Finanse i Controlling 53/2017

FiC_53.jpg

Redukcja kosztów, wzrost sprawności

Ostatnimi czasy dość szeroko stosowana jest „metoda faktów dokonanych”. Ustawodawca serwuje społeczeństwu spektakl, któremu tylko najbardziej życzliwi przypisują wdzięk „słonia w składzie porcelany”. Dla pozostałych jest to raczej rajd opętanego maszynisty pociągu pancernego, zmierzającego niby po torach, ale jednak w tylko sobie znanym kierunku.

W rezultacie krajobraz zapełniły tlące się jeszcze zgliszcza dotychczasowego ładu społecznego i prawnego sprawiające, że na długo będziemy musieli zapomnieć o porządku, do którego przywykliśmy. „Zabawy” końca nie widać, bo zapałki są wciąż w rękach podpalaczy.

Należy się zatem spodziewać, że już wkrótce w programach partii opozycyjnych pojawią się postulaty odbudowy Ojczyzny. Poczujemy wszyscy ponownie klimaty kampanii pod hasłem „Polska w ruinie”. Rewolucyjny zapał obecnego obozu rządzącego i owoce jego wysiłków w ustanawianiu Nowego Porządku pozwoli na zapełnienie setek stron licznych „czarnych ksiąg”. Paliwa dla opozycji zatem nie zabraknie.

Historia znów zatoczy koło i pewnie rozpocznie się ciężka praca stawiania kraju na nogi (nie, nie z kolan lecz ze stania na głowie). Będzie to praca wyjątkowo żmudna i niewdzięczna, pełna pułapek, dylematów, radykalnych decyzji. Potrwa zapewne długo, zbyt długo. I nic już nigdy nie będzie jak wcześniej. Jednakże o ile można sobie wyobrazić, że ustanowiony po nowemu porządek zbliży nas ponownie do standardów świata zachodniego i współdzielenia jego systemu wartości, tak istnieją obszary, które zagrożone są śmiertelnie i na dodatek w imię całkowicie nieprzekonujących racji.

Oto bowiem towarzysząca człowiekowi od kilku tysięcy lat Puszcza Białowieska, świadek biesiad ludzi neolitu oraz polowań polskich królów, unikalny ekosytem doceniony przez miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości wycinana jest konsekwentnie i z uporem godnym lepszej sprawy. Decydentów nie powstrzymują ani protesty suwerena, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Możemy mnożyć wpisy w „czarnych księgach” w nadziei, że przyjdzie czas odbudowy. I pewnie przyjdzie. Ale odbudowy Puszczy Białowieskiej nie da się wpisać w program żadnej partii opozycyjnej, ona zginąć może bezpowrotnie. Przerażająca jest ta nieodwracalność.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 53/2017

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

DIF_04.jpg

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w...

Czytaj więcej
nr 53/2017

Obligacje ‑ mocny konkurent lokaty

O połowę więcej zarobiłby inwestor, który od 2005 r. zamiast na lokatach bankowych przekazywałby swoje pieniądze na zakup skarbowych papierów dłużnych. Mimo wyższych odsetek obligacje nadal nie cieszą się tak wysokim zainteresowaniem inwestorów jak bankowe depozyty.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

DIF_09.jpg

W perspektywie finansowej 2014–2020 priorytetem Unii Europejskiej jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają się przyczynić do zwiększenia innowacji wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Filozofia Lean Management vs Six Sigma

FiC_53_10.jpg

Lean Management i Six Sigma to koncepcje zarządzania, które od wielu lat są wdrażane przez mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Coraz częściej te metody wspomagają nowoczesne narzędzia informatyczne. W jakim obszarze zarządzania warto wykorzystać systemy IT i czy można przy tym połączyć Lean Management z Six Sigma?

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wdrożenie filozofii Lean Management do obszarów nieprodukcyjnych

FiC_53_17.jpg

„Lean Management dotyczy produkcji”. „To nie jest dla nas, my jesteśmy z administracji. Tutaj praca jest niepowtarzalna…”. Takie argumenty często można usłyszeć w firmach nieprodukcyjnych. Co wobec tego robią firmy nieprodukcyjne?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Ogólne ramy organizacyjne dla działań w ramach filozofii Lean Management

FiC_53_22.jpg

Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która została rozwinięta przez Taiichi Ohno w zakładach Toyoty. Koncepcja ta jest oparta na elastyczności, dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług, a także na eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Błędy krytyczne w raportowaniu

FiC_53_85.jpg

Raportowanie jest dziś nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

Czytaj więcej
nr 53/2017

IFRS 9 ‑ nowe wyzwania w zakresie instrumentów finansowych

Już w 2018 r. sektor finansowy czeka historyczna zmiana w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, a szczególnie ujmowania strat kredytowych i odpisów na utratę wartości, będąca skutkiem wprowadzenia standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

FiC_53_05.jpg

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Ilościowy model QMPMS. Fazy implementacji ilościowej metody pomiaru dokonań

FiC_53_81.jpg

Istnieje wiele narzędzi służących optymalizacji kosztów i zwiększeniu sprawności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest ilościowy model QMPMS. Od jego właściwego wdrożenia zależy rynkowy sukces przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Outsourcing ochrony danych osobowych

outsourcing odo.jpeg

Marketing i sprzedaż to działy, które powinny być zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych w firmie. Dlaczego jest to ważne? W jaki sposób administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) może pomóc marketerom?

Czytaj więcej
nr 53/2017

Lean Management w firmie Fresenius Kabi Polska

MC 52 lean.jpeg

Jeśli koncepcja Lean Management to rodzaj optymalizacji nakładów pod kątem uzyskanych rezultatów, to działalność ekonomiczna naszej firmy w większości opiera się na tej zasadzie, chociaż nigdy nie przeszliśmy profesjonalnego szkolenia i zewnętrznego nadzoru nad jego wdrożeniem.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Nowe spojrzenie na wartość firmy ‑ wskaźnik BEVA

mc_52_rynek pracy.jpg

Będące podstawą sukcesu przedsiębiorstwa skuteczne i sprawne zarządzanie nie jest łatwe i cechuje się dużą zmiennością zakresu podejmowania decyzji. Sukces ten z kolei przekłada się na osiągnięcie wcześniej wyznaczonego celu, którym zwykle jest korzyść finansowa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

MC_53_cele.jpg

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży...

Czytaj więcej
nr 53/2017

Model ‑ produkować czy kupować?

FiC_53_42.jpg

W dzisiejszej gospodarce zmienności rynku i preferencji konsumenckich kierowanie przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym wymaga od kadry zarządzającej ciągłej analizy opłacalności produkcji poszczególnych produktów.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Analiza odchyleń wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego

blur-1853262_1920.jpg

Odchylenie wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego dla obszaru produkcyjnego należy w pierwszym etapie podzielić na czynniki zależne i niezależne od działań osób odpowiedzialnych. Następnie podział ten powinien się sprowadzać do wydzielenia bardziej szczegółowych kategorii odchyleń, aby dokonać prawidłowej oceny efektywności zarządzania zakładem produkcyjnym. Dzięki temu możliwe będzie połączenie postawionych...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 53/2017

Małe kroki, wielkie zmiany – Kaizen w Hortimex

kola.jpg

Coraz częściej impulsem do wdrożenia systemu zarządzania jakością (SZJ) jest potrzeba posiadania certyfikatu, a nie dostrzega się korzyści doskonalenia organizacji oraz podnoszenia w ten sposób jakości wyrobów i usług.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wykorzystać każdy gram inteligencji w swojej firmie

Z Joanną Czerską, konsultantem i dyrektorem merytorycznym LeanQ Team, rozmawiała Barbara Dorosz.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

chmura.jpeg

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 53/2017

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

chmura.jpeg

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Nadchodzi podzielona płatność w VAT

mc_52_budzetowanie.jpg

Minister Rozwoju i Finansów opublikował długo oczekiwany projekt nowych przepisów, które wprowadzają podzieloną płatność (split payment) do polskiego porządku prawnego. Już niedługo przedsiębiorcy będą rozdzielać podatek VAT od należności netto wskazanej na fakturze i przesyłać kwotę podatku na specjalne konto dedykowane VAT.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Forum Nowoczesnego Controllingu ‑ 2017

Forum_Nowoczesnego_Controllingu.jpg

Kolejna, 4. edycja Forum Nowoczesnego Controllingu już za dwa miesiące. W dniach 26-27 października 2017 r. spotykamy się w Warszawie na dorocznym spotkaniu dyrektorów finansowych, controllerów i analityków. Anonsowaliśmy już oś tematyczną Forum – zagadnienia Lean Management i controlling produkcji – czas zatem na więcej konkretów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Back to school!

bcnt.jpg

Lato pomału się kończy, podobnie jak wakacyjny nastrój. Mentalnie wracamy do codziennych obowiązków zawodowych, rozkręcając się i wchodząc na coraz wyższe obroty. Priorytet mają oczywiście sprawy „ważne i pilne”, ale swoje należne miejsce znaleźć powinny wątki może mniej pilne, ale niezwykle ważne.

Czytaj więcej

Reklama