Finanse i Controlling 53/2017 (wrzesień-październik)

Finanse i Controlling nr 53/2017 - Redukcja kosztów, wzrost sprawności

Redukcja kosztów, wzrost sprawności

Ostatnimi czasy dość szeroko stosowana jest „metoda faktów dokonanych”. Ustawodawca serwuje społeczeństwu spektakl, któremu tylko najbardziej życzliwi przypisują wdzięk „słonia w składzie porcelany”. Dla pozostałych jest to raczej rajd opętanego maszynisty pociągu pancernego, zmierzającego niby po torach, ale jednak w tylko sobie znanym kierunku.

W rezultacie krajobraz zapełniły tlące się jeszcze zgliszcza dotychczasowego ładu społecznego i prawnego sprawiające, że na długo będziemy musieli zapomnieć o porządku, do którego przywykliśmy. „Zabawy” końca nie widać, bo zapałki są wciąż w rękach podpalaczy.

Należy się zatem spodziewać, że już wkrótce w programach partii opozycyjnych pojawią się postulaty odbudowy Ojczyzny. Poczujemy wszyscy ponownie klimaty kampanii pod hasłem „Polska w ruinie”. Rewolucyjny zapał obecnego obozu rządzącego i owoce jego wysiłków w ustanawianiu Nowego Porządku pozwoli na zapełnienie setek stron licznych „czarnych ksiąg”. Paliwa dla opozycji zatem nie zabraknie.

Historia znów zatoczy koło i pewnie rozpocznie się ciężka praca stawiania kraju na nogi (nie, nie z kolan lecz ze stania na głowie). Będzie to praca wyjątkowo żmudna i niewdzięczna, pełna pułapek, dylematów, radykalnych decyzji. Potrwa zapewne długo, zbyt długo. I nic już nigdy nie będzie jak wcześniej. Jednakże o ile można sobie wyobrazić, że ustanowiony po nowemu porządek zbliży nas ponownie do standardów świata zachodniego i współdzielenia jego systemu wartości, tak istnieją obszary, które zagrożone są śmiertelnie i na dodatek w imię całkowicie nieprzekonujących racji.

Oto bowiem towarzysząca człowiekowi od kilku tysięcy lat Puszcza Białowieska, świadek biesiad ludzi neolitu oraz polowań polskich królów, unikalny ekosytem doceniony przez miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości wycinana jest konsekwentnie i z uporem godnym lepszej sprawy. Decydentów nie powstrzymują ani protesty suwerena, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Możemy mnożyć wpisy w „czarnych księgach” w nadziei, że przyjdzie czas odbudowy. I pewnie przyjdzie. Ale odbudowy Puszczy Białowieskiej nie da się wpisać w program żadnej partii opozycyjnej, ona zginąć może bezpowrotnie. Przerażająca jest ta nieodwracalność.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 53/2017

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w...

Czytaj więcej
nr 53/2017

Obligacje ‑ mocny konkurent lokaty

O połowę więcej zarobiłby inwestor, który od 2005 r. zamiast na lokatach bankowych przekazywałby swoje pieniądze na zakup skarbowych papierów dłużnych. Mimo wyższych odsetek obligacje nadal nie cieszą się tak wysokim zainteresowaniem inwestorów jak bankowe depozyty.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

W perspektywie finansowej 2014–2020 priorytetem Unii Europejskiej jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają się przyczynić do zwiększenia innowacji wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Filozofia Lean Management vs Six Sigma

Filozofia Lean Management vs Six Sigma

Lean Management i Six Sigma to koncepcje zarządzania, które od wielu lat są wdrażane przez mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Coraz częściej te metody wspomagają nowoczesne narzędzia informatyczne. W jakim obszarze zarządzania warto wykorzystać systemy IT i czy można przy tym połączyć Lean Management z Six Sigma?

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wdrożenie filozofii Lean Management do obszarów nieprodukcyjnych

Wdrożenie filozofii Lean Management do obszarów nieprodukcyjnych

„Lean Management dotyczy produkcji”. „To nie jest dla nas, my jesteśmy z administracji. Tutaj praca jest niepowtarzalna…”. Takie argumenty często można usłyszeć w firmach nieprodukcyjnych. Co wobec tego robią firmy nieprodukcyjne?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Ogólne ramy organizacyjne dla działań w ramach filozofii Lean Management

Ogólne ramy organizacyjne dla działań w ramach filozofii Lean Management

Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która została rozwinięta przez Taiichi Ohno w zakładach Toyoty. Koncepcja ta jest oparta na elastyczności, dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług, a także na eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Błędy krytyczne w raportowaniu

Błędy krytyczne w raportowaniu

Raportowanie jest dziś nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

Czytaj więcej
nr 53/2017

IFRS 9 ‑ nowe wyzwania w zakresie instrumentów finansowych

Już w 2018 r. sektor finansowy czeka historyczna zmiana w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, a szczególnie ujmowania strat kredytowych i odpisów na utratę wartości, będąca skutkiem wprowadzenia standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Ilościowy model QMPMS. Fazy implementacji ilościowej metody pomiaru dokonań

Ilościowy model QMPMS. Fazy implementacji ilościowej metody pomiaru dokonań

Istnieje wiele narzędzi służących optymalizacji kosztów i zwiększeniu sprawności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest ilościowy model QMPMS. Od jego właściwego wdrożenia zależy rynkowy sukces przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Outsourcing ochrony danych osobowych

Outsourcing ochrony danych osobowych

Marketing i sprzedaż to działy, które powinny być zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych w firmie. Dlaczego jest to ważne? W jaki sposób administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) może pomóc marketerom?

Czytaj więcej
nr 53/2017

Lean Management w firmie Fresenius Kabi Polska

Lean Management w firmie Fresenius Kabi Polska

Jeśli koncepcja Lean Management to rodzaj optymalizacji nakładów pod kątem uzyskanych rezultatów, to działalność ekonomiczna naszej firmy w większości opiera się na tej zasadzie, chociaż nigdy nie przeszliśmy profesjonalnego szkolenia i zewnętrznego nadzoru nad jego wdrożeniem.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Nowe spojrzenie na wartość firmy ‑ wskaźnik BEVA

Nowe spojrzenie na wartość firmy - wskaźnik BEVA

Będące podstawą sukcesu przedsiębiorstwa skuteczne i sprawne zarządzanie nie jest łatwe i cechuje się dużą zmiennością zakresu podejmowania decyzji. Sukces ten z kolei przekłada się na osiągnięcie wcześniej wyznaczonego celu, którym zwykle jest korzyść finansowa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży...

Czytaj więcej
nr 53/2017

Model ‑ produkować czy kupować?

Model - produkować czy kupować?

W dzisiejszej gospodarce zmienności rynku i preferencji konsumenckich kierowanie przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym wymaga od kadry zarządzającej ciągłej analizy opłacalności produkcji poszczególnych produktów.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Analiza odchyleń wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego

Analiza odchyleń wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego

Odchylenie wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego dla obszaru produkcyjnego należy w pierwszym etapie podzielić na czynniki zależne i niezależne od działań osób odpowiedzialnych. Następnie podział ten powinien się sprowadzać do wydzielenia bardziej szczegółowych kategorii odchyleń, aby dokonać prawidłowej oceny efektywności zarządzania zakładem produkcyjnym. Dzięki temu możliwe będzie połączenie postawionych...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 53/2017

Małe kroki, wielkie zmiany – Kaizen w Hortimex

Małe kroki, wielkie zmiany – Kaizen w Hortimex

Coraz częściej impulsem do wdrożenia systemu zarządzania jakością (SZJ) jest potrzeba posiadania certyfikatu, a nie dostrzega się korzyści doskonalenia organizacji oraz podnoszenia w ten sposób jakości wyrobów i usług.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Wykorzystać każdy gram inteligencji w swojej firmie

Z Joanną Czerską, konsultantem i dyrektorem merytorycznym LeanQ Team, rozmawiała Barbara Dorosz.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 53/2017

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Nadchodzi podzielona płatność w VAT

Nadchodzi podzielona płatność w VAT

Minister Rozwoju i Finansów opublikował długo oczekiwany projekt nowych przepisów, które wprowadzają podzieloną płatność (split payment) do polskiego porządku prawnego. Już niedługo przedsiębiorcy będą rozdzielać podatek VAT od należności netto wskazanej na fakturze i przesyłać kwotę podatku na specjalne konto dedykowane VAT.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Forum Nowoczesnego Controllingu ‑ 2017

Forum Nowoczesnego Controllingu - 2017

Kolejna, 4. edycja Forum Nowoczesnego Controllingu już za dwa miesiące. W dniach 26-27 października 2017 r. spotykamy się w Warszawie na dorocznym spotkaniu dyrektorów finansowych, controllerów i analityków. Anonsowaliśmy już oś tematyczną Forum – zagadnienia Lean Management i controlling produkcji – czas zatem na więcej konkretów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 53/2017

Back to school!

Back to school!

Lato pomału się kończy, podobnie jak wakacyjny nastrój. Mentalnie wracamy do codziennych obowiązków zawodowych, rozkręcając się i wchodząc na coraz wyższe obroty. Priorytet mają oczywiście sprawy „ważne i pilne”, ale swoje należne miejsce znaleźć powinny wątki może mniej pilne, ale niezwykle ważne.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.