Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, aby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu.

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Potrzeba informacji zarządczej

Informacja nazywana jest zarządczą, jeśli wspomaga proces zarządzania, w tym podejmowania decyzji co do dalszych działań organizacji. W praktyce jest szerokim pojęciem, ponieważ obejmuje wiele obszarów działalności organizacji, jak również ma cechy specyficzne, charakterystyczne dla tej, a nie innej firmy. W szczególności system informacji zarządczej jest uzależniony od:

  • potrzeb odbiorców informacji,
  • specyfiki organizacji, w tym jej kultury organizacyjnej, struktury geograficznej, produktowej, stosowanych polityk i procedur,
  • posiadanych systemów informatycznych.

Punktem wyjścia informacji zarządczej są dane historyczne, ponieważ nie da się zarządzać w próżni, bez solidnej podstawy w postaci wiedzy o już zaistniałych zdarzeniach. Na tej podstawie można wyciągać wnioski i starać się świadomie wpływać na przyszłość organizacji. Można czasami spotkać się ze stwierdzeniem, że ktoś kieruje się intuicją w prowadzeniu biznesu. Oczywiście taka intuicja jest ważna, niemniej jednak ona również wynika z posiadanej już wiedzy i doświadczeń. Dlaczego informacja zarządcza jest tak ważna i jak ją pozyskać? Istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko funkcjonowania firmy jest dysponowanie i wykorzystywanie odpowiednich informacji, w związku z tym racjonalne kierowanie firmą niewątpliwie wymaga odpowiedniej wiedzy. Informacje pochodzące z systemu finansowo-księgowego (FK), dostosowanego przede wszystkim do potrzeb zewnętrznej sprawozdawczości, w praktyce nie pozwalają na efektywne zarządzanie firmą ze względu na swoje ograniczenia.

Przykładowo dane z systemu FK nie dostarczą informacji umożliwiających odpowiedź na pytania dotyczące przyczyn (nie)osiągnięcia oczekiwanego poziomu zysku czy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Rachunkowość finansowa dostarcza zagregowanych informacji o tym, jak podjęte wcześniej decyzje wpłynęły na sytuację finansową na dzień bilansowy; informacja podana jest w formacie wymaganym przez ustawę o rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania finansowe dostarczają informacji o wzroście lub spadku przychodów ze sprzedaży, natomiast nie wskazują na przyczyny tego zjawiska. Brak informacji o przychodach i kosztach w podziale na te, które generują wpływy lub wydatki pieniężne, i te, których konsekwencją będą przyszłe płatności, nie ułatwia prognozowania przyszłych przepływów środków pieniężnych. Zysku księgowego nie można traktować jako zysku zrealizowanego kasowo, a więc takiego, który faktycznie jest do dyspozycji organizacji. Stosowane w rachunkowości finansowej rozwiązania w zakresie rachunku kosztów powodują, że informacja o kosztach wytworzonych i sprzedanych wyrobów czy usług jest nieadekwatna dla potrzeb podejmowania decyzji. Techniczny koszt wytworzenia (TKW) produktów i usług w tradycyjnej rachunkowości jest wykorzystywany w procesie ustalenia kosztu własnego sprzedanych produktów i usług w rachunku zysków i strat oraz wyceny zapasów w bilansie, ale nie dostarcza informacji w zakresie nośników kosztów. Bezpośrednią przyczyną zużywania zasobów firmy jest przecież wykonywanie działań, a nie wyłącznie fakt wytworzenia pojedynczego produktu/jednostki usług.

Na osiągane przez firmę wyniki oraz szanse na kontynuację działalności w przyszłości ma przecież wpływ wiele czynników, takich jak np. jakość produktów, satysfakcja klienta, czas dostarczenia wyrobów/realizacji usług, elastyczność, innowacyjność, a nie tylko historyczne dane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. Niedocenianie wagi informacji zarządczej ma wpływ na wzrost niepewności w funkcjonowaniu organizacji, ryzyk wynikających ze zmieniających się dynamicznie warunków funkcjonowania, rosnącej konkurencji i nasilających się trudności w pozyskaniu i utrzymaniu silnej pozycji rynkowej oraz osiąganiu zadowalających, umożliwiających rozwój wyników finansowych. Z tych powodów warto zainwestować w dobrze funkcjonujący system informacji zarządczej, na to nigdy nie jest zbyt późno.

 

Pozostałe 61% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak kontrolować koszty wdrożenia e‑commerce?

Jak kontrolować koszty wdrożenia e-commerce?

Prawdopodobieństwo, że po zapytaniu wszystkich właścicieli e-commerce w Polsce, czy koszt wdrożenia platformy był dla nich zaskakujący, uzyskamy (łagodnie mówiąc) twierdzącą odpowiedź, jest bardzo duże. Jak to bywa w problematycznych kwestiach, czasami lepiej je przemilczeć, żeby nie stały się jeszcze bardziej problematyczne. Problem w tej sytuacji najczęściej rodzi się głównie z powodu, że nie wygląda to tak prosto, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Wyjaśnijmy, jakie są tego główne przyczyny.

Czytaj więcej

Organizacja controllingu w małym przedsiębiorstwie

Organizacja controllingu w małym przedsiębiorstwie

Komórki controllingu, wraz z szeregiem specyficznych dla tej dyscypliny narzędzi, kojarzone są przeważnie z większymi (zarówno pod względem obrotu, jak i zatrudnienia) przedsiębiorstwami. Korzyści płynące z możliwości zastosowania kontroli, analiz i informacji zarządczej można jednak dostrzec już w najmniejszych jednostkach. Na czym się skupić, kiedy uświadomimy sobie, że dla rozwoju naszej, niewielkiej z pozoru, firmy nie wystarczy już tylko informacja o zysku i zrealizowanej marży? W którym pójść kierunku?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama