Zarządzanie

no. 53/2017

Ilościowy model QMPMS. Fazy implementacji ilościowej metody pomiaru dokonań

FiC_53_81.jpg

Istnieje wiele narzędzi służących optymalizacji kosztów i zwiększeniu sprawności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest ilościowy model QMPMS. Od jego właściwego wdrożenia zależy rynkowy sukces przedsiębiorstwa.

Read more
no. 53/2017

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

FiC_53_05.jpg

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Read more
no. 52/2017

Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

mc_52_upadlosc.jpg

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Read more
Open access no. 52/2017

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

FiC_52_65.jpg

Fundamentem koncepcji Lean Management jest stwierdzenie, że „klient jest najważniejszy” – dotyczy ono zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Koncepcja ta realizowana jest poprzez doskonalenie procesów i rozwój pracowników, tak aby na czas dostarczać klientowi produkty i usługi najwyższej jakości. Lean Management stosowany jest zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Read more
no. 52/2017

Model EFQM. Jak skutecznie dążyć do doskonałości?

FiC_52_58.jpg

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy obejmujący wszystkie obszary zarządzania, składający się z danych wejściowych (umiejętności, potencjał), procesów oraz danych wyjściowych (wyniki).

Read more
no. 52/2017

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej

FiC_52_36.jpg

Nie ma jednego rynku pracy, dlatego osoby w różnej sytuacji zdrowotnej i zarobkowej mogą zachowywać się inaczej pod wpływem takiej samej zmiany regulacyjnej. Wiele będzie zależało od dodatkowych instrumentów, np. premiujących finansowo dłuższe pozostanie w pracy. Jednak nawet takie zachęty nie dotrą do wielu pracowników w wieku przedemerytalnym.

Read more
no. 52/2017

Za mało wakatów na polskim rynku pracy. Jesteśmy w ogonie UE

mc_52_ue.jpg

Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce w ciągu ostatniego roku zwiększyła się o 22%. Mimo to w całej Unii Europejskiej niższy odsetek wakatów niż Polska mają obecnie tylko Cypr i Grecja.

Read more
no. 52/2017

Co słychać na rynku pracy?

mc_52_rynek pracy.jpg

Podkreślane przez czynniki oficjalne zmiany na rynku pracy przestają być jedynie „faktami medialnymi”. Szereg znaczących decyzji politycznych w oczywisty sposób bezpośrednio oddziałuje na polską gospodarkę. Dodatkowo z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce zanotowało rekordowo niski poziom – 4,8%.

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama