Twarzą w twarz

Rozmawiamy z doświadczonymi praktykami controllingu, dyrektorami finansowymi, księgowymi i doradcami obsługującymi największe polskie firmy, którzy dzielą się z czytelnikami doświadczeniem, sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami i strategiami finansowymi.

no. 46/2016

Od potrzeby do biznesu – czyli o tym, że potrzeby są uniwersalne i że mogą być szansą na sukces w biznesie

Z Maciejem Duda, założycielem Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA, rozmawiała Małgorzata Sypniewska.

Read more
no. 45/2016

Quo vadis GPW?

FC_45_26.jpg

Z Ludwikiem Sobolewskim, dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, rozmawiał Wiesław Polakiewicz

Read more
no. 44/2016

Strategie zarządzanie ryzykiem w bankowości

Rozmowa z MARZENĄ SZULIM Dyrektor Departamentu Analiz i Windykacji odpowiada za obszary związane z analizą kredytową, pre monitoringiem, monitoringiem oraz windykacją.

Read more
no. 44/2016

Ryzyko kontrolowane

Wywiad z KRZYSZTOFEM RADZIWONEM, partnerem w dziale usług doradczych w zespole zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce, rozmawiała Barbara Dorosz

Read more
no. 42/2015

Firma widziana procesowo

Rozmowa z Rogerem T. Burltonem, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie strategicznego zarządzania z perspektywy procesów.

Read more
no. 41/2015

Rola intuicji w świecie biznesu

Kay Napier.jpg

O tym, jak wyjść z kryzysu i zapewnić firmie stabilny wzrost, rozmowa z Kay Napier, CEO Arbonne.

Read more
no. 40/2015

Jak wyróżnić się w świecie finansów?

Przemek Pohrybieniuk.jpg

Dlaczego warto nieustannie podnosić kompetencje? Rozmowa z Przemysławem Pohrybieniukiem, dyrektorem zarządzającym ACCA Polska.

Read more
no. 39/2015

Narzędzie, które dostarcza i tworzy wiedzę

Rozmowa z SEBASTIANEM SMUGIEM, Dyrektorem Jednostki Biznesowej InForum BI Studio w DomData AG Sp. z o.o.

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama