Nie da się ukryć, że dla każdego prezesa zarządu lub dyrektora finansowego zasadnicze pytanie, jakie sobie stawia, brzmi: „Jakie będę miał korzyści z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych?”. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z dofinansowania jest możliwość refundowania kosztów wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa.

W aktualnej perspektywie finansowej wyraźnie widać, że znacząca część środków przeznaczona została na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R. W ramach tych projektów kosztami kwalifikowanymi, tj. takimi które mogą być objęte wsparciem, są m.in. koszty wynagrodzeń zespołu projektowego, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, zakup środków trwałych oraz koszty robót budowlanych.

Kwalifikowalność kosztów w projektach determinuje typ projektów przewidzianych do wsparcia w danym konkursie, w którym przedsiębiorstwo planuje ubiegać się o dofinansowanie.

Projekty B+R, m.in. „Szybka ścieżka” – dofinasowanie kosztów wynagrodzenia personelu

„Szybka ścieżka” daje możliwość dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów (usług) lub procesów co najmniej w skali polskiego rynku.

Żeby projekt mógł zostać oceniony pozytywnie, musi spełnić wszystkie kryteria dostępu oraz uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów. To właśnie ze względu na obowiązek spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych kryteriów konkursowych dotyczących m.in. oceny.:

  • adekwatnego potencjału kadry zarządzającej oraz sposobu zarządzania w projekcie B+R (kryterium dostępu),
  • zespołu badawczego oraz zasobów technicznych zapewniających prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (kryterium punktowe),

istotne jest, jaki personel zostanie wskazany jako kluczowy, zarówno w zakresie bezpośredniej realizacji prac B+R, jak i w zakresie zarządzania projektem oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

W konkursie istnieje możliwość refundacji kosztów wynagrodzeń zespołu badawczego w ramach kosztów bezpośrednich (kategoria wydatków „W”, tj. wynagrodzenia oraz „E”, czyli podwykonawstwo). W ramach kategorii wydatków wynagrodzenia (kategoria „W)” należy uwzględnić koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych. Umowy o dzieło jako koszty podwykonawstwa rozliczane są w ramach kategorii „E”.

Koszty pracy personelu zarządzającego kwalifikowalne są w projekcie w ramach kosztów pośrednich (kategoria „O”).

Przykład 1:

Prezes zarządu firmy XYZ i jednocześnie jedyny udziałowiec jest osobą o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży, które to doświadczenie i wiedza będą wykorzystywane w realizacji projektu. Osoba ta nie jest zatrudniona tylko otrzymuje wynagrodzenie na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych jako członek zarządu powoływany przez uchwałę wspólników.

Pytanie: co należy zrobić by koszt pracy prezesa zarządu został uznany jako kwalifikowalny?

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Eurowirus – fundusze europejskie w nowej odsłonie

DiF_70_3.jpg

Zmienna sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie związana z pandemią koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia przez rządy państw metodyk przeciwdziałania i minimalizacji skutków wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Izolacja obywateli w domach, zamknięcie na kilka miesięcy sektora turystyki, handlu, gastronomii, transportu i innych spowodowały utratę miejsc pracy, bankructwa przedsiębiorstw. Dla sektora medycznego pandemia stanowi ogromne wyzwanie.

Czytaj więcej

The missing link

MC_70_93.jpg

By joining the project team from the start, finance professionals can be the super-connector, helping to close the widening infrastructure gap.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama