Twarzą w twarz

Rozmawiamy z doświadczonymi praktykami controllingu, dyrektorami finansowymi, księgowymi i doradcami obsługującymi największe polskie firmy, którzy dzielą się z czytelnikami doświadczeniem, sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami i strategiami finansowymi.

no. 30/2013

Więcej przedsiębiorców w przedsiębiorstwie

Logo_Volkswagen.png

Rozmowa z MAŁGORZATĄ PODSKARBI, kierownikiem controllingu zakładowego w Volkswagen Poznań i zastępcą delegata krajowego ICV

Read more
no. 29/2013

Anatomia nadużyć

Rozmowa z EDMUNDEM J. SAUNDERSEM, założycielem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Read more
no. 28/2013

Koszty jako warunek sine qua non przychodu

Rozmowa z JANEM FARYASZEWSKIM, wiceprezesem ds. finansów w Kompanii Piwowarskiej

Read more
no. 27/2013

Płynność w dobie kryzysu

Andrzej Oślizło_Expander_fot2.jpg

Wywiad z ANDRZEJEM OŚLIZŁO, prezesem zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.

Read more
no. 26/2013

Współpraca z firmą logistyczną

logistyka.jpg

Wywiad z GRZEGORZEM LICHOCIKIEM, prezesem Dachser Sp. z o.o.

Read more
no. 25/2013

Racjonalne wydatki marketingowe

Wywiad z NORBERTEM KILENEM, dyrektorem strategicznym w agencji social media – Think Kong

Read more
no. 24/2012

Firma w otoczeniu makroekonomicznym

wywiad_www.jpg

Wywiad z prof. zw. dr hab. MAŁGORZATĄ ZALESKĄ, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego

Read more
no. 23/2012

Firma w kryzysowych czasach

Wywiad z profesorem WITOLDEM ORŁOWSKIM, byłym doradcą ekonomicznym prezydenta RP, dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE oraz głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska.

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama