Czynnik ludzki jest jednym z najpowszechniejszych i najtrudniejszych do redukcji generatorów błędów powstających w organizacji. Na gruncie praktyki zarządzania opracowanych zostało wiele modeli i koncepcji wskazujących na sposoby postępowania z ryzykiem, również tym wynikającym z winy człowieka. Ciekawą koncepcję dotyczącą tej problematyki przedstawił James Reason. Opracowany przez niego model pokazuje, w jaki sposób kolejne naruszenia procedur i zasad bezpieczeństwa prowadzą do powstawania błędów i towarzyszących im wypadków przy pracy.

Człowiek źródłem błędów

Problem z występowaniem błędów w organizacji może być analizowany na dwóch płaszczyznach: człowieka i systemu. Oba te podejścia mają własne modele i oparte są na innych filozofiach zarządzania ryzykiem w organizacji. Zrozumienie różnic występujących między nimi jest istotne z perspektywy opracowania i zastosowania najlepszych rozwiązań zarządzania ryzykiem w organizacji. Czynnik ludzki należy traktować jako jeden z podstawowych zasobów organizacji. Ma on jednak charakter specyficzny, wyraźnie odróżniający go od innych zasobów produkcyjnych, np. rzeczowych, finansowych czy energetycznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że:

  • człowiek nie „zużywa się” w toku pracy (tak jak zasoby produkcyjne), a co więcej – jest w stanie zwiększać swój potencjał,
  • wartość człowieka w organizacji z biegiem czasu rośnie, a nie maleje, tak jak ma to miejsce w przypadku zasobów rzeczowych,
  • człowiek jest nośnikiem innych, cennych dla organizacji zasobów – kreatywności, wiedzy, innowacji, a jednocześnie sam decyduje, jaką część tych zasobów przekaże organizacji,
  • człowiek jest w stanie wykorzystać potencjał, jaki tkwi w innych zasobach pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa.

Ta unikalność człowieka jako zasobu organizacyjnego jest również źródłem dodatkowych kategorii ryzyka, które nie występują w przypadku pozostałych zasobów organizacyjnych. W tym miejscu warto wymienić chociażby zagrożenia wynikające z braku motywacji pracowników, popadnięcia w rutynę, nieuwagi i niedokładności podczas wykonywania pracy, przeoczenia, a w skrajnych wypadach również celowego działania na szkodę organizacji.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama