Kodeks pracy w artykule 16 formułuje zasadę prawa pracy, zgodnie z którą pracodawca – stosownie do możliwości i warunków – zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi zatem narzędzie służące do realizacji tego obowiązku zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, która precyzuje zasady tworzenia i dysponowania środkami funduszu.

Do utworzenia takiego Funduszu zobowiązani są pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, natomiast jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tworzą Fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Pracodawcy z mniejszą liczbą zatrudnionych mogą tworzyć Fundusz na zasadzie dobrowolności lub wypłacać świadczenia urlopowe. Zmiany w stanie zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego nie mają wpływu na obowiązki pracodawcy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zasady gospodarowania Funduszem każdy pracodawca określa w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym. Regulamin jest konieczny – bez względu na to, czy pracodawca tworzy Fundusz obowiązkowo, czy na zasadzie dobrowolności.

Pracodawca uzgadnia treść regulaminu z zakładową organizacją związkową lub, jeśli ona nie funkcjonuje, z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Nieuzgodnienie treści regulaminu uniemożliwia jego wprowadzenie w życie.

W przypadku, gdy u pracodawcy działa kilka organizacji związkowych, powinny one przedstawić swoje wspólne stanowisko w ciągu 30 dni. Niedochowanie tego terminu spowoduje, że pracodawca może wprowadzić regulamin samodzielnie.

Czynności wstępne

Prawidłowe ustalenie regulaminu ZFŚS i jego późniejsze sprawne funkcjonowanie wymaga wykonania pewnych czynności wstępnych. Chodzi przede wszystkim o pozyskanie podstawowych informacji o sytuacji socjalnej pracowników, które umożliwią właściwe określenie rodzaju pomocy ze środków Funduszu i jej adresatów. Każdy pracodawca działa bowiem w innych warunkach i w odmiennym otoczeniu, różne będą zatem potrzeby pracowników w zakresie pomocy socjalnej.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 2

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 2

Rozwój współczesnego przedsiębiorstwa, bez aktywnych procesów inwestycyjnych nie byłby w zasadzie możliwy, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Wielofazowość procesu przygotowawczego oraz sama realizacja projektu inwestycyjnego obarczona jest jednak wysokim poziomem ryzyka z powodu nieustannych zmian w otoczeniu gospodarczym.

Czytaj więcej

Odpowiednie zarządzanie rozrachunkami w przedsiębiorstwie ‑ metody i techniki działań

Odpowiednie zarządzanie rozrachunkami w przedsiębiorstwie - metody i techniki działań

W każdej jednostce może dojść do sytuacji, w której może ona mieć problemy zarówno z terminowymi płatnościami swoich zobowiązań, jak i ściąganiem swoich należności od kontrahentów. Niestety w wielu przypadkach konieczne jest naliczenie lub zapłata odsetek, odzyskanie rekompensaty za koszty odzyskiwania odsetek, dokonanie odpisów aktualizujących należności oraz postępowanie sądowe związane z odzyskiwaniem długów. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia kilku drobnych, ale znaczących zapisów w ewidencji księgowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.