Autorzy

Piotr Hans

Audytor wewnętrzny grupy kapitałowej, wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej; wykładowca i członek Komisji Etyki SKwP; opiekun merytoryczny „Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych”; posiada tytuły Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Certyfikowanego Menedżera Ryzyka POLRISK; autor bloga „Whistleblowing – szczerość bez strachu”.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama