Kryzys gospodarczy powstały wskutek pandemii COVID-19 uderzył w większość przedsiębiorstw. Walka z wirusem stała się równocześnie walką o utrzymanie gospodarki i przetrwanie polskich przedsiębiorstw. Rząd, koncentrując się na pomocy przedsiębiorcom, wprowadził rozwiązania uregulowane w dotychczasowych wersjach tarcz antykryzysowych. Poniżej przedstawimy przegląd najważniejszych rozwiązań wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła wiele rozwiązań dla pracowników, które mają pomóc przetrwać okres epidemii (Dz.U. 2020 poz. 374, dalej: ustawa o COVID-19), m.in. praca zdalna czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Niestety czas narodowej kwarantanny bardzo dotknął rynek pracy, gdzie kryzys może być odczuwany przez wiele miesięcy, powodując wzrost zwolnień w zakładach pracy, a co za tym idzie, również wzrost bezrobocia. Nowelizacja ustawy, tworząca tzw. tarczę antykryzysową wprowadza kolejne udogodnienia mające wspomóc pracodawcę w tym trudnym okresie.

Tarcza antykryzysowa weszła w życie 2 kwietnia 2020 roku. Wprowadziła ona liczne udogodnienia dla przedsiębiorców, zmniejszając koszty personalne bądź wydłużając terminy spłat, wspomagając przy tym płynność finansową.

Redukcja etatu

Wprowadzona została również możliwość redukcji wymiaru czasu pracy. Taka możliwość dotyczy pracodawcy, który w związku z panującą epidemią odnotował spadek obrotów. Redukcja wymiaru czasu pracy nie może być większa niż o 20%, przy czym zmiana ta nie może powodować, że pracownik będzie zatrudniony na mniej niż ½ etatu oraz z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca szczegółowo określił, co oznacza spadek obrotów. Zgodnie z art. 15g pkt 9 ustawy o COVID-19 przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Czy Lean Inventory™ to przyszłość inwentaryzacji?

MC_71_78.jpg

Inwentaryzacja standardowa czy szczupła inwentaryzacja? 25 lat i przeprowadzenie kilkunastu tysięcy projektów inwentaryzacyjnych (kilkudziesięciu tysięcy inwentaryzacji jednostkowych) pozwoliło mi zaobserwować jedną prawidłowość. Inwentaryzacje przeprowadza się prawie wyłącznie na zlecenie działów finansowych i tylko do wykorzystania w aktualizacji sprawozdań finansowych. Tylko w części przedsiębiorstw głównym celem inwentaryzacji było określenie prawidłowego stanu i przydatności oraz wykorzystania aktywów trwałych lub obrotowych.

Czytaj więcej

Koszty niewystarczających zapasów, czyli ile kosztuje nas nieterminowość

MC_71_72.jpg

Wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem skalkulowania kosztów związanych z brakiem zapasów, by przyrównać je do kosztów utrzymania zapasów i podjąć świadomą decyzję o tym, czy i ile gotówki zamrozić oraz jakie kwoty zaryzykować na wypadek wstrzymania zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową. W niniejszym artykule, na potrzeby kalkulacji niewystarczających zapasów, zaproponuję podejście oparte na Throughput Accounting, które jest mi najbliższe spośród wszystkich innych metod.

Czytaj więcej

Program dobrowolnych odejść

MC_71_36.jpg

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku konieczności znaczącego zmniejszenia stanu zatrudnienia. Jego celem jest restrukturyzacja i towarzysząca jej redukcja zatrudnienia oraz stworzenie zachęt dla pracowników do zakończenia współpracy z pracodawcą. Najważniejszą cechą programu jest dobrowolność odejścia, co oznacza, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę jest pozostawiona pracownikowi.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama