Zestawy tematyczne

Zarządzanie ryzykiem personalnym

Zarządzanie ryzykiem personalnym

cena: 49,00 zł netto

cena: 60,27 zł brutto

Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności funkcjonowania i wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się bezpośrednio z ryzykiem, a sposób zarządzania kapitałem ludzkim determinuje poziom ryzyka personalnego.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • W jaki sposób zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym?
  • Jak zdiagnozować w firmie oszustwa gospodarcze i zarządzać ryzykiem fraudu?
  • Jak skontrolować prawidłowość procesu rekrutacyjnego oraz zredukować ryzyko nietrafionych decyzji?
  • W jaki sposób modelować ryzyko personalne stosując rewitalizację efektywności zarządzania kapitałem ludzkim?
  • Jak podejmować racjonalne decyzje oparte o wątpliwej jakości dane w kontekście systemów zarządzania ryzykiem?
  • Jak redukować ryzyka wynikające z błędu człowieka?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 5/2010

Jak zdiagnozować w firmie oszustwa gospodarcze ‑ zarządzanie ryzykiem fraudu

Podstawą każdej działalności gospodarczej jest pewien poziom zaufania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na określonym rynku. W takiej sytuacji przepływ towarów, usług i w konsekwencji przepływ wynagrodzenia – mają charakter płynny. 

Czytaj więcej
nr 23/2012

O zarządzaniu ryzykiem personalnym inaczej, czyli porozumiewanie się ze szczęśliwym pracownikiem

group-of-business-people-together-xs.jpg

Ryzyko w obszarze kapitału ludzkiego można rozpatrywać pod wieloma względami. Można stosować różnego rodzaju narzędzia i oceny. Ale i tak najistotniejsze jest, aby mieć właściwych pracowników na właściwych stanowiskach i właściwie się z nimi porozumiewać. Wówczas każdy cel będzie możliwy do osiągnięcia.

Czytaj więcej
nr 24/2012

Praktyki racjonalnych decyzji menedżerskich opartych o wątpliwej jakości dane w kontekście systemów zarządzania ryzykiem

accountant-swamped-with-financial-documents-xs.jpg

Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora swoimi spostrzeżeniami z obszaru funkcjonowania systemów wsparcia zarządzania w tym z praktyk zarzadzania ryzkiem. Doświadczenia te były gromadzone przez wiele lat praktyki zawodowej autora, wiele inspiracji pochodzi od uczestników Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Czytaj więcej
nr 29/2013

Audyt wewnętrzny a ryzyko nadużyć

auditor-examining-invoice-with-magnifier-xs.jpg

„Jeśli organizacja posiada aktywa, to znaczy, że jest narażona na ryzyko nadużyć” – w ten sposób Jim Ratley, prezes Association of Certified Fraud Examiners, odpowiedział dziennikarce CNBC, pytającej go podczas tegorocznej konferencji ACFE o zagrożenie nadużyciami we współczesnej gospodarce. Tym samym po raz kolejny uświadomił wszystkim sceptykom, że problemem nie jest...

Czytaj więcej
nr 29/2013

Szacowanie ryzyka nadużyć

Co łączy kierowcę ciężarówki „organizującego” firmowe paliwo na prywatne potrzeby i kasjerkę „pożyczającą” gotówkę z firmowego sejfu oraz menedżerów najwyższego szczebla, którzy „upiększają” sprawozdanie finansowe spółki giełdowej? Wszystkie te osoby, mimo użytych eufemizmów, popełniają nadużycia pracownicze/gospodarcze, gdyż – zgodnie z powszechnie uznawaną definicją Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw...

Czytaj więcej
nr 39/2015

Redukcja ryzyka rekrutacji

leadership-search-xs.jpg

Koszty rekrutacji mogą osiągnąć równowartość rocznego, a w skrajnych przypadkach nawet dwuletniego wynagrodzenia danej osoby. Niestety, zaledwie 20% nowo zatrudnionych sprawdza się na swoim stanowisku. Pozostali są zwalniani lub sami odchodzą. Jak skontrolować prawidłowość procesu rekrutacyjnego oraz zredukować ryzyko nietrafionych decyzji?

Czytaj więcej
nr 44/2016

Czy jestem skłonny do ryzyka? ‑ Psychotest

Psychotest „Czy jestem skłonny do ryzyka?” został stworzony z myślą o osobach zaangażowanych zawodowo, które pragną sprawdzić swoje nastawienie wobec sytuacji ryzykownych. W teście badane są dwa obszary: przekonania wobec ryzyka i skłonność do zachowań ryzykownych.

Czytaj więcej
nr 56/2018

Redukcja ryzyka wynikającego z błędu człowieka w modelu Jamesa Reasona

Czynnik ludzki jest jednym z najpowszechniejszych i najtrudniejszych do redukcji generatorów błędów powstających w organizacji. Na gruncie praktyki zarządzania opracowanych zostało wiele modeli i koncepcji wskazujących na sposoby postępowania z ryzykiem, również tym wynikającym z winy człowieka. Ciekawą koncepcję dotyczącą tej problematyki przedstawił James Reason. Opracowany przez niego model pokazuje,...

Czytaj więcej
nr 63/2019

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo‑Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować...

Czytaj więcej
nr 66/2019

Rewitalizacja efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji a ryzyko personalne

MC_66_88.jpg

Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności...

Czytaj więcej

Reklama