Zarządzanie

no. 55/2018

Efektywność zakupowa - wycena relacji firmy z dostawcami

FiC_55_43.jpg

Przedsiębiorstwa, dążąc do polepszenia wyniku finansowego, powinny poszukać sposobów wpływających nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na obniżenie kosztów oraz wzrost sprawności operacyjnej.

Read more
Open access no. 55/2018

Controlling strategiczny, czyli jaki?

Wydaje się, że „kultura controllingowa” w Polsce jest już wszechobecna i zarządzający przedsiębiorstwami powszechnie korzystają ze wsparcia controllerów i rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że controlling operacyjny jest nie tylko często stosowany, ale i wspierany przez liczne narzędzia informatyczne. Jak wygląda controlling strategiczny? Przecież to właśnie strategia przedsiębiorstwa...

Read more
no. 54/2017

Bitcoin, czyli pieniądz idealny

FiC_54_90.jpg

Bitcoin to wirtualna waluta stworzona w 2008 r., prawdopodobnie przez osobę lub zespół osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Ich emitentem nie jest żaden bank centralny ani żadna instytucja nie sprawuje kontroli nad systemem. Dlatego internauci określają często bitcoina „walutą wolnego świata”. Czy słusznie?

Read more
no. 54/2017

Automatyzacja procesów w dziale HR jako sposób na efektywne wdrażanie dobrych praktyk

FiC_54_41.jpg

Jedną z najważniejszych praktyk, budujących innowacyjność firmy, jest konsekwencja we wdrażaniu nowych rozwiązań. Nawet najlepszy pomysł na udoskonalenie czegoś nie zadziała, jeśli nie będziemy w stanie wyegzekwować jego realizacji.

Read more
no. 54/2017

Controlling personalny - korzyści wyrażone wskaźnikami

SS_33_wskazniki_handlowcy.jpeg

Kompetencje, wrodzone talenty, predyspozycje, wyznawane wartości, nabyte umiejętności, motywacja i wiedza to elementy składające się na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Czy czynniki te można zmierzyć, monitorować i zarządzać nimi z korzyścią dla firmy?

Read more
Open access no. 54/2017

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

Read more
no. 54/2017

Modele sterowania kapitałem intelektualnym. Współczesne determinanty przewagi konkurencyjnej

mc_54_modele_sterowania.jpeg

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą stanowi obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Wśród modeli, których przedmiotem jest sterowanie „aktywami wiedzy”, wyróżnić można takie rozwiązania, jak: karta zarządzania kapitałem intelektualnym, Nawigator Kapitału Intelektualnego czy Monitor Aktywów Niematerialnych.

Read more
no. 53/2017

Outsourcing ochrony danych osobowych

outsourcing odo.jpeg

Marketing i sprzedaż to działy, które powinny być zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych w firmie. Dlaczego jest to ważne? W jaki sposób administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) może pomóc marketerom?

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama