W ostatnich latach pracodawcy coraz chętniej rezygnują z zawierania z pracownikami umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Popularne staje się również tzw. samozatrudnienie, polegające na przejściu pracownika z etatu na jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzoną na własny rachunek i ryzyko. W tekście zostaną zaprezentowane aktualne regulacje prawne kształtujące stosunek zatrudnienia, uwzględniające zmiany wprowadzone w przepisach w 2017 r.

Umowa o pracę

Mimo zmian, jakie zaszły w ostatnich latach na rynku pracy, wciąż preferowanym przez ustawodawcę sposobem kształtowania stosunku pracy jest umowa o pracę. Bez wątpienia to również najbardziej atrakcyjny model zatrudnienia dla pracowników, których prawa i obowiązki wobec pracodawcy regulowane są przez przepisy Kodeksu pracy. Z punktu widzenia pracodawcy jest to jednak najdroższy i najmniej elastyczny model zatrudniania, co stanowi podstawowy argument przemawiający za atrakcyjnością innych form zatrudnienia. Cechy charakterystyczne dla tej umowy przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 2. Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 2000,00 zł brutto. Źródło: opracowanie własne

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę [%]

Wartość składki obciążająca pracodawcę [zł]

Emerytalne

9,76 %

195,20 zł

Rentowe

6,50 %

130,00 zł

Wypadkowe

1,80 %

36,00 zł

Fundusz Pracy

2,45 %

49,00 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10 %

2,00 zł

RAZEM:

20,61 %

412,20 zł

Jak wynika z treści art. 22 § 1 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co istotne, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy na zasadach pracowniczych.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje szereg nowych regulacji w prawie pracy. Ujednolicono i wydłużono terminy odwołania w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę oraz odmowy przyjęcia do pracy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 264 k.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama