Dźwignie kierownicze (ang. levers of control) stanowią technikę implementacji strategii, zaprezentowaną przez Simonsa (1995) w odpowiedzi na firmowe konflikty, będące konsekwencją potrzeb zarówno w zakresie innowacji, jak i osiągania wyznaczonych celów (Peijhan 2007, s. 258).

Stąd kierownictwo jednostki powinno dysponować odpowiednią wiedzą dotyczącą sposobu osiągania zarówno wysokiego stopnia uczenia się (innowacyjność), jak i wysokiego poziomu kontroli (efektywność). Model ten akcentuje kwestię pojawiających się napięć między poszczególnymi podsystemami kontroli zarządczej, służącymi zaspokojeniu potrzeb organizacji (Bisbe, Barrubes 2012, s. 711). Stanowi on instrument bilansowania przeciwstawnych sił (stanowiących efekt pojawiających się konfliktów) między (Tessier, Otley 2012, s. 172):

  • swobodą działania a ograniczeniami,
  • kompetencjami a odpowiedzialnością,
  • odgórnymi dyrektywami kierownictwa a oddolną kreatywnością pracowników,
  • eksperymentowaniem a skutecznością.

Model dźwigni kierowniczych składa się z przedstawionych na rysunku 1, następujących podsystemów strategicznej kontroli (Bruining, Bonnet, Wright 2004, s. 158; Tuomela 2005, s. 296; Tessier, Otley 2012, s. 172; Frow, Marginson, Ogden 2005, s. 272):

  • wartości (ang. beliefs systems),
  • rozgraniczającego (ang. boundary systems),
  • diagnostycznego (ang. diagnostic control systems),
  • interaktywnego (ang. interactive control systems).

Podsystemy: wartości i rozgraniczający uwzględniają zasoby kadrowe w trakcie procesu implementacji strategii. Wytyczają one pracownikom właściwy sposób zachowania, adekwatny do realizowanej strategii. Z kolei podsystemy: diagnostyczny i interaktywny służą weryfikacji zachowań pracowników w aspekcie wykonania określonych celów strategicznych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama