int(1) int(2) Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego | Narzędzia | Finanse + Controlling

Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015), o tyle polski rynek transakcji fuzji i przejęć w tym samym okresie wykazywał ożywienie. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji – z 285 o wartości 4,5 miliarda euro do 346 transakcji o wartości 6,3 miliarda euro w roku 2015. Podobnie w całej Europie tak jak w Polsce, w roku 2015 do najpopularniejszych branż, w których przeprowadzane były transakcje fuzji i przejęć, należały: przemysłowa/produkcyjna, Telekom & IT oraz branża nieruchomości.

Warto wskazać, że wyżej wymieniono jedynie liczbę i wartość transakcji, które zostały zrealizowane w ciągu 2014 i 2015 roku. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że transakcji niezrealizowanych jest zdecydowanie więcej, a każda wstępnie uznana za atrakcyjną jest weryfikowana przez potencjalnego inwestora, więc otwartych procesów oceny atrakcyjności procesu akwizycyjnego jest bardzo dużo.

Aby dokonać oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego, należy przede wszystkim wyjść od podstaw leżących u progu podejmowania tego typu działań i rozpatrzeć cele, dla których się je przeprowadza. Głównymi celami są:

  • wzmocnienie pozycji rynkowej,
  • pozyskanie nowych grup klientów,
  • przejęcie konkurenta,
  • rozszerzenie i dywersyfikacja asortymentu produkcji,
  • poszukiwanie oszczędności w kosztach zarządzania, reklamy, marketingu i badań czy rozwoju.

Jeżeli analizując przytoczone powyżej cele, jesteśmy w stanie odpowiedzieć twierdząco w zakresie potencjalnych, korzystnych efektów rozpatrywanej transakcji, można uznać, że przeprowadziliśmy wstępny etap oceny projektu akwizycyjnego – widzimy potencjalne efekty wynikającej z niego synergii. Czym jednak dokładnie jest efekt synergii? Jest to nic innego jak efekt możliwy do osiągnięcia po zintegrowaniu dwóch lub więcej rodzajów działalności, głównie po to, aby na koniec działania te przyniosły większą korzyść, niż gdyby tego typu integracja nie wystąpiła. Najpopularniejsza prezentacja efektu synergii sprowadza się do wyrażenia w następującej postaci: „2 + 2 = 5”. Warto w tym miejscu zauważyć, iż synergia może mieć różny charakter. Najczęściej występuje tak zwana „synergia czysta”, czyli przykładowo zwiększenie wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie – możliwość pozyskania tańszego finansowania. Niemniej może również wystąpić inny typ synergii, czyli „synergia kosztowa”, zmierzająca do redukcji kosztów w nowym przedsiębiorstwie powstałym po przeprowadzonej transakcji, na przykład wdrożenie jednego spójnego systemu informatycznego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Zwinne zarządzanie

MC_67_71.jpg

Agile to dziś słowo odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Mamy agile’owych coachów, konsultantów i trenerów, agile’owe zespoły, firmy, blogi, książki. W Internecie możemy znaleźć wiele definicji agile, które akcentują różne wartości, np. szybkie dostarczanie potencjalnie gotowych do użycia rozwiązań (potentially shippable) czy minimalizowanie kosztów zmiany wymagań. Czasami agile jest nazywane metodologią, którą nie jest. Czym więc jest?

Czytaj więcej

PIM = CRM dla produktów

MC_67_67.jpg

Zarządzanie szeroko pojętymi zasobami danych w firmie przybiera coraz nowsze i bardziej ergonomiczne formy. Informacje, które kiedyś wystarczyło przechowywać w zeszycie, a później zalegały w arkuszach kalkulacyjnych, dzisiaj potrzebują zaawansowanych technologii. Odpowiedzią na te potrzeby stawały się systemy kolejnych klas – ERP do zarządzania zasobami firmy, CRM do zarządzania klientami, WMS do zarządzania magazynem i tak dalej.

Czytaj więcej

Rozwiązanie w MS Excel według Metodyki 4TG - analiza odchyleń

MS Excel wykorzystujemy do bardzo różnych zastosowań. Jednak czy ktoś nauczył nas zasad i metod takiego postępowania, które gwarantuje otrzymanie rozwiązania dobrej jakości? Zwykle działamy intuicyjnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz tego, co podpatrzyliśmy w szkole czy na kursach. Jednak nie zawsze to, co wiemy i umiemy zrobić w arkuszu jest tym, czego byśmy oczekiwali. Dlatego też w tym artykule zapraszam do poznania kilku spośród wielu zasad Metodyki 4TG.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama