Autorzy

Pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, wieloletni
pracownik fi rm konsultingowych m.in. Ernst &Young,zajmuje się projektowaniem systemów informacyjnych zarządzania kosztami i rentownością, wykonał i kierował kilkunastoma projektami wdrożeniowymi w przedsiębiorstwach różnych branż, autor wielu publikacji z zakresu controllingu kosztów i rachunkowości zarządczej.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama