Zarządzanie

Tekst otwarty nr 54/2017

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

Czytaj więcej
nr 54/2017

Modele sterowania kapitałem intelektualnym. Współczesne determinanty przewagi konkurencyjnej

mc_54_modele_sterowania.jpeg

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą stanowi obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Wśród modeli, których przedmiotem jest sterowanie „aktywami wiedzy”, wyróżnić można takie rozwiązania, jak: karta zarządzania kapitałem intelektualnym, Nawigator Kapitału Intelektualnego czy Monitor Aktywów Niematerialnych.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Outsourcing ochrony danych osobowych

outsourcing odo.jpeg

Marketing i sprzedaż to działy, które powinny być zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych w firmie. Dlaczego jest to ważne? W jaki sposób administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) może pomóc marketerom?

Czytaj więcej
nr 53/2017

Ilościowy model QMPMS. Fazy implementacji ilościowej metody pomiaru dokonań

FiC_53_81.jpg

Istnieje wiele narzędzi służących optymalizacji kosztów i zwiększeniu sprawności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest ilościowy model QMPMS. Od jego właściwego wdrożenia zależy rynkowy sukces przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 53/2017

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

FiC_53_05.jpg

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

mc_52_upadlosc.jpg

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 52/2017

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

FiC_52_65.jpg

Fundamentem koncepcji Lean Management jest stwierdzenie, że „klient jest najważniejszy” – dotyczy ono zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Koncepcja ta realizowana jest poprzez doskonalenie procesów i rozwój pracowników, tak aby na czas dostarczać klientowi produkty i usługi najwyższej jakości. Lean Management stosowany jest zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Model EFQM. Jak skutecznie dążyć do doskonałości?

FiC_52_58.jpg

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy obejmujący wszystkie obszary zarządzania, składający się z danych wejściowych (umiejętności, potencjał), procesów oraz danych wyjściowych (wyniki).

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama