Finanse i Controlling 49/2017 (styczeń-luty)

Finanse i Controlling nr 49/2017 - Controlling produkcji

Controlling produkcji

Przełom roku powinien sprzyjać zarówno podsumowaniom, jak i projekcjom przyszłości. Mówiąc szczerze, łatwo stracić ochotę i na jedno, i na drugie. Podsumowanie kojarzy się z zakończeniem czegoś, z odejściem w zapomnienie czy wręcz w niebyt. Przyszłość natomiast z nowym otwarciem, obietnicą składaną sobie i całemu światu, że teraz już będzie inaczej, lepiej.

Jednak to, co sprawdza się na niwie prywatnej – ograniczanie palenia, zaległe porządki w piwnicy czy zrzucanie wagi – nie ma zastosowania w gospodarce, która stanowi swoiste continuum i która nic sobie nie robi z magii sylwestrowej nocy.

Nie trzeba było długo czekać, żeby owa autonomia procesów gospodarczych dała o sobie znać. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego to swoista „żółta kartka” i to na dodatek w pełni zasłużona. Nie da się bowiem tych problemów zrzucić ani na okoliczności zewnętrzne, ani na zmowę niechętnych rządzącym przedsiębiorców. Tak prosto w gospodarce nie jest.

Mówi się, że sukces jutra jest rezultatem dzisiejszych decyzji. Nie mnie rozstrzygać, które z legislacyjnych pomysłów czy zapowiedzi polityków wpłynęły w największym stopniu na obserwowane obecnie niepożądane zjawiska ekonomiczne. Wiem natomiast, że istnieje związek pomiędzy codziennymi decyzjami biznesowymi, a lekturą gazet lub „konsumpcją” wieczornych programów informacyjnych. Żadne zaklęcia go nie rozerwą.

Nie jest to być może typowe świąteczno-noworoczne przesłanie. Ale nie mogę się powstrzymać przed odrobiną ekstrawagancji w czasie tradycyjnie przeznaczonym na składanie życzeń. Ze swej strony mam raczej ochotę zawołać: „Zapnijcie pasy, jazda dopiero się zaczyna!”.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 49/2017

Maksymalizacja wykorzystania mocy produkcyjnych za pomocą instrumentarium controllingowego

Maksymalizacja wykorzystania mocy produkcyjnych za pomocą instrumentarium controllingowego

Wykorzystanie zdolności produkcyjnej wiąże się ściśle z ponoszonymi przez organizację kosztami. Skuteczne planowanie mocy produkcyjnej może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Metodyka wydzielania centrów odpowiedzialności w obszarze produkcji

Metodyka wydzielania centrów odpowiedzialności w obszarze produkcji

Współczesne przedsiębiorstwa to bardzo często duże i złożone organizmy, kontrolowane za pomocą dobrze zaprojektowanych i sformalizowanych procesów. To, co często je różnicuje, to poziom dojrzałości organizacyjnej mierzony potencjałem posiadanego kapitału intelektualnego oraz umiejętnością tworzenia i wdrażania strategii, a także monitorowania skuteczności jej realizacji poprzez systemy Business Intelligence...

Czytaj więcej
nr 49/2017

Inżynier w controllingu

Inżynier w controllingu

Budżet produkcji ma zapewnienić zasoby produkcyjne i jest planowany na określony czas (najczęściej rok) w ujęciu ilościowym i wartościowym. Budżet ten – w założeniu i formie – wydaje się prosty, ale w rzeczywistości jest wypadkową kilku elementów. Zależy od planu sprzedaży, który jest z założenia obarczony pewnym ryzykiem oraz od zapasów początkowych i końcowych.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Błędy i utrudnienia przy wdrażaniu BSC. Praktyczne aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przystępując do wdrożenia koncepcji zbilansowanej karty wyników

Implementacja zbilansowanej karty wyników (ang. Balanced Scorecard; w skrócie BSC) jest trudnym i czasochłonnym procesem. Wymaga od organizacji zaangażowania całego personelu z różnych szczebli zarządzania oraz wypracowania odpowiedniej atmosfery sprzyjającej planowanym zmianom.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Jak się bronić przed cyberatakami – skuteczna identyfikacja zagrożeń

Jak się bronić przed cyberatakami – skuteczna identyfikacja zagrożeń

Z danych międzynarodowej firmy badawczej PwC (opublikowanych w raporcie „W obronie cyfrowych granic”) wynika, że liczba cyberataków na firmy w Polsce rośnie szybciej niż na świecie – w minionym roku odnotowano wzrost na poziomie 46%.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Wskaźnik efektywności produkcji. OEE – Overall Equipment Effectiveness

Wskaźnik OEE, czyli całkowita efektywność sprzętu, jest jedną z najpopularniejszych miar, przy pomocy której można zbadać poziom wykorzystania parku maszynowego w przedsiębiorstwie. Jest to KPI, który obejmuje trzy składowe: dostępność, efektywność oraz jakość.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Analiza progu rentowności wytwarzanego produktu lub świadczonej usługi

Zarządzając przedsiębiorstwem, menedżerowie poszukują odpowiedzi na kluczowe pytanie: „Kiedy sprzedaż zacznie przynosić zyski?”. Powszechnie wiadomo, że nie każdy przychód uzyskany ze sprzedaży wytwarzanych produktów czy świadczonych usług automatycznie przynosi zysk.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Jak rozliczyć zbycie udziałów w jednostkach zależnych?

Operacje zbycia aktywów finansowych występują powszechnie w naszej rzeczywistości gospodarczej. Tego typu transakcje trzeba prawidłowo rozliczyć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (jednostkowym i skonsolidowanym).

Czytaj więcej
nr 49/2017

Witamy w czwartej rewolucji

Technologie z czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej Industry 4.0, pomagają zwiększyć produktywność w firmach. Dla wielu przedsiębiorstw wdrożenie rozwiązań z zakresu Industry 4.0 może być ogromnym krokiem naprzód, ale tylko, jeśli zarządzający zrozumieją, co konkretnie znaczy ten trend i jakie korzyści może zapewnić.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Donald Trump nowym prezydentem USA: konsekwencje ekonomiczne dla USA i Polski

Donald Trump nowym prezydentem USA: konsekwencje ekonomiczne dla USA i Polski

Czterdzieste piąte wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, zdobywając 289 głosów elektorskich. Dla wielu te wyniki są ogromnym zaskoczeniem, bo prawie nikt nie spodziewał się tak zdecydowanego zwycięstwa.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Czas zmian na rynku pracy. Będzie przybywać osób decydujących się na własną działalność gospodarczą

Jak wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2016, przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie liczba osób decydujących się na własny biznes zarówno w Europie, jak i w Polsce. W tym roku po raz pierwszy pytano w raporcie o prognozy dla rynku pracy.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Rejestr informacji o awariach, przestojach i naprawach

Gromadzenie informacji eksploatacyjnych jest jednym z istotniejszych wyzwań, przed jakim stają służby UR, ponieważ ich kompletność i rzetelność, a następnie ich dogłębna analiza, jest kluczowym narzędziem służącym do zarządzania tym obszarem.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową

Inwestycje w aktywa trwałe możemy podzielić na rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. Można oczywiście spotkać inne (bardziej szczegółowe) klasyfikacje. W tym artykule omówiono problem wykonania analizy rentowności dla inwestycji modernizacyjnych. Przeprowadza się je na już istniejących aktywach. Realizacja inwestycji modernizacyjnych powoduje generowanie dla inwestora dodatkowych korzyści w porównaniu...

Czytaj więcej
nr 49/2017

Koszt roboczogodziny pracowników produkcji

Koszt roboczogodziny pracowników produkcji

W jaki sposób planować i rozliczać koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w przedsiębiorstwie mającym kilka wydziałów? Jakie rodzaje odchyleń występują przy rozliczaniu tych kosztów? W materiale przedstawiono przykład planowania i rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników produkcji trzywydziałowego zakładu.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Wprowadzenie do BPMN

Wprowadzenie do BPMN

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPMN – ang. Business Process Management and Notation) jest całościowym podejściem do zarządzania, które bazuje na optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu ich modelowania. Podejście to cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, jednak narosło wokół niego sporo mitów.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa

Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa

Wskaźniki determinują sposób postrzegania firmy przez banki, fundusze, zarząd oraz pracowników na różnych szczeblach organizacji. Używa się ich do podejmowania kluczowych decyzji zarządczych. Mogą pomóc wspiąć się na szczyt lub spaść na sam dół. Czy na pewno pracownicy organizacji rozumieją stosowane wskaźniki? Czy wiedzą, jakie zadania muszą wykonać, żeby przybliżyć przedsiębiorstwo do sukcesu, choćby...

Czytaj więcej
nr 49/2017

Warto docenić wartość informacji controllingowej

Z Ryszardem Habierą, dyrektorem ds. techniczno-produkcyjnych w spółce Międzychód, rozmawiał Wiesław Polakiewicz.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Classification and definitions of property, plant and equipment according to the Polish Accounting Act and the international accounting standards

The most crucial issues in this respect include defining the rules for disclosing property, plant and equipment as well as establishing the initial value, depreciation charges and impairment losses.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Do najważniejszych zagadnień w tym zakresie należy określenie zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących z tytułu utraty wartości. Jeżeli ustalimy wyżej wymienione wartości otrzymamy wartość bilansową, która zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

3. Forum Nowoczesnego Controllingu

3. Forum Nowoczesnego Controllingu

13-14 października 2016 r. w warszawskim Hotelu LORD po raz trzeci odbyło się Forum Nowoczesnego Controllingu, którego jednym ze współorganizatorów był magazyn „Finanse i Controlling”. Motywem przewodnim spotkania były kluczowe wskaźniki efektywności – Key Performance Indicators (KPI). Wydarzenie prowadzili praktycy dla praktyków, a jego cel stanowiły wymiana doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych...

Czytaj więcej
nr 49/2017

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków ułatwią realizację projektów hybrydowych PPP?

Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe) jest bardzo złożona, a z uwagi na nieodpowiednie regulacje prawne – trudna w realizacji.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Polska rekordzistą w długości przechowywania dokumentów pracowniczych

Polska aktualnie przoduje w Europie pod względem długości czasu, w którym pracodawcy mają obowiązek przechowywać dokumenty pracowników. Patrząc na polskie realia, na początku 2018 r. pracodawców czeka prawdziwa rewolucja. Całkowicie zmieni się wymagany okres przechowywania dokumentów pracowniczych i to oni będą odpowiedzialni za przekazanie dokumentów do ZUS-u.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Jednolity podatek ‑ co dalej?

Jednolity podatek - co dalej?

Wokół koncepcji wprowadzenia jednolitego podatku, łączącego w sobie obciążenia podatkowe oraz na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pojawiło się już sporo komentarzy. Głównym zarzutem wobec tego pomysłu jest duża niepewność co do jej planowanego kształtu.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.