Finanse i Controlling 46/2016 (lipiec-sierpień)

Finanse i Controlling nr 46/2016 - Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Można zadawać pytanie, czy „w tak pięknych okolicznościach przyrody” myślenie o strategii wzrostu, ekspansji, inwestycjach nie jest sztuką dla sztuki. Wyhamowanie inwestycji staje się faktem i do końca nie wiadomo, czy to problem klimatu politycznego, czy wyschniętego (chwilowo?) źródła unijnego finansowania. Jednakże troska o przyszłość przedsiębiorstwa, a tym właśnie jest tworzenie strategii rozwoju, nie może być poddana działaniom najbardziej nawet surowych warunków klimatycznych. Hasło „wzrost” jest osadzone w genach każdego przedsiębiorcy i zarządy wszystkich firm głowią się (głowić się powinny), w jaki sposób zapewnić swej firmie świetlaną przyszłość.

Dlatego właśnie postanowiliśmy ze strategii wzrostu uczynić oś merytoryczną bieżącego wydania. Nie mogło więc zabraknąć problematyki fuzji i przejęć, najbardziej efektywnej (jeśli udana) i efektownej (znowu jeśli udana) strategii wzrostu przedsiębiorstw – i to mimo wyników prezentowanej w bieżącym wydaniu mikroankiety, której niecałe 30% przedsiębiorstw było, jest i planuje być aktywnym podmiotem M&A.

„Udane przejęcia opierają się na planach biznesowych, a nie na analizach finansowych”. Takie zdanie Petera F. Druckera pozornie brzmi jak herezja na łamach branżowego czasopisma skierowanego do świata finansów i controllingu. A jednak przytaczam je tutaj z „podniesionym czołem”, dodając za klasykiem: „Cel zakupu musi odpowiadać strategii podmiotu przejmującego, w przeciwnym razie proces może zakończyć się niepowodzeniem”.

Zapraszając do lektury bieżącego wydania, przytoczę, powstałą na użytek własny misję towarzyszącą nam w pracy – wspomagamy najważniejsze decyzje. Realizując strategie wzrostu, podejmują Państwo decyzje wagi najwyższej. Mamy nadzieję na nasz skromny udział w tych procesach.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 46/2016

Wzrost organiczny czy akwizycje? A może i jedno, i drugie, ale w jakiej proporcji?

Wzrost organiczny czy akwizycje? A może i jedno, i drugie, ale w jakiej proporcji?

Decyzja o kierunkach rozwoju powinna wynikać ze strategii przedsiębiorstwa, a nie z ogólnej wizji lub ambicji właścicieli i zarządzających.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Hoshin Kanri w firmie Nissan

Hoshin Kanri w firmie Nissan

Hoshin Kanri stanowi metodę zarządzania strategicznego zapewniającą przewagę konkurencyjną przez wyprzedzające rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa i określenie na jego podstawie strategii rozwojowej.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Efekty synergii w projektach M&A – co warunkuje sukces, co gwarantuje porażkę?

Efekty synergii w projektach M&A – co warunkuje sukces, co gwarantuje porażkę?

Procesy fuzji i przejęć, gdyż te właśnie kryją się w skondensowanym skrócie M&A (ang. Mergers and Aquisitions), budzą zazwyczaj dużo emocji wśród zarówno właścicieli, jak i pracowników przedsiębiorstw. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, niemniej jednak wiodący charakter ma nieznajomość materii połączona z pochodzącymi z kultury masowej i mediów wyobrażeniami przedstawiającymi M&A jako...

Czytaj więcej
nr 46/2016

Wykrywanie nieprawidłowości w projektach długoterminowych

Wykrywanie nieprawidłowości w projektach długoterminowych

Projekty długoterminowe są ryzykowne i podatne na nieprawidłowości. Ze względu na swoją specyfikę mogą być narzędziem do ukrycia rzeczywistej złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wynika to w szczególności z faktu, iż dotyczą one więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, a nieodłączną ich częścią jest zmienność.

Czytaj więcej
nr 46/2016

IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Wskaźniki rentowności (zyskowności)

Pod pojęciem rentowności rozumiemy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków z prowadzonej działalności. Wskaźniki rentowności to stosunek zysku do danej wielkości. W poniższym materiale przedstawiono cztery główne wskaźniki rentowności

Czytaj więcej
nr 46/2016

Sprawozdanie finansowe ‑ laurka czy fakty?

Sprawozdanie finansowe - laurka czy fakty?

Zakres sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości (UoR) lub zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w zależności od tego, na jakiej podstawie dana jednostka/grupa kapitałowa je przygotowuje.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 46/2016

System finansowy jako usługa internetowa

System finansowy jako usługa internetowa

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2016

Pokaż mi swoją strategię wzrostu, a powiem ci, kim jesteś

Pokaż mi swoją strategię wzrostu, a powiem ci, kim jesteś

Temat strategii wzrostu wywołał nieco mniej emocji niż pytania dotyczące planu Morawieckiego. A przecież oba tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Oparcie planów dobrego rozwoju na innowacyjności i inwestycjach powinno współgrać z planami rozwojowymi przedsiębiorstw. Szczególnie, że aż 78% przedsiębiorstw deklaruje albo już funkcjonujący plan rozwoju, albo trwające prace nad takowym.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Rynek private equity w Polsce 2016 trendy i szanse rozwoju

Rynek private equity w Polsce 2016 trendy i szanse rozwoju

Blisko 70% badanych funduszy private equity uważa, że wzrośnie liczba atrakcyjnych celów przejęć na polskim rynku

Czytaj więcej
nr 46/2016

Zagraniczna ekspansja ‑ słów kilka o formułowaniu strategii oraz pozycjonowaniu przedsiębiorstwa

Zauważalnie wzrasta apetyt rodzimych przedsiębiorców na ekspansję zagraniczną. Jest to podyktowane poszukiwaniem nowych rynków zbytu, bardziej dochodowych projektów bądź zmianą profilu działalności.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Małe i średnie firmy w Polsce ‑ uwarunkowania strategii wzrostu

Małe i średnie firmy w Polsce - uwarunkowania strategii wzrostu

Właściwie każde przedsiębiorstwo może być budowane przez rozwój organiczny oraz nieorganiczny, czyli przede wszystkim przez przejęcia i połączenia (fuzje). Ścieżka budowania firmy w sposób organiczny wymaga wiedzy o rynku oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sukces przejęć zależy od dwóch czynników: odpowiedniej dojrzałości organizacyjnej oraz przynajmniej podstawowej wiedzy na temat przejęć osób zarządzających...

Czytaj więcej
nr 46/2016

Metodyka obliczenia i interpretacja wskaźników rentowności inwestycji

Metodyka obliczenia i interpretacja wskaźników rentowności inwestycji

Każde działanie związane z zaangażowaniem kapitału do osiągnięcia korzyści w przyszłości możemy traktować jako inwestycję. Mimo że dość dużo czasu poświęcamy na analizę okresów przeszłych, to w tym obszarze niczego nie możemy już zmienić. Z analizy okresów przeszłych otrzymujemy dane i informacje będące bazą do planowania przyszłości.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Mierniki oceny efektywności inwestycji – jak liczyć, jak interpretować

Kluczowym aspektem decydującym o wyborze, podjęciu czy zaniechaniu inwestycji jest ocena jej przewidywanej efektywności. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęściej stosowane i omawiane w literaturze przedmiotu mierniki oceny efektywności inwestycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy sposób ich kalkulacji oraz interpretacji.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Organizacja procesu due diligence

Organizacja procesu due diligence

Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015),...

Czytaj więcej
nr 46/2016

Od potrzeby do biznesu – czyli o tym, że potrzeby są uniwersalne i że mogą być szansą na sukces w biznesie

Z Maciejem Duda, założycielem Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA, rozmawiała Małgorzata Sypniewska.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2016

Powrót Janosika?

Jakie słowo wywołuje w ostatnim czasie spore emocje? Dla ułatwienia, a może dla utrudnienia dodam, że nie jest ono bezpośrednio związane z polityką. Mam, oczywiście, świadomość, że dzisiaj niewiele kwestii, o których ludzie rozmawiają publicznie, nie jest związanych z polityką.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2016

Biegli rewidenci i spółki chcą zacieśniać współpracę

3 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Dwa światy: audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo” poświęcona pogłębianiu współpracy biegłych rewidentów z przedsiębiorcami.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2016

2. Forum Informacji Zarządczej

2. Forum Informacji Zarządczej

W dniach 19-20 maja br. w warszawskim hotelu Lord po raz drugi odbyło się Forum Informacji Zarządczej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia był „Controlling procesów sprzedażowych, działań marketingowych i skuteczności promocji”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2016

3. Forum Nowoczesnego Controllingu ‑ Warszawa, 13‑14 października 2016 r. ‑ Jego Wysokość KPI...

3. Forum Nowoczesnego Controllingu - Warszawa, 13-14 października 2016 r. - Jego Wysokość KPI...

Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno mobilizowaliśmy się przy organizacji 2. Forum Informacji Zarządczej (relacja z wydarzenia w bieżącym wydaniu F+C), a już podwijamy rękawy i zabieramy się za konstrukcję programu jesiennej, trzeciej edycji Forum Nowoczesnego Controllingu.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.