowny spadek siły nabywczej w połączeniu z zamrożeniem wielu branż, ograniczeniami w podróżowaniu, doprowadziło do gwałtownych spadków wydatków konsumpcyjnych. Znacząco zmieniły się też wzorce zakupowe. Z jednej strony zwiększyły się wydatki na artykuły pierwszej potrzeby, z drugiej zaś zmniejszyły się znacząco wydatki na artykuły luksusowe. Jednocześnie kanał online stał się preferowanym sposobem robienia zakupów.

Po stronie podaży, zakłócenia w dostawach stały się normą. Linie produkcyjne w wielu branżach zostały czasowo – całkowicie albo częściowo – wstrzymane. Te przestoje mają ogromny wpływ na przepływy pieniężne i płynność finansową. Bariery handlowe dodatkowo znacznie wydłużyły czas realizacji zamówień. Wiele firm, które obniżają koszty produkując i kupując półprodukty za granicą, dąży obecnie do złagodzenia ryzyka zakłóceń w poprzez dywersyfikację swoich kanałów dostaw.

Te zawirowania dobitnie wpłynęły na realizację zadań. Działy IT walczą dzisiaj o sprostanie zupełnie innym wyzwaniom w porównaniu z tymi sprzed zaledwie kilku tygodni. Zespoły ds. finansów i strategii stają z kolei przed wyzwaniami, z którymi mogą się zmierzyć wyłącznie rozpatrując możliwe scenariusze w perspektywie krótkoterminowej.

Różne scenariusze

W skali makro, powyższe okoliczności zmusiły przedsiębiorstwa do wdrożenia innego myślenia o zarządzaniu swoją działalnością. COVID-19 zmienił dynamikę i uczynił niepewność integralnym elementem krótkookresowego procesu planowania i prognozowania. W obecnej sytuacji liderzy finansowi zwracają się ku modelowaniu scenariuszy i prognozowaniu kroczącemu jako skuteczniejszym narzędziom radzenia sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami w perspektywie krótkoterminowej. Dotychczasowe planowanie oparte na określonym zestawie założeń i celów, na analizie trendów historycznych, porównaniach sezonowości i porównaniach rok do roku, musi ustąpić miejsca planowaniu opartemu na różnych możliwych scenariuszach.

Firmy reagują na kryzys w różny sposób. Niektóre przedsiębiorstwa w obliczu trudności i niepewności mogą przyjąć defensywną strategię redukcji kosztów i starać się przetrwać burzę poprzez redukcję zatrudnienia, wycofanie się z niektórych rynków oraz zbycie nierentownych aktywów, a nawet przedsiębiorstw. Inne organizacje mogą przyjąć alternatywną postawę i zdecydować się na strategię rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, radykalne zmiany modelu biznesowego lub inwestowanie.

Ponieważ skutki pandemii dotykają każdą branżę i każdy obszar geograficzny, zespoły finansowe potrzebują możliwości modelowania różnych scenariuszy mających wpływ na płynność i badania możliwości oszczędzania środków pieniężnych. Można więc modelować scenariusze, w których klienci opóźniają płatności; analizować wpływ alternatywnych linii kredytowych lub innych opcji finansowania; decyzje o zwolnieniach pracowników; zmniejszenie planowanych dużych projektów oraz inne inicjatywy strategiczne.

Finanse w chmurze

Dziś nikt nie wie, jak będzie wyglądać świat po zakończeniu pandemii COVID-19, ale jedyną pewną rzeczą jest to, że każda organizacja musi pogodzić pilne i ważne potrzeby krótkoterminowe z długoterminowymi priorytetami strategicznymi. W czasach niepewności potrzebne jest rozwiązanie do planowania finansowego, które może skutecznie pomóc w modelowaniu scenariuszy, pozwalając uchwycić szereg możliwych czynników, które pomogą wpłynąć na wzrost. Takim rozwiązaniem jest Oracle Enterprise Performance Management (EPM). Oprogramowanie pomaga tworzyć modele i plany w zakresie finansów, zasobów ludzkich, łańcucha dostaw i sprzedaży, usprawniać proces zamknięcia finansowego i podejmować lepsze decyzje.

Rozwiązanie do modelowania scenariuszy strategicznych w chmurze EPM od Oracle pozwala odwzorować pojedynczą jednostkę finansową, dla której chcemy stworzyć prognozy. Może to być region, rodzina produktów, a nawet konkretny projekt. W ten sposób można zamodelować ogólny scenariusz biznesowy – każdy bowiem model wpływa na wynik ogólnego procesu decyzyjnego na poziomie przedsiębiorstwa. W ramach każdego modelu planista biznesowy może stworzyć tyle scenariuszy, ile potrzeba, aby uchwycić szereg czynników na każdym poziomie.

Dyrektorzy finansowi mają obecnie do czynienia z największym wyzwaniem w całej swojej karierze. Oracle EPM Cloud pozwala na zbadanie każdej opcji w szczegółach i pełne zrozumienie kosztów i wpływu na płynność przed podjęciem konkretnych działań.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania finansami w czasie post pandemii?

Chcesz dowiedzieć się jak w niepewnych czasach wprowadzić Twoje przedsiębiorstwo z powrotem na ścieżkę wzrostu?

Chcesz poznać możliwości Oracle EPM Cloud?

Dołącz do nas w czwartek 17 września o godz. 11:00

Specjaliści z firmy McKinsey & Company i Oracle przedstawią nowe, świeże spojrzenie na temat efektywnego planowania. Przedstawią case studies pokazujące w jaki sposób nowe technologie mogą pomóc firmom wrócić na ścieżkę wzrostu w niepewnych i nieprzewidywalnych czasach. Podczas interaktywnego, wirtualnego wydarzenia podzielą się cennymi informacjami na temat tego jak używać rozwiązania Oracle Cloud Enterprise Performance Managament, by błyskawicznie dostosowywać plany i działania do nowej sytuacji.

Zarejestruj się

Zobacz również

Tekst otwarty nr 72/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 71/2020

Konferencja PROCON/POLZAK 2020 potwierdzona: Dział zakupów – skuteczna broń w walce z kryzysem?

Konferencja PROCON/POLZAK 2020 potwierdzona: Dział zakupów – skuteczna broń w walce z kryzysem?

Największa konferencja zakupowa w Polsce i jedna z największych w Europie – PROCON/POLZAK, odbędzie się zgodnie z tradycją w październiku w Warszawie. VII edycja wydarzenia idzie jednak o jeden krok w przyszłość. Całe wydarzenie transmitowane będzie online.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama