Zestawy tematyczne

Ryzyko projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych

Ryzyko projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych

cena: 49,00 zł netto

cena: 60,27 zł brutto

Ocena ryzyka jest jedną z podstawowych części analizy finansowej projektu inwestycyjnego. Pełna ocena ryzyka składa się z dwóch etapów: analizy wrażliwości projektu i pełnej analizy ryzyka finansowego i ekonomicznego. Ta pierwsza odpowiada na pytanie: „co by było, gdyby…?”. Analiza ryzyka inwestycyjnego rozstrzyga natomiast, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wartości wskaźników rentowności dla badanych zmiennych projektu.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • W jaki sposób oceniać i badać ryzyko inwestycyjne?
  • Jakie są standardy zarządzania ryzykiem?
  • Dlaczego due diligence jest dobrym instrumentem określania ryzyk związanych z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa?
  • Jak zdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników wpływa na rentowność i ryzyko inwestycji?
  • W jaki sposób przeprowadzać analizę ryzyka projektów rozwojowych i modernizacyjnych?
  • W jaki sposób wykorzystać MS Excel w analizie ryzyka projektu inwestycyjnego?
  • Jakimi miarami ryzyka dysponujemy w modelu oceny rentowności?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 7/2010

Ryzyko projektów inwestycyjnych

W rozwijającej się gospodarce w czasach, kiedy postęp technologiczny i innowacje są kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, realizacja projektów inwestycyjnych staje się koniecznością. Każda decyzja inwestycyjna, aby mogła zagwarantować przyszłe korzyści, powinna być gruntowanie przeanalizowana zarówno pod kątem opłacalności, jak również ryzyka. Efektywność projektu to nie tylko wysoki spodziewany...

Czytaj więcej
nr 18/2011

Miary ryzyka w modelu oceny rentowności

Ocena rentowności, a w zasadzie pomiar wyników działalności każdego przedsiębiorstwa, ulega ciągłej modyfikacji. Kamieniem milowym było zanegowanie bezstronności danych księgowych, które w swoich klasycznych wskaźnikach nie uwzględniały kluczowych elementów, takich jak koszt zaangażowanego kapitału.

Czytaj więcej
nr 35/2014

Inwestycje adjustowane ryzykiem

Inwestowanie – jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii – to, najkrócej ujmując, wyrzekanie się bieżących, pewnych korzyści na rzecz przyszłych, nie do końca znanych. Pierwiastek przyszłości związany z zamianą znanego dziś na niewiadome jutro zawsze będzie implikować ryzyko związane z angażowaniem posiadanych kapitałów. Idealnym sposobem alokacji aktywów byłaby inwestycja przynosząca...

Czytaj więcej
nr 35/2014

Due diligence jako instrument określenia ryzyk związanych z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa – case study

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją obuwia ochronnego. Ma ona ugruntowaną markę i know-how zdobyte w wyniku wieloletnich doświadczeń. Niestety, kondycja finansowa spółki jest bardzo zła i właściwie spełnione zostały już przesłanki obligujące zarząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czytaj więcej
nr 7/2010

Wykorzystanie arkusza Excel w analizie ryzyka projektu inwestycyjnego

Z realizacją każdego projektu inwestycyjnego związane sa dwa typy analizy - analiza opłacalności oraz analiza ryzyka.

Czytaj więcej
nr 44/2016

Przegląd standardów zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem na stałe wpisało się w kanon najlepszych metod i narzędzi stabilnego, ostrożnego i wiarygodnego zarządzania organizacjami. Współtworzy system zarządzania organizacją wraz z systemem zarządzania strategicznego i kontroli wewnętrznej. Poddaje się działaniu doskonalącemu (continous improvement) oraz podlega stałej ocenie audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową

FiC_49_63.jpg

Inwestycje w aktywa trwałe możemy podzielić na rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. Można oczywiście spotkać inne (bardziej szczegółowe) klasyfikacje. W tym artykule omówiono problem wykonania analizy rentowności dla inwestycji modernizacyjnych. Przeprowadza się je na już istniejących aktywach. Realizacja inwestycji modernizacyjnych powoduje generowanie dla inwestora dodatkowych korzyści w porównaniu...

Czytaj więcej
nr 56/2018

Ocena ryzyka inwestycyjnego

FiC_56_75.jpg

Jedną z podstawowych części analizy finansowej projektu inwestycyjnego jest wykonanie oceny ryzyka. Pełna ocena ryzyka składa się natomiast z dwóch etapów: analizy wrażliwości projektu i pełnej analizy ryzyka finansowego i ekonomicznego. Ta pierwsza odpowiada na pytanie: „co by było, gdyby…?”. Analiza ryzyka inwestycyjnego rozstrzyga natomiast, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych...

Czytaj więcej
nr 57/2018

Rentowność i ryzyko inwestycji w przykładzie projektu wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard)

Rentowność i ryzyko inwestycji w systemy wspomagające zarządzanie organizacją na przykładzie projektu wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard)

Czytaj więcej
nr 66/2019

Analiza ryzyka projektów rozwojowych i modernizacyjnych

MC_66_46.jpg

Nie ma rozwoju bez inwestycji. Banał, który każdy menedżer zna, a zarazem nie kwestionuje jego prawdziwości. Zatem kiedy krzywa rozwoju firmy jeszcze pnie się w górę, już dzisiaj, zanim osiągniemy strefę komfortu w realizacji naszej podstawowej działalności operacyjnej, będziemy realizować inwestycje rozwojowe i modernizacyjne. Te pierwsze, aby wdrożyć nowe produkty, usługi i rozpocząć nową ścieżkę...

Czytaj więcej

Reklama