2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Odświeżone kryteria, zliberalizowane progi wejścia do konkursu, dedykowana linia finansowa skierowana do średnich miast oraz niezwykle atrakcyjny budżet (łącznie 1,15 mld zł) w połączeniu z wydłużonym naborem wniosków (trwającym aż do końca lutego 2018 r.) sprawiają, że MŚP, które planują inwestycje skutkujące wdrożeniem na rynek innowacji produktowych/procesowych, powinny zainteresować się tym konkursem. Nabór wniosków ruszył 5 września.

Jakie zmiany?

Aktywizacja średnich miast

Podstawową zmianą jest wydzielenie części środków z budżetu konkursu (400 mln zł) tylko dla projektów, które realizowane będą w miastach średniej wielkości (ich lista znajduje się na stronie PARP).

Pozostała część budżetu, tj. 750 mln zł dostępna jest dla projektów planowanych do realizacji we wszystkich pozostałych lokalizacjach. Taka forma konkursu ma zachęcić do lokowania innowacyjnych projektów także poza największymi ośrodkami miejskimi.

Nabór wniosków przeprowadzany w rundach

Nabór wniosków jest znacznie wydłużony i odbywa się w podziale na rundy, według następującego schematu:

  • I runda: 5 września – 30 września br. (runda zakończona; złożono 11 wniosków)
  • II runda: 1 października – 31 października br.
  • III runda: 1 listopada – 31 grudnia br.
  • IV runda: 1 stycznia – 28 lutego 2018 r.

Taka forma aplikowania, realizowana wcześniej także przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów tzw. Szybkiej Ścieżki, pozwala na bardziej elastyczne podejście w zakresie terminów oceny wniosków. Wnioski złożone wcześniej będą już w trakcie oceny i szybciej otrzymają decyzję o wynikach niż te złożone w ostatnich dniach trwania konkursu.

Warto jednak zaznaczyć, że taki schemat realizacji naboru wcale nie gwarantuje, że dla przedsiębiorców czekających ze złożeniem wniosku do ostatniej rundy wystarczy pieniędzy. Budżet całego konkursu jest bardzo duży – łącznie 1,15 mld zł – ale podobnie jak w poprzednich edycjach należy spodziewać się znacznego zainteresowania. Zgodnie z opublikowanym przez PARP regulaminem całościowy budżet nie będzie dzielony na rundy, więc teoretycznie nie można wykluczyć sytuacji, że wyczerpie się wraz z zakończeniem oceny projektów złożonych we wcześniejszych rundach.

Pierwsze doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy jednak nie spieszyli się, bo w pierwszym etapie, tj. do 30 września br. złożono tylko 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 111 mln zł. Warto zaznaczyć, że w konkursie przeznaczonym dla średnich miast nie został złożony ani jeden wniosek.

Biorąc pod uwagę, że dofinansowania nie otrzymają wszyscy, którzy zdecydowali się na złożenie wniosku można zakładać, że pierwszy etap naboru wykorzysta małą część środków z całości dostępnych. Jednocześnie należy się też spodziewać wzmożonego zainteresowania i znacząco większej ilości wniosków w kolejnych rundach.

Warto więc, aby przedsiębiorcy, którzy są na to gotowi i mają dobrze przygotowane projekty, składali wnioski bez zbędnych opóźnień.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Part of the solution

MC_68_93.jpg

Recent high-profile company failings around the world have led to recommendations for changes to improve audit quality.

Czytaj więcej

Ocena opłacalności projektów

MC_68_42.jpg

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Czytaj więcej

Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych

DiF_30_12.jpg

Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama