W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Niejednokrotnie firmy nie mają wystarczającego poziomu wolnych zasobów pieniężnych, więc muszą część środków pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dla przedsiębiorców dostępna jest szeroka oferta instytucji oferujących zróżnicowane instrumenty finansowe, lecz to kredyty bankowe wciąż pozostają dla wielu organizacji najbardziej poszukiwaną formą zewnętrznego finansowania.

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

Zrozumieć bank

Każdy komercyjny bank to przedsiębiorstwo, którego celem jest nieustanny rozwój oraz maksymalizacja zysków. Oznacza to, że banki będą unikać finansowania inwestycji obarczonych dużym ryzykiem lub takich, które będą za mało opłacalne. Żeby dokonać oceny możliwości zaangażowania się banku w zewnętrzne finansowanie i określenie warunków udzielenia kredytu, bada się zdolność kredytową wnioskodawcy. Pojęcie „zdolności kredytowej” można rozumieć jako zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz kosztami finansowymi (odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe itp.) związanymi z obsługą zadłużenia. Tym samym przedsiębiorstwo ją posiadające to takie, którego aktualna i prognozowana finansowa efektywność działania wraz z posiadanym stanem majątkowym zapewnia pełną obsługę kosztów długu w uzgodnionych terminach.

Każdy bank stosuje własne kryteria weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstw, na którą wpływa bardzo wiele czynników, dlatego też w różnych bankach ocena danej firmy może zostać dokonana w odmienny sposób. Mając na względzie różnorodność stosowanych mierników, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytowania, warto dowiedzieć się na wstępie, jakie informacje będą wymagane podczas składania wniosku kredytowego. Chcąc lepiej przygotować się do rozmów z bankiem i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, warto spróbować postawić się z drugiej strony i postarać się zrozumieć podejście kredytodawcy. W ogromnym skrócie wszystko można sprowadzić do kwestii ryzyka. Bank, udzielając danej firmie kredytu, musi mieć jak największą pewność, że środki, które pożycza, zostaną w pełni zwrócone. Oczywiście nie zrobi tego za darmo, dlatego też z każdym zadłużeniem wiążą się odsetki, koszty manipulacyjne i różnego rodzaju prowizje. Zwiększenie zdolności kredytowej oznacza zatem podejmowanie różnorodnych kroków, które będą minimalizować występujące ryzyka, zagrażające możliwości terminowej obsługi długu.

Analiza finansowa i ekonomiczna kredytobiorcy

Bank, dokonując oceny zdolności kredytowej danego przedsiębiorcy, przeprowadzi analizę finansowo-ekonomiczną firmy oraz będzie starał się uzyskać jak najszerszy obraz swojego potencjalnego klienta. Analiza będzie dokonywana między innymi w oparciu o historyczne dane finansowe – najczęściej banki opierają się na wynikach z ostatnich 2-3 lat obrachunkowych, stąd też warto mieć na względzie, że nowo powstałym podmiotom będzie znacznie trudniej przekonać instytucję finansującą do udzielenie wsparcia. W Polsce bardzo wiele firm z sektora MSP upada w trakcie pierwszych kilku miesięcy funkcjonowania, stąd też, aby w ogóle przystępować do rozmów o udzielenie kredytu, firma powinna funkcjonować na rynku co najmniej od roku. W przypadku start-upów, większe szanse na pozytywną ocenę zdolności kredytowej otrzymają podmioty, które są np. spółkami celowymi powiązanymi z innymi podmiotami, które mają już ugruntowaną pozycję rynkową. W przypadku firm, im dłuższa historia prowadzonej działalności, tym większe szanse na pozytywną ocenę.

Historyczne dane finansowe są niezbędne dla analityków bankowych, którzy na ich podstawie wyliczają ważne dla danego banku wskaźniki ekonomiczne i finansowe – najważniejsze z nich to te mówiące o płynności finansowej, stopniu obsługi zadłużenia oraz efektywności danej inwestycji. Weryfikacji podlega, czy w okresie spłaty kredytu wolne miesięczne środki finansowe (rozumiane jako osiągane przychody pomniejszone o koszty stałe i zmienne prowadzenia działalności) generowane przez przedsiębiorstwo pozwolą na pokrycie zobowiązań kredytowych (raty kapitałowej i odsetek). Tym samym planowane przedsięwzięcie musi być po prostu rentowne, a zwrot z inwestycji powinien nastąpić w okresie kredytowania. Często wiele banków przyjmuje, że bezpieczna sytuacja to taka, w której miesięczne obciążenia nie przekraczają połowy wolnych środków kredytobiorcy.

Pozostałe 66% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 67/2020

"Kurs wiedzy o winie" w ofercie dla firm

„Kurs wiedzy o winie” autorstwa Kevina Zraly’ego to legendarny podręcznik wiedzy o winie, którego walory doceniają zarówno początkujący, jak i prawdziwi eksperci. Do dziś jest to najlepiej sprzedająca się książka poświęcona tematyce wina (ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy!). Nowe wydanie to 450 stron rzetelnej wiedzy o winie, podanej w przystępnej i atrakcyjnej formie. Książka będzie doskonałym prezentem dla kontrahentów i współpracowników.

Czytaj więcej

Zabawa guzikami

Niedawno w windzie byłem mimowolnym świadkiem zupełnie zwyczajnej, rodzinnej sytuacji. Ojciec z kilkulatkiem wybierali się gdzieś wspólnie, więc potencjalnie dość sielski był to obrazek, szczególnie że ojcowie często (choć nie zawsze) w tej kwestii zawodzą, bo jak mówi potoczna prawda „zarobieni są”. Czar jednak prysł, gdyż rodzinna interakcja, którą – podkreślam – mimowolnie obserwowałem, przypominała bardziej wojskową musztrę.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama