Finanse i Controlling 50/2017 (marzec-kwiecień)

Finanse i Controlling nr 50/2017 - Informatyka w controllingu

Informatyka w controllingu

Długo nie trzeba było czekać na kolejną „jazdę bez trzymanki”. Wbrew pozorom nie mam na myśli licznych skandali pogrążających reputację mediów publicznych, efektownych karamboli z udziałem „czynników oficjalnych” czy spektakularnych osiągnięć rzecznika MON za sterami pojazdu pancernego. Tego typu wydarzenia już zaczynają powszednieć i w coraz mniejszym stopniu oburzają, wtapiając się w tło życia publicznego coraz mniej znaczącego kraju, w coraz mniej znaczącej części kontynentu.

Niezależnie od wielkości i roli kraju nie maleje jednak waga budżetu państwa jako swoistego „rozkładu jazdy”, a z tym – jak wszyscy wiemy – jest trochę kłopot. Na temat legalności/nielegalności (niepotrzebne skreślić) trybu jego uchwalenia powiedziano już chyba wszystko. Inaczej ma się natomiast sprawa z racjonalnością jego celów, realnością założeń oraz – w końcowym rozrachunku – wykonalnością.

O poziomie emocji, jakie wzbudza budżet A.D. 2017, świadczyć może żywiołowa reakcja naszych czytelników na pytania ankietowe. Blisko 400 respondentów odniosło się do kilku kluczowych kwestii związanych z budżetem państwa, a liczba komentarzy (przede wszystkim merytorycznych) w pytaniach otwartych pobiła wszelkie rekordy. Zachęcam do analizy wyników, z których wyłania się jednoznacznie „nieabstrakcyjny” charakter najważniejszego aktu prawnego wpływającego na życie nas wszystkich.

Jak zatem poradzić sobie z dysproporcją pomiędzy założonym w budżecie 3,6% wzrostem PKB, a ogłoszonym ostatnio przez GUS wskaźnikiem za 2016 r. wynoszącym 2,8%? Czy o to powinniśmy zapytać w naszej kolejnej ankiecie?

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 50/2017

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w wyniku błędnych decyzji w czasie wdrożenia nowy system nie spełni oczekiwań użytkowników. Musimy zaangażować pracowników we współpracę z kadrą menedżerską i z dostawcą systemu, żeby firma otrzymała praktyczne oprogramowanie, zwiększające efektywność jej procesów biznesowych.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Skuteczne sposoby ograniczenia kosztów wdrożenia ERP

Skuteczne sposoby ograniczenia kosztów wdrożenia ERP

Koszty wdrożenia systemu ERP to nie tylko zakup odpowiedniego oprogramowania i dostosowanie infrastruktury informatycznej. W praktyce koszty te stanowią mniejszą część całości wydatków, na które w globalnym rachunku składa się przede wszystkim dostosowanie systemu do konkretnych oczekiwań przedsiębiorstwa, czyli usługi wdrożeniowe. Prawidłowe przygotowanie personelu, sprecyzowanie oczekiwań i selekcja...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 50/2017

Czas na zmianę. Kiedy i jak wdrożyć nowy system ERP w firmie?

Czas na zmianę. Kiedy i jak wdrożyć nowy system ERP w firmie?

Firmy, które nie chcą pozostać w tyle za swoimi konkurentami, muszą się nieustannie zmieniać i dostosowywać do otoczenia. Jeśli zadowolą się status quo czy małą stabilizacją, będą przegrywać rywalizację na rynku, który dynamicznie się rozwija. Żeby dołączyć do grona liderów w swoich branżach, przedsiębiorstwa powinny postawić na optymalizację modelu zarządczego i stosowanych rozwiązań IT.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Jak zmienić hard work w smart work? Jak skutecznie wdrożono narzędzia BI w firmie branży automotive

Jak zmienić hard work w smart work? Jak skutecznie wdrożono narzędzia BI w firmie branży automotive

Podstawowymi czynnikami sukcesu i osiągnięć każdej firmy są efektywność pracy i zaangażowanie jej pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i to, czy angażują się po stronie procesów głównych czy wspomagających. W ostatnich latach można zaobserwować nacisk na zwiększenie efektywności procesów wspomagających. Controlling jest jednym z obszarów, gdzie zwiększona wydajność ma szczególne...

Czytaj więcej
nr 50/2017

Pułapki przy wdrożeniu Business Intelligence

Pułapki przy wdrożeniu Business Intelligence

Wydaje Ci się, że Business Intelligence (BI) to tylko system, który wystarczy zainstalować i skonfigurować? Uważaj, właśnie wpadasz w pierwszą z wielu pułapek, na jakie natrafiają firmy wdrażające BI.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 50/2017

Środki trwałe według krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – w zarysie

Pomiędzy krajowymi1 regułami prawa bilansowego a międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości istnieją różnice zarówno w zakresie samych definicji, jak i późniejszych operacji na środkach trwałych. Poniżej zajmiemy się wyceną, kwestią amortyzacji oraz utratą wartości środków trwałych.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania

Podstawowym ryzykiem używania oprogramowania przez przedsiębiorcę jest racjonalnie uzasadnione przekonanie o jego legalności, które świadczy m.in. o szacunku dla prawa własności intelektualnej innego podmiotu. To przekonanie jest budowane przez szereg czynników, do których niewątpliwie należą: ład organizacyjny IT, strategiczne zarządzanie IT, zasobami i ryzykiem, stosowanie w informatyce zasad governance...

Czytaj więcej
nr 50/2017

Standard ITIL

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library ) – swoisty kodeks postępowania dla działów IT w przedsiębiorstwie. ITIL jest używany przez większość zarówno dużych, jak i małych jednostek na całym świecie, które świadczą usługi IT. to zbór najlepszych praktyk, już sprawdzonych i stosowanych przez wiele organizacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 50/2017

Tangible items – property, plant and equipment by national and international balance sheet law – at a glance

The domestic1 rules of the balance sheet law and international accounting principles exhibit differences, both in terms of the definitions per se, as well as with reference to the subsequent operations on tangible items. In this paper we will discuss the measurement, the issue of depreciation and impairment of tangible items.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Kluczowe problemy konsolidacji sprawozdań finansowych – wyzwania 2016

Kluczowe problemy konsolidacji sprawozdań finansowych – wyzwania 2016

Rok 2016 już za nami. Część grup kapitałowych planuje prace dotyczące sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a niektóre z nich (których jednostka dominująca jest notowana na giełdzie) muszą co najmniej raz na kwartał zmierzyć się z problemem konsolidacji sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej
nr 50/2017

SaaS jako metoda optymalizacji kosztów IT

SaaS jako metoda optymalizacji kosztów IT

Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się organizacja, koszty i ich optymalizacja na zawsze pozostaną wyzwaniem dla osób zarządzających. Najprostszą metodą służącą redukcji i optymalizacji jest oczywiście ograniczenie kosztów poprzez rezygnację z części działań. W mojej ocenie kluczem do sukcesu firmy jest właśnie optymalizacja.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 50/2017

Budżet zbyt optymistyczny

Budżet zbyt optymistyczny

Sejm uchwalił budżet na 2017 r. Wydatki państwa mają być o 59,3 mld zł wyższe niż wpływy do budżetu. Jeśli deficyt osiągnie założony poziom, będzie rekordowo wysoki na przestrzeni ostatnich 25 lat. Dotychczas był on najwyższy w 2010 r., kiedy wyniósł 44 mld zł. Chcieliśmy poznać Państwa zdanie na temat, czy zatwierdzony budżet jest realny, czy trzeba będzie nowelizować ustawę.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu tożsamością, ale boicie się zapytać

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu tożsamością, ale boicie się zapytać

Czy system zarządzania tożsamością i dostępem jest potrzebny Twojej organizacji? Kto powinien zaplanować jego wdrożenie? Jak przygotować ludzi i firmę do zmian? Niech poniższa analiza posłuży w określeniu potrzeb czytelników oraz przygotowaniu ich organizacji na wysiłek wdrożenia tego typu systemu.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Przegląd aplikacji mobilnych dla menedżerów finansowych

Przegląd aplikacji mobilnych dla menedżerów finansowych

Coraz częściej wykorzystujemy aplikacje mobilne. Robią to zarówno konsumenci, jak i firmy. Przedstawiamy dane i trendy oraz polecane aplikacje, z których możemy korzystać na co dzień. Ułatwiają wiele czynności i oszczędzają czas.

Czytaj więcej
nr 50/2017

...to cloud or not to cloud...

Świat biznesu zmierza ku rozwiązaniom chmurowym. Mimo że cloud jest dostępny w wielu wersjach, na rynku od lat wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa informacji zamieszczanych w serwerach chmurowych. Tutaj warto przedstawić tezę, że bezpieczeństwo nie jest problemem narzędzi, tylko ludzi. To właśnie ich interesują firmowe tajemnice.

Czytaj więcej
nr 50/2017

Niekonwencjonalne modele pomiaru wyników

Pomiar wyników stanowi komponent systemu sterowania wynikami. Proces ten obejmuje szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo doskonałości w zakresie konkurowania na rynku oraz efektywności podejmowanych w tym celu czynności. Służy on ilościowemu określaniu skuteczności działań (Neely, Mills, Platts, Gregory, Richards, 1996, s. 424).

Czytaj więcej
nr 50/2017

Przewaga konkurencyjna? Bez ERP się nie da...

Ze Zbigniewem Rymarczykiem, wiceprezesem zarządu Comarch rozmawiał Wiesław Polakiewicz

Czytaj więcej
nr 50/2017

Polski eksport do USA za Trumpa – kto będzie mile widziany za oceanem?

Wzmocnienie rodzimej gospodarki poprzez ograniczenie importu do USA to jeden z celów politycznych Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rynki eksportowe w innych krajach, szczególnie w Chinach, czekają duże zmiany i poszukiwanie alternatywnych partnerów handlowych. Czy polscy eksporterzy mają się czego obawiać?

Czytaj więcej
nr 50/2017

Outsourcing controllingu – czy to możliwe?

Znalezienie partnera, który zajmuje się controllingiem nie należy do prostych zadań. Czy outsourcing controllingu jest w ogóle możliwy?

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 50/2017

Firma produkcyjna pod kontrolą ERP

Na kiedy mogę zrealizować zamówienie klienta? Czy mam kontrolę nad zapasami? Jaka jest rentowność moich działań? To fundamentalne pytania zadawane przez menedżerów w codziennej praktyce biznesowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 50/2017

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25‑26 maja 2017 r.

Trzecie Forum Informacji Zarządczej. Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Niedawno publikowaliśmy zarysy i relację z ubiegłorocznego spotkania, a już przychodzi nam zapowiedzieć kolejne, trzecie Forum Informacji Zarządczej. Jako współorganizatorzy niezmiennie dążymy do takiego zróżnicowania zawartości programu, żeby zainteresować udziałem jak najszerszee grono profesjonalistów.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.