Inwestycje w rozwój technologicznych produktów (wyrobów czy usług), w tym również w procesy ich wytwarzania, wpływają na pozycję przedsiębiorstw na rynku. Inwestycje typu B+R przekładają się na wartość przedsiębiorstw już na etapie ogłaszania przez nie programu inwestycyjnego związanego z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw/ część 1

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają charakter głównie inwestycji w tworzenie aktywów przedsiębiorstwa, które z kolei będą pracować na wygenerowanie dochodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży produktów powstałych w wyników prac B+R lub komercjalizacji chronionej własności intelektualnej. Realizacja prac B+R może skutkować uzyskaniem innowacyjnego rozwiązania problemu technicznego, które następnie można objąć ochroną prawną, aby czerpać z tego dodatkowe korzyści.

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające im realizację prac B+R, czego wynikiem będzie stworzenie innowacji produktowej bądź procesowej, poprawa pozycji przedsiębiorstwa w branży czy na danym rynku, jak również zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa (rysunek).

We współczesnym zarządzaniu jedną z najważniejszych informacji o firmie jest jej wartość. Prowadząc działalność B+R, przedsiębiorstwa mogą budować wartość bilansową oraz rynkową dzięki inwestycjom w wartości niematerialne i prawne (WNiP). Warto dodać, że jedynie nabyte, a nie wytworzone prawa majątkowe można aktywować w bilansie jako WNiP. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa często nie pokrywa się zatem z bilansową. Do WNiP zalicza się jednak koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby – poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii – które można aktywować, gdy spełnione zostaną warunki z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z uor, nakłady poniesione na badania przemysłowe, stanowią koszt w RZiS. Natomiast nakłady poniesione na prace rozwojowe stanowić mogą aktywa w bilansie.

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił unijne i ogólnoświatowe perspektywy gospodarcze na nadchodzące lata. Skutki kryzysu wywołanego przez pandemię w poszczególnych państwach członkowskich będą zależeć od czasu trwania i poziomu zastosowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w postaci izolacji, zmiany struktury produkcji i wykorzystania środków polityki gospodarczej wprowadzonych w celu złagodzenia jego bezpośrednich skutków.

Czytaj więcej

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI) to jedne z prostszych narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji. Pod tym trzyliterowym akronimem kryją się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie. Peter Drucker, austriacki ekspert od zarządzania, zwykł mówić „You cannot manage what you cannot measure”, czyli nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć. Każdy proces w spółce da się zmierzyć, a jeżeli da się to robić, to można za pomocą tych mierników zarządzać procesem, a w konsekwencji przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama